Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Marriage

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7356
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
14 parallel or similar passage(s) in this chapter
atha khalūccāvacā janapadadharmā grāmadharmāś ca tān vivāhe pratīyāt // (1.1) Par.?
yat tu samānaṃ tad vakṣyāmaḥ // (2.1) Par.?
paścād agner dṛṣadam aśmānaṃ pratiṣṭhāpyottarapurastād udakumbhaṃ samanvārabdhāyāṃ hutvā tiṣṭhan pratyaṅmukhaḥ prāṅmukhyā āsīnāyā gṛbhṇāmi te saubhagatvāya hastam ity aṅguṣṭham eva gṛhṇīyād yadi kāmayīta pumāṃsa eva me putrā jāyerann iti // (3.1) Par.?
aṅgulīr eva strīkāmaḥ // (4.1) Par.?
romānte hastaṃ sāṅguṣṭham ubhayakāmaḥ // (5.1) Par.?
pradakṣiṇam agnim udakumbhaṃ ca triḥ pariṇayaṃ japaty amo 'ham asmi sā tvaṃ sā tvam asy amo 'ham / (6.1) Par.?
dyaur ahaṃ pṛthivī tvaṃ sāmāhaṃ ṛk tvam / (6.2) Par.?
tāv ehi vivahāvahai prajāṃ prajanayāvahai / (6.3) Par.?
sampriyau rociṣṇū sumanasyamānau jīveva śaradaḥ śatam iti // (6.4) Par.?
pariṇīya pariṇīyāśmānam ārohayatīmam aśmānam ārohāśmeva tvaṃ sthirā bhava / (7.1) Par.?
sahasva pṛtanāyato 'bhitiṣṭha pṛtanyata iti // (7.2) Par.?
vadhvañjalā upastīrya bhrātā bhrātṛsthāno vā dvir lājān āvapati // (8.1) Par.?
trir jāmadagnyānām // (9.1) Par.?
pratyabhighārya haviḥ // (10.1) Par.?
avattaṃ ca // (11.1) Par.?
eṣo 'vadānadharmaḥ // (12.1) Par.?
aryamaṇaṃ nu devaṃ kanyā agnim ayakṣata / (13.1) Par.?
sa imāṃ devo 'ryamā preto muñcātu nāmutaḥ svāhā / (13.2) Par.?
varuṇaṃ nu devaṃ kanyā agnim ayakṣata / (13.3) Par.?
sa imāṃ devo varuṇaḥ preto muñcātu nāmutaḥ svāhā / (13.4) Par.?
pūṣaṇaṃ nu devaṃ kanyā agnim ayakṣata / (13.5) Par.?
sa imāṃ devaḥ pūṣā preto muñcātu nāmutaḥ svāhety avicchindaty añjaliṃ sruceva juhuyāt // (13.6) Par.?
apariṇīya śūrpapuṭenābhyātmaṃ tūṣṇīṃ caturtham // (14.1) Par.?
opyopya haike lājān pariṇayanti tathottame āhutī na saṃnipatataḥ // (15.1) Par.?
athāsyai śikhe vimuñcati yadi kṛte bhavataḥ / (16.1) Par.?
ūrṇāstuke keśapakṣayor baddhe bhavataḥ // (16.2) Par.?
pra tvā muñcāmi varuṇasya pāśād iti // (17.1) Par.?
uttarām uttarayā // (18.1) Par.?
athainām aparājitāyāṃ diśi sapta padāny abhyutkrāmayatīṣa ekapady ūrje dvipadī rāyaspoṣāya tripadī māyobhavyāya catuṣpadī prajābhyaḥ pañcapady ṛtubhyaḥ ṣaṭpadī sakhā saptapadī bhava sā mām anuvratā bhava / (19.1) Par.?
putrān vindāvahai bahūṃs te santu jaradaṣṭaya iti // (19.2) Par.?
ubhayoḥ saṃnidhāya śirasī udakumbhenāvasicya // (20.1) Par.?
brāhmaṇyāś ca vṛddhāyā jīvapatyā jīvaprajāyā agāra etāṃ rātriṃ vaset // (21.1) Par.?
dhruvam arundhatīṃ saptarṣīn iti dṛṣṭvā vācaṃ visṛjeta jīvapatnī prajāṃ vindeyeti // (22.1) Par.?
Duration=0.082167863845825 secs.