Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4756
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śrīmārkaṇḍeya uvāca / (1.1) Par.?
tataḥ paraṃ mahārāja catvāriṃśatkramāntare / (1.2) Par.?
śālagrāmaṃ tato gacchet sarvadaivatapūjitam // (1.3) Par.?
yatrādidevo bhagavānvāsudevastrivikramaḥ / (2.1) Par.?
svayaṃ tiṣṭhati lokātmā sarveṣāṃ hitakāmyayā // (2.2) Par.?
nāradena tapastaptvā kṛtā śālā dvijanmanām / (3.1) Par.?
siddhikṣetraṃ bhṛgukṣetraṃ jñātvā revātaṭe svayam // (3.2) Par.?
śālagrāmābhidho devo viprāṇāṃ tvadhivāsitaḥ / (4.1) Par.?
sādhūnāṃ copakārāya vāsudevaḥ pratiṣṭhitaḥ // (4.2) Par.?
yogināmupakārāya yogidhyeyo janārdanaḥ / (5.1) Par.?
śālagrāmeti tenaiva narmadātaṭamāśritaḥ // (5.2) Par.?
māsi mārgaśire śuklā bhavatyekādaśī yadā / (6.1) Par.?
snātvā revājale puṇye taddinaṃ samupoṣayet // (6.2) Par.?
rātrau jāgaraṇaṃ kuryāt sampūjya ca janārdanam / (7.1) Par.?
punaḥ prabhātasamaye dvādaśyāṃ narmadājale // (7.2) Par.?
snātvā saṃtarpya devāṃśca pitṝnmātṝs tathaiva ca / (8.1) Par.?
śrāddhaṃ kṛtvā tataḥ paścāt pitṛbhyo vidhipūrvakam // (8.2) Par.?
śaktito brāhmaṇānpūjya svarṇavastrānnadānataḥ / (9.1) Par.?
kṣamāpayitvā tānviprāṃstathā devaṃ khagadhvajam // (9.2) Par.?
evaṃ kṛte mahārāja yatpuṇyaṃ ca bhavennṝṇām / (10.1) Par.?
śṛṇuṣvāvahito bhūtvā tatpuṇyaṃ nṛpasattama // (10.2) Par.?
na śokaduḥkhe pratipatsyatīha jīvanmṛto yāti murārisāmyam / (11.1) Par.?
mahānti pāpāni visṛjya dugdhaṃ punarna mātuḥ pibate stanodyat // (11.2) Par.?
śālagrāmaṃ paśyate yo hi nityaṃ snātvā jale nārmade 'ghaughahāre / (12.1) Par.?
sa mucyate brahmahatyādipāpairnārāyaṇānusmaraṇena tena // (12.2) Par.?
vasanti ye saṃnyasitvā ca tatra nigṛhya duḥkhāni vimuktasaṅghāḥ / (13.1) Par.?
dhyāyanto vai sāṃkhyavṛttyā turīyaṃ padaṃ murāreste 'pi tatraiva yānti // (13.2) Par.?
iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe śālagrāmatīrthamahātmyavarṇanaṃ nāmāṣṭāśītyuttaraśatatamo 'dhyāyaḥ // (14.1) Par.?
Duration=0.056686878204346 secs.