Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Brideship and marriage, Marriage

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7377
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
22 parallel or similar passage(s) in this chapter
prāṅmukhaḥ pratyaṅmukhyā hastaṃ gṛhṇīyāt pratyaṅmukhaḥ prāṅmukhyā vā / (1.1) Par.?
yadi kāmayeta puṃso janayeyam ity aṅguṣṭhaṃ gṛhṇīyāt / (1.2) Par.?
yadi kāmayeta strīr ity aṅgulīḥ / (1.3) Par.?
yadi kāmayetobhayaṃ janayeyam ity abhīva lomāny aṅguṣṭhaṃ sahāṅgulibhir gṛhṇīyāt / (1.4) Par.?
sarasvati predam iva subhage vājinīvati tāṃ tvā viśvasya bhūtasya prajāyām asy agrataḥ / (1.5) Par.?
gṛhṇāmi te suprajāstvāya hastaṃ mayā patyā jaradaṣṭir yathāsat / (1.6) Par.?
bhago 'ryamā savitā puraṃdhir mahyaṃ tvādur gārhapatyāya devāḥ / (1.7) Par.?
iti // (1.8) Par.?
tām agreṇa dakṣiṇam aṃsaṃ pratīcīm abhyāvṛtyābhimantrayate / (2.1) Par.?
aghoracakṣur apatighny edhi śivā paśubhyaḥ sumanāḥ suvarcāḥ / (2.2) Par.?
jīvasūr vīrasūḥ syonā śaṃ na edhi dvipade śaṃ catuṣpade / (2.3) Par.?
tāṃ naḥ pūṣan śivatamāmerayasva yasyāṃ bījaṃ manuṣyā vapanti / (2.4) Par.?
yā na ūrū uśatī viśrayātai yasyām uśantaḥ praharema śepam / (2.5) Par.?
somaḥ prathamo vivide gandharvo vivida uttaraḥ / (2.6) Par.?
tṛtīyo 'gniṣ ṭe patis turīyo 'haṃ manuṣyajāḥ / (2.7) Par.?
somo 'dadād gandharvāya gandharvo 'gnaye 'dadāt / (2.8) Par.?
paśūṃś ca mahyaṃ putrāṃś cāgnir dadāty atho tvām / (2.9) Par.?
amūham asmi sā tvaṃ dyaur ahaṃ pṛthivī tvaṃ sāmāham ṛk tvaṃ tāv ehi saṃbhavāva saha reto dadhāvahai puṃse putrāya vettavai rāyaspoṣāya suprajāstvāya suvīryāya / (2.10) Par.?
imāṃ tvam indra mīḍhvaḥ suputrāṃ subhagāṃ kuru / (2.11) Par.?
daśāsyāṃ putrān ādhehi patim ekādaśaṃ kuru / (2.12) Par.?
iti // (2.13) Par.?
tāṃ yathāyatanam upaveśyāthāsyā añjalāv ājyenopastīrya lājān dvir āvapati / (3.1) Par.?
imāṃl lājān āvapāmi samṛddhikaraṇān mama / (3.2) Par.?
tubhyaṃ ca saṃvananaṃ tad agnir anumanyatām ayam / (3.3) Par.?
iti // (3.4) Par.?
abhighārya / (4.1) Par.?
iyaṃ nāry upabrūte 'gnau lājān āvapantī / (4.2) Par.?
dīrghāyur astu me patir edhantāṃ jñātayo mama / (4.3) Par.?
svāhā / (4.4) Par.?
iti tasyā añjalinā juhoti // (4.5) Par.?
ud āyuṣā / (5.1) Par.?
ity utthāpya / (5.2) Par.?
viśvā uta tvayā vayaṃ dhārā udanyā iva / (5.3) Par.?
atigāhemahi dviṣaḥ / (5.4) Par.?
iti pradakṣiṇam agniṃ parikramya tathaiva lājān āvapati // (5.5) Par.?
dvitīyaṃ parikramya tathaiva lājān āvapati // (6.1) Par.?
tṛtīyaṃ parikramya sauviṣṭakṛtīṃ juhoti // (7.1) Par.?
atraike jayābhyātānān rāṣṭrabhṛta ity upajuhvati yathā purastāt // (8.1) Par.?
tām apareṇāgniṃ prācīm udīcīṃ vā viṣṇukramān krāmayati // (9.1) Par.?
athaināṃ saṃśāsti / (10.1) Par.?
dakṣiṇena prakramya savyenānuprakrāma mā savyena dakṣiṇam atikrāmīḥ / (10.2) Par.?
iti // (10.3) Par.?
Duration=0.084560871124268 secs.