Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): house building, correct residence, śālākarman, vastukarman

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13860
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athātaḥ śālākarma // (1) Par.?
atha
indecl.
∞ atas
indecl.
root
śālā
comp.
∞ karman.
n.s.n.
puṇyāhe śālāṃ kārayet // (2) Par.?
śālā
ac.s.f.
kāray.
3. sg., Pre. opt.
root
tasyā avaṭamabhijuhoty acyutāya bhaumāya svāheti // (3) Par.?
tad
g.s.f.
avaṭa
ac.s.n.
∞ abhihu.
3. sg., Pre. ind.
root
acyuta
d.s.m.
bhauma
d.s.m.
svāhā
indecl.
∞ iti.
indecl.
stambhamucchrayati imāmucchrayāmi bhuvanasya nābhiṃ vasordhārāṃ prataraṇīṃ vasūnām / (4.1) Par.?
stambha
ac.s.m.
∞ ucchri.
3. sg., Pre. ind.
root
idam
ac.s.f.
← prapad (4.9) [advcl]
∞ ucchri
1. sg., Pre. ind.
bhuvana
g.s.n.
nābhi
ac.s.f.
vasu
g.s.n.
∞ dhārā
ac.s.f.
prataraṇa
ac.s.f.
vasu.
g.p.n.
→ iha (4.2) [flat]
ihaiva dhruvāṃ niminomi śālāṃ kṣeme tiṣṭhatu ghṛtamukṣamāṇā / (4.2) Par.?
iha
indecl.
← vasu (4.1) [flat]
∞ eva
indecl.
dhruva
ac.s.f.
nimi
1. sg., Pre. ind.
śālā.
ac.s.f.
kṣema
l.s.n.
sthā
3. sg., Pre. imp.
ghṛta
ac.s.n.
∞ ukṣ.
Pre. ind., n.s.f.
→ aśvāvat (4.3) [flat]
aśvāvatī gomatī sūnṛtāvatyucchrayasva mahate saubhagāya / (4.3) Par.?
aśvāvat
n.s.f.
← ukṣ (4.2) [flat]
gomat
n.s.f.
∞ ucchri
2. sg., Pre. imp.
mahat
d.s.n.
saubhaga.
d.s.n.
→ ā (4.4) [flat]
ā tvā śiśur ākrandatv ā gāvo dhenavo vāśyamānāḥ / (4.4) Par.?
ā
indecl.
← saubhaga (4.3) [flat]
tvad
ac.s.a.
śiśu
n.s.m.
ākrand
3. sg., Pre. imp.
ā
indecl.
go
n.p.f.
dhenu
n.p.f.
vāś,
Pre. ind., n.p.f.
→ ā (4.5) [flat]
ā tvā kumārastaruṇa ā vatso jagadaiḥ saha / (4.5) Par.?
ā
indecl.
← vāś (4.4) [flat]
tvad
ac.s.a.
kumāra
n.s.m.
∞ taruṇa
n.s.m.
ā
indecl.
vatsa
n.s.m.
jagada
i.p.m.
saha,
indecl.
→ ā (4.6) [flat]
ā tvā parisrutaḥ kumbha ā dadhnaḥ kalaśairupa / (4.6) Par.?
ā
indecl.
← saha (4.5) [flat]
tvad
ac.s.a.
parisrut
g.s.f.
kumbha,
n.s.m.
ā
indecl.
dadhi
g.s.n.
kalaśa
i.p.n.
∞ upa.
indecl.
→ kṣema (4.7) [flat]
kṣemasya patnī bṛhatī suvāsā rayiṃ no dhehi subhage suvīryam / (4.7) Par.?
kṣema
g.s.n.
← upa (4.6) [flat]
patnī
n.s.f.
bṛhat
n.s.f.
su
indecl.
∞ vāsas
n.s.f.
rayi
ac.s.m.
mad
d.p.a.
dhā
2. sg., Pre. imp.
subhaga
v.s.f.
su
indecl.
∞ vīrya
ac.s.m.
→ aśvāvat (4.8) [flat]
aśvāvadgomadūrjasvat parṇaṃ vanaspateriva / (4.8) Par.?
aśvāvat
ac.s.n.
← vīrya (4.7) [flat]
∞ gomat
ac.s.n.
∞ ūrjasvat
ac.s.n.
parṇa
ac.s.n.
vanaspati
g.s.m.
∞ iva.
indecl.
→ abhi (4.9) [flat]
abhi naḥ pūryatāṃ rayir idam anu śreyo vasāna iti caturaḥ prapadyate // (4.9) Par.?
abhi
indecl.
← iva (4.8) [flat]
mad
ac.p.a.
pūray
3. sg., Imp. pass.
rayi
n.s.m.
idam
ac.s.n.
anu
indecl.
śreyas
ac.s.n.
vas.
root aor., n.s.m.
iti
indecl.
catur
ac.p.m.
prapad.
3. sg., Pre. ind.
root
→ idam (4.1) [advcl:ccomp]
abhyantarato 'gnim upasamādhāya dakṣiṇato brahmāṇamupaveśyottarata udapātraṃ pratiṣṭhāpya sthālīpākaṃ śrapayitvā niṣkramya dvārasamīpe sthitvā brahmāṇamāmantrayate brahman praviśāmīti // (5) Par.?
agni
ac.s.m.
upasamādhā,
Abs., indecl.
brahman
ac.s.m.
∞ upaveśay
Abs., indecl.
∞ uttaratas
indecl.
uda
comp.
∞ pātra
ac.s.n.
pratiṣṭhāpay,
Abs., indecl.
śrapay,
Abs., indecl.
niṣkram,
Abs., indecl.
dvāra
comp.
∞ samīpa
l.s.n.
sthā,
Abs., indecl.
brahman
ac.s.m.
∞ āmantray.
3. sg., Pre. ind.
root
brahman
v.s.m.
praviś
1. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
brahmānujñātaḥ praviśatyṛtaṃ prapadye śivaṃ prapadya iti // (6) Par.?
brahman
comp.
∞ anujñā
PPP, n.s.m.
praviś
3. sg., Pre. ind.
root
∞ ṛta
ac.s.n.
prapad
1. sg., Pre. ind.
śiva
ac.s.n.
prapad
1. sg., Pre. ind.
iti.
indecl.
ājyaṃ saṃskṛtyeha ratir ity ājyāhutī hutvāparā juhoti / (7.1) Par.?
ājya
ac.s.n.
saṃskṛ
Abs., indecl.
∞ iha
indecl.
rati.
n.s.f.
iti
indecl.
ājya
comp.
∞ āhuti
ac.d.f.
hu
Abs., indecl.
∞ para
ac.p.f.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
→ vāstoṣpati (7.2) [advcl:ccomp]
vāstoṣpate pratijānīhy asmān svāveśo anamīvo bhavā naḥ / (7.2) Par.?
vāstoṣpati
v.s.m.
← hu (7.1) [advcl]
pratijñā
2. sg., Pre. imp.
mad.
ac.p.a.
su
indecl.
∞ āveśa
n.s.m.
anamīva
n.s.m.
bhū
2. sg., Pre. imp.
mad.
d.p.a.
→ yad (7.3) [flat]
yat tvemahe prati tan no juṣasva śaṃ no bhava dvipade śaṃ catuṣpade svāhā / (7.3) Par.?
yad
ac.s.n.
← mad (7.2) [flat]
tvad
ac.s.a.
∞ ī
1. pl., Pre. ind.
prati
indecl.
tad
ac.s.n.
mad
d.p.a.
juṣ.
2. sg., Pre. imp.
śam
n.s.n.
mad
d.p.a.
bhū
2. sg., Pre. imp.
dvipad
d.s.m.
śam
n.s.n.
catuṣpada.
d.s.m.
svāhā.
indecl.
→ vāstoṣpati (7.4) [flat]
vāstoṣpate prataraṇo na edhi gayasphāno gobhir aśvebhir indo / (7.4) Par.?
vāstoṣpati
v.s.m.
← svāhā (7.3) [flat]
mad
d.p.a.
as
2. sg., Pre. imp.
gaya
comp.
∞ sphāna
n.s.m.
go
i.p.m.
aśva
i.p.m.
indu.
v.s.m.
→ ajara (7.5) [flat]
ajarāsaste sakhye syāma piteva putrānprati tan no juṣasva śaṃ no bhava dvipade śaṃ catuṣpade svāhā / (7.5) Par.?
ajara
n.p.m.
← indu (7.4) [flat]
∞ tvad
g.s.a.
sakhya
l.s.n.
as.
1. pl., Pre. opt.
pitṛ
n.s.m.
∞ iva
indecl.
putra
ac.p.m.
∞ prati
indecl.
tad
ac.s.n.
mad
d.p.a.
juṣ.
2. sg., Pre. imp.
śam
n.s.n.
mad
d.p.a.
bhū
2. sg., Pre. imp.
dvipad
d.s.m.
śam
n.s.n.
catuṣpada.
d.s.m.
svāhā.
indecl.
→ vāstoṣpati (7.6) [flat]
vāstoṣpate śagmayā saṃsadā te sakṣīmahi raṇvayā gātumatyā / (7.6) Par.?
vāstoṣpati
v.s.m.
← svāhā (7.5) [flat]
śagma
i.s.f.
saṃsad
i.s.f.
tvad
g.s.a.
sac
1. pl., Aor. Opt.
raṇva
i.s.f.
gātumat.
i.s.f.
→ pā (7.7) [flat]
pāhi kṣema uta yoge varaṃ no yūyaṃ pāta svastibhiḥ sadā naḥ svāhā / (7.7) Par.?

2. sg., Pre. imp.
← gātumat (7.6) [flat]
kṣema
l.s.m.
uta
indecl.
yoga
l.s.m.
vara
ac.s.m.
mad.
g.p.a.
tvad
n.p.a.

2. pl., Pre. imp.
svasti
i.p.f.
sadā
indecl.
mad.
ac.p.a.
svāhā.
indecl.
→ amīva (7.8) [flat]
amīvahā vāstoṣpate viśvā rūpāṇyāviśan / (7.8) Par.?
amīva
comp.
← svāhā (7.7) [flat]
∞ han
n.s.m.
viśva
ac.p.n.
rūpa
ac.p.n.
∞ āviś
Pre. ind., n.s.m.
→ sakhi (7.9) [flat]
sakhā suśeva edhi naḥ svāheti // (7.9) Par.?
sakhi
n.s.m.
← āviś (7.8) [flat]
su
indecl.
∞ śeva
n.s.m.
as
2. sg., Pre. imp.
mad.
d.p.a.
svāhā
indecl.
∞ iti.
indecl.
sthālīpākasya juhoti / (8.1) Par.?
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
→ upahvā (8.2) [advcl:ccomp]
agnimindraṃ bṛhaspatiṃ viśvān devān upahvaye sarasvatīṃ ca vājīṃ ca vāstu me datta vājinaḥ svāhā / (8.2) Par.?
agni
ac.s.m.
∞ indra
ac.s.m.
viśva
ac.p.m.
deva
ac.p.m.
upahvā
1. sg., Pre. ind.
→ prapad (8.5) [parataxis]
← hu (8.1) [advcl]
sarasvatī
ac.s.f.
ca
indecl.
vājī
ac.s.f.
ca.
indecl.
vāstu
ac.s.n.
mad
d.s.a.

2. pl., Pre. imp.
vājin.
v.p.m.
svāhā.
indecl.
sarpadevajanānt sarvān himavantaṃ sudarśanam / (8.3) Par.?
sarpa
comp.
∞ deva
comp.
∞ jana
ac.p.m.
→ vasu (8.4) [conj]
→ rudra (8.4) [conj]
→ āditya (8.4) [conj]
→ īśāna (8.4) [conj]
→ jagada (8.4) [obl:soc]
← sarva (8.5) [nmod]
sarva
ac.p.m.
himavant
ac.s.m.
sudarśana
ac.s.m.
vasūṃśca rudrān ādityān īśānaṃ jagadaiḥ saha / (8.4) Par.?
vasu
ac.p.m.
← jana (8.3) [conj]
∞ ca
indecl.
rudra
ac.p.m.
← jana (8.3) [conj]
āditya
ac.p.m.
← jana (8.3) [conj]
īśāna
ac.s.m.
← jana (8.3) [conj]
jagada
i.p.m.
← jana (8.3) [obl]
saha
indecl.
etānt sarvānprapadye 'haṃ vāstu me datta vājinaḥ svāhā / (8.5) Par.?
etad
ac.p.m.
sarva
ac.p.m.
→ jana (8.3) [nmod:appos]
∞ prapad
1. sg., Pre. ind.
→ prapad (8.8) [parataxis]
← upahvā (8.2) [parataxis]
mad.
n.s.a.
vāstu
ac.s.n.
mad
d.s.a.

2. pl., Pre. imp.
vājin.
v.p.m.
svāhā.
indecl.
pūrvāhṇamaparāhṇaṃ cobhau madhyaṃdinā saha / (8.6) Par.?
pūrvāhṇa
ac.s.m.
→ pradoṣa (8.7) [conj]
→ devī (8.7) [conj]
← sarva (8.8) [nmod]
∞ aparāhṇa
ac.s.m.
ca
indecl.
∞ ubh
ac.d.m.
saha
indecl.
pradoṣam ardharātraṃ ca vyuṣṭāṃ devīṃ mahāpathām / (8.7) Par.?
pradoṣa
ac.s.m.
← pūrvāhṇa (8.6) [conj]
ardharātra
ac.s.m.
ca
indecl.
vivas
PPP, ac.s.f.
devī
ac.s.f.
← pūrvāhṇa (8.6) [conj]
mahat
comp.
∞ patha
ac.s.f.
etānt sarvān prapadye 'haṃ vāstu me datta vājinaḥ svāhā / (8.8) Par.?
etad
ac.p.m.
sarva
ac.p.m.
→ pūrvāhṇa (8.6) [nmod:appos]
prapad
1. sg., Pre. ind.
→ prapad (8.10) [parataxis]
← prapad (8.5) [parataxis]
mad.
n.s.a.
vāstu
ac.s.n.
mad
d.s.a.

2. pl., Pre. imp.
vājin.
v.p.m.
svāhā.
indecl.
kartāraṃ ca vikartāraṃ viśvakarmāṇamoṣadhīṃśca vanaspatīn / (8.9) Par.?
kartṛ
ac.s.m.
← sarva (8.10) [nmod]
ca
indecl.
vikartṛ
ac.s.m.
∞ oṣadhi
ac.p.m.
∞ ca
indecl.
vanaspati
ac.p.m.
etāntsarvān prapadye'haṃ vāstu me datta vājinaḥ svāhā / (8.10) Par.?
etad
ac.p.m.
∞ sarva
ac.p.m.
→ kartṛ (8.9) [nmod:appos]
prapad
1. sg., Pre. ind.
→ prapad (8.12) [parataxis]
← prapad (8.8) [parataxis]
∞ mad.
n.s.a.
vāstu
ac.s.n.
mad
d.s.a.

2. pl., Pre. imp.
vājin.
v.p.m.
svāhā.
indecl.
dhātāraṃ ca vidhātāraṃ nidhīnāṃ ca patiṃ saha / (8.11) Par.?
dhātṛ
ac.s.m.
← sarva (8.12) [nmod]
ca
indecl.
vidhātṛ
ac.s.m.
nidhi
g.p.m.
ca
indecl.
pati
ac.s.m.
saha
indecl.
etāntsarvān prapadye'haṃ vāstu me datta vājinaḥ svāhā / (8.12) Par.?
etad
ac.p.m.
∞ sarva
ac.p.m.
→ dhātṛ (8.11) [nmod:appos]
prapad
1. sg., Pre. ind.
→ dā (8.13) [parataxis]
← prapad (8.10) [parataxis]
∞ mad.
n.s.a.
vāstu
ac.s.n.
mad
d.s.a.

2. pl., Pre. imp.
vājin.
v.p.m.
svāhā.
indecl.
syonaṃ śivamidaṃ vāstu dattaṃ brahmaprajāpatī / (8.13) Par.?
syona
ac.s.n.
śiva
ac.s.n.
∞ idam
ac.s.n.
vāstu
ac.s.n.

2. du., Pre. imp.
→ svāhā (8.14) [discourse]
→ iti (8.14) [mark]
← prapad (8.12) [parataxis]
brahman
comp.
∞ prajāpati,
v.d.m.
→ devatā (8.14) [conj]
sarvāśca devatāḥ svāheti // (8.14) Par.?
sarva
v.p.f.
∞ ca
indecl.
devatā.
v.p.f.
← prajāpati (8.13) [conj]
svāhā
indecl.
← dā (8.13) [discourse]
∞ iti.
indecl.
← dā (8.13) [mark]
prāśanānte kāṃsye saṃbhārānopyaudumbarapalāśāni sasurāṇi śāḍvalaṃ gomayaṃ dadhi madhu ghṛtaṃ kuśānyavāṃścāsanopasthāneṣu prokṣet // (9) Par.?
∞ anta
l.s.m.
kāṃsya
l.s.n.
sambhāra
ac.p.m.
∞ āvap
Abs., indecl.
∞ audumbara
comp.
∞ palāśa
ac.p.n.
sa
indecl.
∞ surā
ac.p.n.
śādvala
ac.s.n.
gomaya
ac.s.n.
dadhi
ac.s.n.
madhu
ac.s.n.
ghṛta
ac.s.n.
kuśa
ac.p.m.
∞ yava
ac.p.m.
∞ ca
indecl.
∞ āsana
comp.
∞ upasthāna
l.p.n.
prokṣ.
3. sg., Pre. opt.
root
pūrve sandhāvabhimṛśati / (10.1) Par.?
pūrva
l.s.m.
saṃdhi
l.s.m.
∞ abhimṛś.
3. sg., Pre. ind.
root
→ gopāy (10.2) [advcl:ccomp]
śrīśca tvā yaśaśca pūrve sandhau gopāyetāmiti // (10.2) Par.?
śrī
n.s.f.
∞ ca
indecl.
tvad
ac.s.a.
yaśas
n.s.n.
∞ ca
indecl.
pūrva
l.s.m.
saṃdhi
l.s.m.
gopāy
3. du., Pre. opt.
← abhimṛś (10.1) [advcl]
∞ iti.
indecl.
dakṣiṇe saṃdhāvabhimṛśati / (11.1) Par.?
saṃdhi
l.s.m.
∞ abhimṛś.
3. sg., Pre. ind.
root
→ gopāy (11.2) [advcl:ccomp]
yajñaśca tvā dakṣiṇā ca dakṣiṇe sandhau gopāyetāmiti // (11.2) Par.?
yajña
n.s.m.
∞ ca
indecl.
tvad
ac.s.a.
ca
indecl.
saṃdhi
l.s.m.
gopāy
3. du., Pre. opt.
← abhimṛś (11.1) [advcl]
∞ iti.
indecl.
paścime saṃdhāvabhimṛśati / (12.1) Par.?
paścima
l.s.m.
saṃdhi
l.s.m.
∞ abhimṛś.
3. sg., Pre. ind.
root
→ gopāy (12.2) [advcl:ccomp]
annaṃ ca tvā brāhmaṇaśca paścime sandhau gopāyetāmiti // (12.2) Par.?
anna
n.s.n.
ca
indecl.
tvad
ac.s.a.
∞ ca
indecl.
paścima
l.s.m.
saṃdhi
l.s.m.
gopāy
3. du., Pre. opt.
← abhimṛś (12.1) [advcl]
∞ iti.
indecl.
uttare saṃdhāvabhimṛśati / (13.1) Par.?
uttara
l.s.m.
saṃdhi
l.s.m.
∞ abhimṛś
3. sg., Pre. ind.
root
→ gopāy (13.2) [advcl:ccomp]
ūrk ca tvā sūnṛtā cottare sandhau gopāyetāmiti // (13.2) Par.?
ūrj
n.s.f.
ca
indecl.
tvad
ac.s.a.
sūnṛtā
n.s.f.
ca
indecl.
∞ uttara
l.s.m.
saṃdhi
l.s.m.
gopāy
3. du., Pre. opt.
← abhimṛś (13.1) [advcl]
∞ iti.
indecl.
niṣkramya diśa upatiṣṭhate / (14.1) Par.?
niṣkram,
Abs., indecl.
diś
ac.p.f.
upasthā.
3. sg., Pre. ind.
root
→ gopāy (14.2) [advcl:ccomp]
ketā ca mā suketā ca purastād gopāyetām ity agnirvai ketādityaḥ suketā tau prapadye tābhyāṃ namo 'stu tau mā purastād gopāyetāmiti // (14.2) Par.?
ketṛ
n.s.m.
ca
indecl.
mad
ac.s.a.
suketṛ
n.s.m.
ca
indecl.
purastāt
indecl.
gopāy
3. du., Pre. opt.
← upasthā (14.1) [advcl]
iti.
indecl.
agni
n.s.m.
∞ vai
indecl.
ketṛ
n.s.m.
∞ āditya
n.s.m.
suketṛ.
n.s.m.
tad
ac.d.m.
prapad.
1. sg., Pre. ind.
tad
d.d.m.
namas
n.s.n.
as.
3. sg., Pre. imp.
tad
n.d.m.
mad
ac.s.a.
purastāt
indecl.
gopāy
3. du., Pre. opt.
∞ iti.
indecl.
atha dakṣiṇato gopāyamānaṃ ca mā rakṣamāṇā ca dakṣiṇato gopāyetām ity aharvai gopāyamānaṃ rātrī rakṣamāṇā te prapadye tābhyāṃ namo 'stu te mā dakṣiṇato gopāyetāmiti // (15) Par.?
atha
indecl.
dakṣiṇatas.
indecl.
root
gopāy
Pre. ind., n.s.n.
ca
indecl.
mad
ac.s.a.
rakṣ
Pre. ind., n.s.f.
ca
indecl.
gopāy
3. du., Pre. opt.
iti.
indecl.
ahar
n.s.n.
∞ vai
indecl.
gopāy.
Pre. ind., n.s.n.
rātri
n.s.f.
rakṣ.
Pre. ind., n.s.f.
tad
ac.d.f.
prapad.
1. sg., Pre. ind.
tad
d.d.f.
namas
n.s.n.
as.
3. sg., Pre. imp.
tad
n.d.f.
mad
ac.s.a.
gopāy
3. du., Pre. opt.
∞ iti.
indecl.
atha paścād dīdiviśca bhā jāgṛviśca paścād gopāyetām ity annaṃ vai dīdiviḥ prāṇo jāgṛvis tau prapadye tābhyāṃ namo 'stu tau mā paścādgopāyetāmiti // (16) Par.?
atha
indecl.
paścāt.
indecl.
root
dīdivi
n.s.f.
∞ ca
indecl.
bhā
n.s.f.
jāgṛvi
n.s.m.
∞ ca
indecl.
paścāt
indecl.
gopāy
3. du., Pre. opt.
iti.
indecl.
anna
n.s.n.
vai
indecl.
dīdivi.
n.s.m.
prāṇa
n.s.m.
jāgṛvi.
n.s.m.
tad
ac.d.m.
prapad.
1. sg., Pre. ind.
tad
d.d.m.
namas
n.s.n.
as.
3. sg., Pre. imp.
tad
n.d.m.
mad
ac.s.a.
paścāt
indecl.
∞ gopāy
3. du., Pre. opt.
∞ iti.
indecl.
athottarato 'svapnaśca mānavadrāṇaś cottarato gopāyetāmiti candramā vā asvapno vāyur anavadrāṇas tau prapadye tābhyāṃ namo 'stu tau mottarato gopāyetāmiti // (17) Par.?
atha
indecl.
∞ uttaratas.
indecl.
root
asvapna
n.s.m.
∞ ca
indecl.
mad
ac.s.a.
∞ anavadrāṇa
n.s.m.
ca
indecl.
∞ uttaratas
indecl.
gopāy
3. du., Pre. opt.
∞ iti.
indecl.
candramas
n.s.m.
vai
indecl.
asvapna.
n.s.m.
vāyu
n.s.m.
tad
ac.d.m.
prapad.
1. sg., Pre. ind.
tad
d.d.m.
namas
n.s.n.
as.
3. sg., Pre. imp.
tad
n.d.m.
mad
ac.s.a.
∞ uttaratas
indecl.
gopāy
3. du., Pre. opt.
∞ iti.
indecl.
niṣṭhitāṃ prapadyate dharma sthūṇārājaṃ śrī stūpam ahorātre dvāraphalake / (18.1) Par.?
niḥṣṭhā
PPP, ac.s.f.
prapad.
3. sg., Pre. ind.
root
dharma
n.s.m.
śrī
n.s.f.
stūpa.
n.s.n.
ahar
comp.
∞ rātra
n.d.n.
→ vasumat (18.2) [parataxis]
indrasya gṛhā vasumanto varūthinas tān ahaṃ prapadye saha prajayā paśubhiḥ saha / (18.2) Par.?
indra
g.s.m.
gṛha
n.p.m.
vasumat
n.p.m.
← rātra (18.1) [parataxis]
varūthin.
n.p.m.
tad
ac.p.m.
mad
n.s.a.
prapad
1. sg., Pre. ind.
→ tad (18.4) [parataxis]
saha
indecl.
prajā
i.s.f.
→ mad (18.3) [conj]
paśu
i.p.m.
saha,
indecl.
yanme kiṃcidasty upahūtaḥ sarvagaṇasakhāyasādhusaṃvṛtaḥ / (18.3) Par.?
yad
n.s.n.
∞ mad
g.s.a.
← prajā (18.2) [conj]
kaścit
n.s.n.
∞ as.
3. sg., Pre. ind.
upahvā
PPP, n.s.m.
sarva
comp.
∞ gaṇa
comp.
∞ sakha
d.s.m.
∞ sādhu
comp.
∞ saṃvṛ
PPP, n.s.m.
tāṃ tvā śāle 'riṣṭavīrā gṛhā naḥ santu sarvata iti // (18.4) Par.?
tad
ac.s.f.
← prapad (18.2) [parataxis]
tvad
ac.s.a.
śālā
v.s.f.
∞ vīra
n.p.m.
gṛha
n.p.m.
mad
g.p.a.
as
3. pl., Pre. imp.
sarvatas
indecl.
iti.
indecl.
tato brāhmaṇabhojanam // (19) Par.?
tatas
indecl.
root
∞ bhojana.
n.s.n.
Duration=0.13413500785828 secs.