Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): aṣṭakā

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13859
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ūrdhvam āgrahāyaṇyās tisro 'ṣṭakāḥ // (1) Par.?
ūrdhvam
indecl.
āgrahāyaṇī
ab.s.f.
root
tri
n.p.f.
aṣṭakā.
n.p.f.
aindrī vaiśvadevī prājāpatyā pitryeti // (2) Par.?
aindra
n.s.f.
root
pitrya
n.s.f.
∞ iti.
indecl.
apūpamāṃsaśākair yathāsaṃkhyam // (3) Par.?
apūpa
comp.
∞ māṃsa
comp.
∞ śāka
i.p.m.
root
prathamāṣṭakā pakṣāṣṭamyām // (4) Par.?
prathama
n.s.f.
∞ aṣṭakā
n.s.f.
pakṣa
comp.
∞ aṣṭamī.
l.s.f.
root
sthālīpākaṃ śrapayitvājyabhāgāv iṣṭvājyāhutīr juhoti / (5.1) Par.?
śrapay
Abs., indecl.
∞ ājyabhāga
ac.d.m.
yaj
Abs., indecl.
∞ ājya
comp.
∞ āhuti
ac.p.f.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
→ triṃśat (5.2) [orphan]
triṃśat svasāra upayanti niṣkṛtaṃ samānaṃ ketuṃ pratimuñcamānāḥ / (5.2) Par.?
triṃśat
n.s.f.
← hu (5.1) [orphan]
svasṛ
n.p.f.
upe
3. pl., Pre. ind.
niṣkṛta
ac.s.n.
samāna
ac.s.n.
ketu
ac.s.m.
pratimuc.
Pre. ind., n.p.f.
→ ṛtu (5.3) [flat]
ṛtūṃstanvate kavayaḥ prajānatīr madhye chandasaḥ pariyanti bhāsvatīḥ svāhā / (5.3) Par.?
ṛtu
ac.p.m.
← pratimuc (5.2) [flat]
∞ tan
3. pl., Pre. ind.
kavi
n.p.m.
prajñā.
Pre. ind., n.p.f.
madhya
l.s.n.
chandas
g.s.n.
parī
3. pl., Pre. ind.
bhāsvat.
n.p.f.
svāhā.
indecl.
→ jyotiṣmat (5.4) [flat]
jyotiṣmatī pratimuñcate nabho rātrī devī sūryasya vratāni / (5.4) Par.?
jyotiṣmat
n.s.f.
← svāhā (5.3) [flat]
pratimuc
3. sg., Pre. ind.
nabhas
ac.s.n.
rātri
n.s.f.
devī
n.s.f.
sūrya
g.s.m.
vrata.
ac.p.n.
→ vipaś (5.5) [flat]
vipaśyanti paśavo jāyamānā nānārūpā māturasyā upasthe svāhā / (5.5) Par.?
vipaś
3. pl., Pre. ind.
← vrata (5.4) [flat]
paśu
n.p.m.
jan
Pre. ind., n.p.m.
nānā
indecl.
∞ rūpa
n.p.m.
mātṛ
g.s.f.
∞ idam
g.s.f.
upastha.
l.s.n.
svāhā.
indecl.
→ ekāṣṭakā (5.6) [flat]
ekāṣṭakā tapasā tapyamānā jajāna garbhaṃ mahimānamindram / (5.6) Par.?
ekāṣṭakā
n.s.f.
← svāhā (5.5) [flat]
tapas
i.s.n.
tap
Ind. pass., n.s.f.
jan
3. sg., Perf.
garbha
ac.s.m.
mahiman
ac.s.m.
∞ indra.
ac.s.m.
→ tad (5.7) [flat]
tena dasyūn vyasahanta devā hantāsurāṇām abhavacchacībhiḥ svāhā / (5.7) Par.?
tad
i.s.m.
← indra (5.6) [flat]
dasyu
ac.p.m.
viṣah
3. pl., Impf.
deva.
n.p.m.
hantṛ
n.s.m.
∞ asura
g.p.m.
bhū
3. sg., Impf.
∞ śacī.
i.p.f.
svāhā.
indecl.
→ an (5.8) [flat]
ananujām anujāṃ mām akartta satyaṃ vadantyanviccha etat / (5.8) Par.?
an
indecl.
← svāhā (5.7) [flat]
∞ anuja
ac.s.f.
anujā
ac.s.f.
mad
ac.s.a.
satya
ac.s.n.
vad
Pre. ind., n.s.f.
∞ anviṣ
1. sg., Pre. ind.
etad.
ac.s.n.
→ bhū (5.9) [flat]
bhūyāsamasya sumatau yathā yūyam anyā vo anyām ati mā prayukta svāhā / (5.9) Par.?
bhū
1. sg., Prec.
← etad (5.8) [flat]
∞ idam
g.s.m.
sumati,
l.s.f.
yathā
indecl.
tvad.
n.p.a.
anya
n.s.f.
tvad
g.p.a.
anya
ac.s.f.
ati
indecl.

indecl.
prayuj.
3. sg., Aor. inj.
svāhā.
indecl.
→ bhū (5.10) [flat]
abhūnmama sumatau viśvavedā āṣṭa pratiṣṭhām avidaddhi gādham / (5.10) Par.?
bhū
3. sg., root aor.
← svāhā (5.9) [flat]
∞ mad
g.s.a.
sumati
l.s.f.
viśva
comp.
∞ vedas.
n.s.m.

3. sg., root aor.
vid
3. sg., them. aor.
∞ hi
indecl.
gādha.
ac.s.n.
→ bhū (5.11) [flat]
bhūyāsam asya sumatau yathā yūyam anyā vo anyāmati mā prayukta svāhā / (5.11) Par.?
bhū
1. sg., Prec.
← gādha (5.10) [flat]
idam
g.s.m.
sumati,
l.s.f.
yathā
indecl.
tvad.
n.p.a.
anya
n.s.f.
tvad
g.p.a.
anya
ac.s.f.
∞ ati
indecl.

indecl.
prayuj.
3. sg., Aor. inj.
svāhā.
indecl.
→ pañcan (5.12) [flat]
pañca vyuṣṭīranu pañca dohā gāṃ pañcanāmnīm ṛtavo 'nu pañca / (5.12) Par.?
pañcan
ac.p.f.
← svāhā (5.11) [flat]
vyuṣṭi
ac.p.f.
∞ anu
indecl.
pañcan
n.p.m.
doha.
n.p.m.
go
ac.s.f.
pañcan
comp.
∞ nāman
ac.s.f.
ṛtu
n.p.m.
anu
indecl.
pañcan.
n.p.m.
→ pañcan (5.13) [flat]
pañca diśaḥ pañcadaśena kᄆptāḥ samānamūrdhnīr adhi lokam ekaṃ svāhā / (5.13) Par.?
pañcan
n.p.f.
← pañcan (5.12) [flat]
diś
n.p.f.
kᄆp
PPP, n.p.f.
samāna
comp.
∞ mūrdhan
n.p.f.
adhi
indecl.
loka
ac.s.m.
eka.
ac.s.m.
svāhā.
indecl.
→ ṛta (5.14) [flat]
ṛtasya garbhaḥ prathamā vyūṣiṣy apām ekā mahimānaṃ bibharti / (5.14) Par.?
ṛta
g.s.n.
← svāhā (5.13) [flat]
garbha
n.s.m.
prathama
n.s.f.
ap
g.p.f.
eka
n.s.f.
mahiman
ac.s.m.
bhṛ.
3. sg., Pre. ind.
→ sūrya (5.15) [flat]
sūryasyaikā carati niṣkṛteṣu gharmasyaikā savitaikāṃ niyacchatu svāhā / (5.15) Par.?
sūrya
g.s.m.
← bhṛ (5.14) [flat]
∞ eka
n.s.f.
car
3. sg., Pre. ind.
niṣkṛta.
l.p.n.
gharma
g.s.m.
∞ eka.
n.s.f.
savitṛ
n.s.m.
∞ eka
ac.s.f.
niyam.
3. sg., Pre. imp.
svāhā.
indecl.
→ yad (5.16) [flat]
yā prathamā vyaucchat sā dhenur abhavad yame / (5.16) Par.?
yad
n.s.f.
← svāhā (5.15) [flat]
prathama
n.s.f.
vivas,
3. sg., Impf.
tad
n.s.f.
dhenu
n.s.f.
bhū
3. sg., Impf.
yama.
l.s.m.
→ tad (5.17) [flat]
sā naḥ payasvatī dhukṣvottarām uttarāṃ samāṃ svāhā / (5.17) Par.?
tad
n.s.f.
← yama (5.16) [flat]
mad
d.p.a.
payasvat
n.s.f.
duh
2. sg., Pre. imp.
∞ uttara
ac.s.f.
uttara
ac.s.f.
samā.
ac.s.f.
svāhā.
indecl.
→ śukra (5.18) [flat]
śukrarṣabhā nabhasā jyotiṣāgād viśvarūpā śabalī agniketuḥ / (5.18) Par.?
śukra
comp.
← svāhā (5.17) [flat]
∞ ṛṣabha
n.s.f.
nabhas
i.s.n.
jyotis
i.s.n.
∞ āgā
3. sg., root aor.
viśva
comp.
∞ rūpa
n.s.f.
śabala
n.s.f.
agni
comp.
∞ ketu.
n.s.f.
→ samāna (5.19) [flat]
samānamarthaṃ svapasyamānā bibhratī jarām ajara uṣa āgāḥ svāhā / (5.19) Par.?
samāna
ac.s.m.
← ketu (5.18) [flat]
∞ artha
ac.s.m.
svapasy
Pre. ind., n.s.f.
bhṛ
Pre. ind., n.s.f.
jarā
ac.s.f.
ajara
v.s.f.
uṣas
v.s.f.
āgā.
2. sg., Aor. inj.
svāhā.
indecl.
→ ṛtu (5.20) [flat]
ṛtūnāṃ patnī prathameyamāgādahnāṃ netrī janitrī prajānām / (5.20) Par.?
ṛtu
g.p.m.
← svāhā (5.19) [flat]
patnī
n.s.f.
prathama
n.s.f.
∞ idam
n.s.f.
∞ āgā
3. sg., root aor.
∞ ahar
g.p.n.
netṛ
n.s.f.
janitrī
n.s.f.
prajā.
g.p.f.
→ eka (5.21) [flat]
ekā satī bahudhoṣo vyaucchat sājīrṇā tvaṃ jarayasi sarvamanyatsvāheti // (5.21) Par.?
eka
n.s.f.
← prajā (5.20) [flat]
as
Pre. ind., n.s.f.
bahudhā
indecl.
∞ uṣas
v.s.f.
vivas.
3. sg., Impf.
tad
n.s.f.
∞ a
indecl.
∞ jṛ
PPP, n.s.f.
tvad
n.s.a.
jaray
2. sg., Pre. ind.
sarva
ac.s.n.
∞ anya
ac.s.n.
∞ svāhā
indecl.
∞ iti.
indecl.
sthālīpākasya juhoti śāntā pṛthivī śivamantarikṣaṃ śaṃ no dyaurabhayaṃ kṛṇotu / (6.1) Par.?
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
śam
PPP, n.s.f.
pṛthivī.
n.s.f.
śiva
n.s.n.
∞ antarikṣa.
n.s.n.
śam
ac.s.n.
mad
d.p.a.
div
n.s.m.
∞ abhaya
ac.s.n.
kṛ.
3. sg., Pre. imp.
→ śam (6.2) [flat]
śaṃ no diśaḥ pradiśa ādiśo no 'horātre kṛṇutaṃ dīrgham āyur vyaśnavai svāhā / (6.2) Par.?
śam
ac.s.n.
← kṛ (6.1) [flat]
mad
d.p.a.
diś
n.p.f.
pradiś
n.p.f.
ādiś
n.p.f.
mad.
d.p.a.
ahar
comp.
∞ rātra
n.d.n.
kṛ
3. du., Pre. imp.
dīrgha
ac.s.n.
āyus
ac.s.n.
vyaś.
1. sg., Pre. sub.
svāhā.
indecl.
→ ap (6.3) [flat]
āpo marīcīḥ paripāntu sarvato dhātā samudro apahantu pāpam / (6.3) Par.?
ap
n.p.f.
← svāhā (6.2) [flat]
marīci
n.p.f.
paripā
3. pl., Pre. imp.
sarvatas.
indecl.
dhātṛ
n.s.m.
samudra
n.s.m.
apahan
3. sg., Pre. imp.
pāpa.
ac.s.n.
→ bhū (6.4) [flat]
bhūtaṃ bhaviṣyad akṛntad viśvam astu me brahmābhiguptaḥ surakṣitaḥ syāṃ svāhā / (6.4) Par.?
bhū
PPP, n.s.n.
← pāpa (6.3) [flat]
bhū
Fut., n.s.n.
kṛt
3. sg., Impf.
viśva
n.s.n.
as
3. sg., Pre. imp.
mad.
d.s.a.
brahman
comp.
∞ abhigup
PPP, n.s.m.
su
indecl.
∞ rakṣ
PPP, n.s.m.
as.
1. sg., Pre. opt.
svāhā.
indecl.
→ viśva (6.5) [flat]
viśve ādityā vasavaśca devā rudrā goptāro marutaśca santu / (6.5) Par.?
viśva
n.p.m.
← svāhā (6.4) [flat]
āditya
n.p.m.
vasu
n.p.m.
∞ ca
indecl.
deva
n.p.m.
rudra
n.p.m.
goptṛ
n.p.m.
marut
n.p.m.
∞ ca
indecl.
as.
3. pl., Pre. imp.
→ ūrj (6.6) [flat]
ūrjaṃ prajāmamṛtaṃ dīrghamāyuḥ prajāpatirmayi parameṣṭhī dadhātu naḥ svāheti ca // (6.6) Par.?
ūrj
ac.s.f.
← as (6.5) [flat]
prajā
ac.s.f.
∞ amṛta
ac.s.n.
dīrgha
ac.s.n.
∞ āyus
ac.s.n.
prajāpati
n.s.m.
∞ mad
l.s.a.
dhā
3. sg., Pre. imp.
mad.
d.p.a.
root
svāhā
indecl.
∞ iti
indecl.
ca.
indecl.
aṣṭakāyai svāheti // (7) Par.?
aṣṭakā
d.s.f.
root
svāhā
indecl.
∞ iti.
indecl.
madhyamā gavā // (8) Par.?
madhyama
n.s.f.
root
go.
i.s.m.
tasyai vapāṃ juhoti vaha vapāṃ jātavedaḥ pitṛbhya iti // (9) Par.?
tad
d.s.f.
vapā
ac.s.f.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
vah
2. sg., Pre. imp.
vapā
ac.s.f.
jātavedas
v.s.m.
pitṛ
d.p.m.
iti.
indecl.
śvo 'nvaṣṭakāsu sarvāsāṃ pārśvasakthisavyābhyāṃ parivṛte piṇḍapitṛyajñavat // (10) Par.?
śvas
indecl.
anvaṣṭakā
l.p.f.
root
sarva
g.p.f.
∞ sakthi
comp.
∞ savya
i.d.n.
∞ vat.
indecl.
strībhyaś copasecanaṃ ca karṣūṣu surayā tarpaṇena cāñjanānulepanaṃ srajaśca // (11) Par.?
strī
d.p.f.
root
→ ācārya (12.0) [conj]
ca
indecl.
∞ upasecana
n.s.n.
ca
indecl.
karṣū
l.p.f.
surā
i.s.f.
tarpaṇa
i.s.n.
ca
indecl.
∞ añjana
comp.
∞ anulepana
n.s.n.
sraj
n.p.f.
∞ ca.
indecl.
ācāryāyāntevāsibhyaś cānapatyebhya icchan // (12) Par.?
ācārya
d.s.m.
← strī (11.0) [conj]
∞ antevāsin
d.p.m.
ca
indecl.
∞ anapatya
d.p.m.
iṣ.
Pre. ind., n.s.m.
madhyāvarṣe ca turīyā śākāṣṭakā // (13) Par.?
madhyāvarṣa
l.s.n.
root
ca
indecl.
turīya
n.s.f.
Duration=0.59219884872437 secs.