Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4792
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mārkaṇḍeya uvāca / (1.1) Par.?
tataḥ krośāntare pārtha tīrthaṃ koṭīśvaraṃ param / (1.2) Par.?
yatra snānaṃ ca dānaṃ ca japahomārcanādikam / (1.3) Par.?
bhaktyā kṛtaṃ naraistatra sarvaṃ koṭiguṇaṃ bhavet // (1.4) Par.?
tatra devāḥ sagandharvā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ / (2.1) Par.?
jaladhiṃ pratigacchanti narmadāṃ vīkṣituṃ kila // (2.2) Par.?
militāḥ koṭiśo rājanrevāsāgarasaṅgame / (3.1) Par.?
vinodamatulaṃ dṛṣṭvā revārṇavasamāgame // (3.2) Par.?
snātvā śivaṃ ca saṃsthāpya pūjayitvā maheśvaram / (4.1) Par.?
koṭīśvarābhidhānaṃ tu svasvabhaktyā vidhānataḥ // (4.2) Par.?
koṭītīrthe parāṃ siddhiṃ samprāptāḥ sarvatoṣaṇāt / (5.1) Par.?
tena tatpuṇyamatulaṃ sarvatīrtheṣu cottamam // (5.2) Par.?
tatra tīrthe tu yatkiṃcicchubhaṃ vā yadi vāśubham / (6.1) Par.?
kriyate nṛpaśārdūla sarvaṃ koṭiguṇaṃ bhavet // (6.2) Par.?
tatra tīrthe tu mārgasthā ye kecidṛṣisattamāḥ / (7.1) Par.?
siddhāmṛtapadaṃ yānti pitṛlokaṃ tathottamam // (7.2) Par.?
uttare narmadātīre dakṣiṇe cāśritāśca ye / (8.1) Par.?
devalokaṃ gatās tatra iti me niścitā matiḥ // (8.2) Par.?
bilvārkapuṣpair dhattūrakuśakāśaprasūnakaiḥ / (9.1) Par.?
ṛtūdbhavaistathānyaiśca pūjayitvā maheśvaram // (9.2) Par.?
nānopacārair vidhivan mantrapūrvaṃ yudhiṣṭhira / (10.1) Par.?
dhūpadīpārdhanaivedyaistoṣayitvā ca dhūrjaṭim // (10.2) Par.?
śivalokamavāpnoti yāvadindrāścaturdaśa / (11.1) Par.?
pauṣakṛṣṇāṣṭamīyoge viśeṣaḥ pūjane smṛtaḥ // (11.2) Par.?
nityaṃ ca nṛpatiśreṣṭha caturdaśyaṣṭamīṣu ca / (12.1) Par.?
śivamabhyarcya viprāṃśca bhojayed bhaktito varān // (12.2) Par.?
iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe koṭīśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma caturviṃśatyadhikadviśatatamo 'dhyāyaḥ // (13.1) Par.?
Duration=0.092736005783081 secs.