Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4747
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mārkaṇḍeya uvāca / (1.1) Par.?
tato gacchettu rājendra gautameśvaramuttamam / (1.2) Par.?
sarvapāpaharaṃ tīrthaṃ triṣu lokeṣu viśrutam // (1.3) Par.?
gautamena tapastaptaṃ tatra tīrthe yudhiṣṭhira / (2.1) Par.?
divyaṃ varṣasahasraṃ tu tatastuṣṭo maheśvaraḥ // (2.2) Par.?
praṇamya śirasā tatra sthāpitaḥ parameśvaraḥ / (3.1) Par.?
sthāpito gautameneśo gautameśvara ucyate // (3.2) Par.?
tatra devaiśca gandharvair ṛṣibhiḥ pitṛdaivataiḥ / (4.1) Par.?
samprāptā hyuttamā siddhir ārādhya parameśvaram // (4.2) Par.?
tatra tīrthe tu yaḥ snātvā pūjayet pitṛdevatāḥ / (5.1) Par.?
pūjayet paramīśānaṃ sarvapāpaiḥ pramucyate // (5.2) Par.?
bahavastanna jānanti viṣṇumāyāvimohitāḥ / (6.1) Par.?
tatra saṃnihitaṃ devaṃ śūlapāṇiṃ maheśvaram // (6.2) Par.?
brahmacārī tu yo bhūtvā tatra tīrthe nareśvara / (7.1) Par.?
snātvārcayen mahādevaṃ so 'śvamedhaphalaṃ labhet // (7.2) Par.?
brahmacārī tu yo bhūtvā tarpayet pitṛdevatāḥ / (8.1) Par.?
pūjayet paramīśānaṃ sarvapāpaiḥ pramucyate // (8.2) Par.?
tatra tīrthe tu yo dānaṃ bhaktyā dadyād dvijātaye / (9.1) Par.?
tadakṣayaphalaṃ sarvaṃ nātra kāryā vicāraṇā // (9.2) Par.?
māse cāśvayuje rājan kṛṣṇapakṣe caturdaśīm / (10.1) Par.?
snātvā tatra vidhānena dīpakānāṃ śataṃ dadet // (10.2) Par.?
pūjayitvā mahādevaṃ gandhapuṣpādibhir naraḥ / (11.1) Par.?
mucyate sarvapāpebhyo mṛtaḥ śivapuraṃ vrajet // (11.2) Par.?
aṣṭamyāṃ ca caturdaśyāṃ kārttikyāṃ tu viśeṣataḥ / (12.1) Par.?
upoṣya prayato bhūtvā ghṛtena snāpayecchivam // (12.2) Par.?
pañcagavyena madhunā dadhnā vā śītavāriṇā / (13.1) Par.?
sa ca sarvasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // (13.2) Par.?
bhaktyā tu pūjayet paścāt sa labhet phalamuttamam / (14.1) Par.?
bilvapatrairakhaṇḍaiśca puṣpairunmattakodbhavaiḥ // (14.2) Par.?
kuśāpāmārgasahitaiḥ kadambadroṇajairapi / (15.1) Par.?
mallikākaravīraiśca raktapītaiḥ sitāsitaiḥ // (15.2) Par.?
puṣpairanyairyathālābhaṃ yo naraḥ pūjayecchivam / (16.1) Par.?
nairantaryeṇa ṣaṇmāsaṃ yo 'rcayed gautameśvaram / (16.2) Par.?
sarvānkāmānavāpnoti mṛtaḥ śivapuraṃ vrajet // (16.3) Par.?
iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe gautameśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma ekonāśītyadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ // (17.1) Par.?
Duration=0.13921713829041 secs.