Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Brideship and marriage, marriage, wedding, pākayajña

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7385
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
pākayajñas
catvāraḥ pākayajñā huto 'hutaḥ prahutaḥ prāśita iti // (1.1) Par.?
catur
n.p.m.
pākayajña
n.p.m.
root
hu
PPP, n.s.m.
ahuta
n.s.m.
prahu
PPP, n.s.m.
prāś
PPP, n.s.m.
iti.
indecl.
pañcasu bahiḥ śālāyāṃ vivāhe cūḍākaraṇa upanayane keśānte sīmantonnayana iti // (2.1) Par.?
pañcan
l.p.m.
← upasamādhā (3.1) [obl]
bahis
indecl.
śālā
l.s.f.
← upasamādhā (3.1) [advmod]
vivāha
l.s.m.
upanayana
l.s.n.
keśānta
l.s.m.
iti,
indecl.
upalipta uddhatāvokṣite 'gnim upasamādhāya // (3.1) Par.?
upalip
PPP, l.s.m.
uddhata
comp.
∞ avokṣ
PPP, l.s.m.
agni
ac.s.m.
→ nirmath (4.1) [acl]
upasamādhā,
Abs., indecl.
→ śālā (2.1) [advmod]
→ pañcan (2.1) [obl]
← grah (5.1) [advcl]
nirmanthyam eke vivāhe // (4.1) Par.?
nirmath
Ger., ac.s.m.
← agni (3.1) [acl]
eka
n.p.m.
vivāha,
l.s.m.
time for marriage
udagayana āpūryamāṇapakṣe puṇyāhe kumāryāḥ pāṇiṃ gṛhṇīyāt // (5.1) Par.?
udagayana
l.s.n.
āp￞
Ind. pass., comp.
∞ pakṣa
l.s.m.
puṇya
comp.
∞ aha
l.s.m.
kumārī
g.s.f.
pāṇi
ac.s.m.
grah,
3. sg., Pre. opt.
root
→ upasamādhā (3.1) [advcl]
→ ādi (6.1) [obl]
triṣu triṣūttarādiṣu // (6.1) Par.?
tri
l.p.n.
tri
l.p.n.
∞ uttarā
comp.
∞ ādi,
l.p.n.
→ svāti (7.1) [conj]
← grah (5.1) [obl]
svātau mṛgaśirasi rohiṇyāṃ vā // (7.1) Par.?
svāti
l.s.f.
← ādi (6.1) [conj]
rohiṇī
l.s.f.
.
indecl.
tisro brāhmaṇasya varṇānupūrvyeṇa // (8.1) Par.?
tri
n.p.f.
root
→ dvi (9.1) [conj]
→ eka (10.1) [conj]
varṇa
comp.
∞ ānupūrvya,
i.s.n.
dve rājanyasya // (9.1) Par.?
dvi
n.d.f.
← tri (8.1) [conj]
rājanya,
g.s.m.
ekā vaiśyasya // (10.1) Par.?
eka
n.s.f.
← tri (8.1) [conj]
vaiśya,
g.s.m.
sarveṣāṃ śūdrām apy eke mantravarjam // (11.1) Par.?
sarva
g.p.m.
śūdrā
ac.s.f.
api
indecl.
eka
n.p.m.
root
mantra
comp.
∞ varjam.
indecl.
athaināṃ vāsaḥ paridhāpayati jarāṃ gaccha paridhatsva vāso bhavā kṛṣṭīnām abhiśastipāvā / (12.1) Par.?
atha
indecl.
∞ enad
ac.s.f.
vāsas
ac.s.n.
paridhāpay.
3. sg., Pre. ind.
root
jarā
ac.s.f.
gam.
2. sg., Pre. imp.
paridhā
2. sg., Pre. imp.
vāsas.
ac.s.n.
bhū
2. sg., Pre. imp.
∞ pāvan.
n.s.f.
→ jīv (12.2) [parataxis]
śataṃ ca jīva śaradaḥ suvarcā rayiṃ ca putrān anusaṃvyayasvāyuṣmatīdaṃ paridhatsva vāsa iti // (12.2) Par.?
śata
ac.s.n.
ca
indecl.
jīv
2. sg., Pre. imp.
← pāvan (12.1) [parataxis]
śarad
ac.p.f.
su
indecl.
∞ varcas.
n.s.f.
rayi
ac.s.m.
ca
indecl.
putra
ac.p.m.
anusaṃvye
2. sg., Pre. imp.
∞ āyuṣmat
n.s.f.
∞ idam
ac.s.n.
paridhā
2. sg., Pre. imp.
vāsas
ac.s.n.
iti.
indecl.
athottarīyam / (13.1) Par.?
atha
indecl.
∞ uttarīya.
ac.s.n.
root
→ yad (13.2) [orphan]
yā akṛntann avayan yā atanvata / (13.2) Par.?
yad
n.p.f.
← uttarīya (13.1) [orphan]
kṛt
3. pl., Impf.
ve,
3. pl., Impf.
yad
n.p.f.
tan,
3. pl., Impf.
→ yad (13.3) [flat]
yāś ca devīs tantūn abhito tatantha / (13.3) Par.?
yad
n.p.f.
← tan (13.2) [flat]
ca
indecl.
devī
n.p.f.
tantu
ac.p.m.
abhitas
indecl.
tan,
2. sg., Perf.
→ tad (13.4) [flat]
tās tvā devīr jarase saṃvyayasvāyuṣmatīdaṃ paridhatsva vāsa iti // (13.4) Par.?
tad
n.p.f.
← tan (13.3) [flat]
tvad
ac.s.a.
devī
n.p.f.
jaras.
d.s.f.
saṃvye
2. sg., Pre. imp.
∞ āyuṣmat
n.s.f.
∞ idam
ac.s.n.
paridhā
2. sg., Pre. imp.
vāsas
ac.s.n.
iti.
indecl.
athainau samañjayati / (14.1) Par.?
atha
indecl.
∞ enad
ac.d.m.
samañjay.
3. sg., Pre. ind.
root
→ samañj (14.2) [advcl:ccomp]
samañjantu viśve devāḥ sam āpo hṛdayāni nau / (14.2) Par.?
samañj
3. pl., Pre. imp.
→ sam (14.3) [parataxis]
← samañjay (14.1) [advcl]
viśva
n.p.m.
deva,
n.p.m.
sam
indecl.
ap
n.p.f.
hṛdaya
ac.p.n.
mad.
g.d.a.
saṃ mātariśvā saṃ dhātā sam u deṣṭrī dadhātu nāv iti // (14.3) Par.?
sam
indecl.
← samañj (14.2) [parataxis]
mātariśvan,
n.s.m.
sam
indecl.
dhātṛ,
n.s.m.
sam
indecl.
u
indecl.
dhā
3. sg., Pre. imp.
mad
ac.d.a.
iti.
indecl.
pitrā prattām ādāya gṛhītvā niṣkrāmati / (15.1) Par.?
pitṛ
i.s.m.
pradā
PPP, ac.s.f.
ādā,
Abs., indecl.
grah,
Abs., indecl.
niṣkram.
3. sg., Pre. ind.
root
→ kṛ (15.3) [advcl:ccomp]
yad aiṣi manasā dūraṃ diśo 'nu pavamāno vā / (15.2) Par.?
yat
indecl.
e
2. sg., Pre. ind.
← kṛ (15.3) [advcl]
manas
i.s.n.
dūram
indecl.
diś
ac.p.f.
anu
indecl.
pavamāna
n.s.m.
,
indecl.
hiraṇyaparṇo vaikarṇaḥ sa tvā manmanasāṃ karotv ity asāv iti // (15.3) Par.?
∞ parṇa
n.s.m.
vaikarṇa
n.s.m.
tad
n.s.m.
tvad
ac.s.a.
mad
comp.
∞ manasa
ac.s.f.
kṛ
3. sg., Pre. imp.
→ e (15.2) [advcl]
← niṣkram (15.1) [advcl]
iti.
indecl.
adas
n.s.m.
iti.
indecl.
athainau samīkṣayati / (16.1) Par.?
atha
indecl.
∞ enad
ac.d.m.
samīkṣay.
3. sg., Pre. ind.
root
→ aghora (16.2) [advcl:ccomp]
aghoracakṣur apatighny edhi śivā paśubhyaḥ sumanāḥ suvarcāḥ / (16.2) Par.?
aghora
comp.
→ vīrasū (16.3) [parataxis]
← samīkṣay (16.1) [advcl]
∞ cakṣu
n.s.f.
a
indecl.
∞ pati
comp.
∞ ghna
n.s.f.
as
2. sg., Pre. imp.
śiva
n.s.f.
paśu
d.p.m.
sumanas
n.s.f.
su
indecl.
∞ varcas.
n.s.f.
vīrasūr devakāmā syonā śaṃ no bhava dvipade śaṃ catuṣpade / (16.3) Par.?
vīrasū
n.s.f.
→ soma (16.4) [parataxis]
← aghora (16.2) [parataxis]
deva
comp.
∞ kāma
n.s.f.
syona
n.s.f.
śam
n.s.n.
mad
d.p.a.
bhū
2. sg., Pre. imp.
dvipad
d.s.m.
śam
indecl.
somaḥ prathamo vivide gandharvo vivida uttaraḥ / (16.4) Par.?
soma
n.s.m.
→ tṛtīya (16.5) [parataxis]
← vīrasū (16.3) [parataxis]
prathama
n.s.m.
vid.
3. sg., Perf.
gandharva
n.s.m.
vid
3. sg., Perf.
uttara.
n.s.m.
tṛtīyo 'gniṣṭe patis turīyas te manuṣyajāḥ somo 'dadad gandharvāya gandharvo 'dadad agnaye / (16.5) Par.?
tṛtīya
n.s.m.
→ rayi (16.6) [parataxis]
← soma (16.4) [parataxis]
agni
n.s.m.
∞ tvad
g.s.a.
pati.
n.s.m.
turīya
n.s.m.
tvad
g.s.a.
manuṣya
comp.
∞ .
n.s.m.
soma
n.s.m.

3. sg., red. aor.
gandharva.
d.s.m.
gandharva
n.s.m.

3. sg., red. aor.
agni.
d.s.m.
rayiṃ ca putrāṃś cādād agnir mahyam atho imām / (16.6) Par.?
rayi
ac.s.m.
→ tad (16.7) [parataxis]
← tṛtīya (16.5) [parataxis]
ca
indecl.
putra
ac.p.m.
ca
indecl.
∞ 
3. sg., root aor.
agni
n.s.m.
mad
d.s.a.
atha
indecl.
∞ u
indecl.
idam.
ac.s.f.
sā naḥ pūṣā śivatamām airaya sā na ūrū uśatī vihara / (16.7) Par.?
tad
n.s.f.
→ yad (16.8) [parataxis]
← rayi (16.6) [parataxis]
mad
ac.p.a.
pūṣan
n.s.m.
śivatama
ac.s.f.
eray.
2. sg., Pre. imp.
root
tad
n.s.f.
mad
d.p.a.
ūru
ac.d.m.
vaś
Pre. ind., n.s.f.
vihṛ,
2. sg., Pre. imp.
yasyām uśantaḥ praharāma śepaṃ yasyām u kāmā bahavo niviṣṭyā iti // (16.8) Par.?
yad
l.s.f.
← tad (16.7) [parataxis]
vaś
Pre. ind., n.p.m.
prahṛ
1. pl., Pre. imp.
śepa,
ac.s.m.
yad
l.s.f.
u
indecl.
kāma
n.p.m.
bahu
n.p.m.
iti.
indecl.
Duration=0.086772918701172 secs.