Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4207
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
divyauṣadhī
divyauṣadhīnāṃ nāmāni kathyante'tra mayādhunā / (1.1) Par.?
catuḥṣaṣṭimitāḥ samyagrasabandhakarāḥ śubhāḥ / (1.2) Par.?
somavallī tathā sobhavṛkṣaṃ somakalā latā // (1.3) Par.?
bhūpadminī gonasā ceduccaṭā ceśvarī latā / (2.1) Par.?
bhūtakeśī kṛṣṇalatā laśunī ca rudantikā / (2.2) Par.?
vārāhī saptapattrā ca nāginī sarpiṇī tathā // (2.3) Par.?
chattriṇī caiva gośṛṃgī jyotirnāmnī ca raktikā / (3.1) Par.?
pattravallī kākinī ca cāṇḍālī tāmravallikā // (3.2) Par.?
pītavallī ca vijayā mahauṣadhyamarī latā / (4.1) Par.?
navanītā rudravallī lambinī bhūmitumbikā // (4.2) Par.?
gāndharvī vyāghrapādī ca gomārī ca triśūlinī / (5.1) Par.?
tridaṇḍī karasī bhṛṃgavallī camarikā tathā // (5.2) Par.?
karavallī latā caiva vajrāṅgī ciravallyapi / (6.1) Par.?
rohiṇī bilvinī bhūtaśocanī caiva kathyate // (6.2) Par.?
mārkaṇḍī ca karīrī ca hyakṣarā kuṭajā tathā / (7.1) Par.?
mūlakandāmbuvallī ca munivallī ca kīrtitā // (7.2) Par.?
ghṛtagandhā nimbuvallī tilakandātasītalā / (8.1) Par.?
bodhavallī sattvagandhā kūrmavallī ca mādhavī // (8.2) Par.?
viśālā ca mahānāgī maṇḍūkī kṣīragandhikā / (9.1) Par.?
catuḥṣaṣṭiriti proktā divyauṣadhyo mahābalāḥ // (9.2) Par.?
ekaikāyā rasenāpi sūto bandhatvamāpnuyāt / (10.1) Par.?
anayā sādhitaḥ sūto jarādāridryanāśanaḥ // (10.2) Par.?
tāstu lakṣaṇasaṃyuktāḥ somadevena bhāṣitāḥ / (11.1) Par.?
granthavistarabhītyātra nāmamātreṇa kīrtitāḥ // (11.2) Par.?
rasaudhyaḥ
ataḥ paraṃ rasauṣadhyaḥ procyante śāstravartmanā / (12.1) Par.?
jalotpalā ciñcikā ca jalāpāmārgamāṃsike // (12.2) Par.?
jalakumbhī meghanādā īśvarī cāparājitā / (13.1) Par.?
mālārjunī veṇukā ca śikhipādā ca tiktikā // (13.2) Par.?
kāśmaryativiṣā proktā samaṅgā jālinī tathā / (14.1) Par.?
tuṣambukā ca durgandhā pāṣāṇī śukanāsikā // (14.2) Par.?
vanamālī ca vārāhī gojihvā musalī tathā / (15.1) Par.?
paṭolī śaṭhikā mūrvā pāṭalā jalamūlakā // (15.2) Par.?
rasājamārī kathitā śiṃśikā sitagandhikā / (16.1) Par.?
potakī ca viṣaghnī ca bṛhatī garuḍī tathā // (16.2) Par.?
tulasī ca vidārī ca mañjiṣṭhā citrapālikā / (17.1) Par.?
jalapippalikā bhārṃgī maṇḍūkī cottamā tathā // (17.2) Par.?
candrodakā sārivā ca hariṇī kukkuṭāpi ca / (18.1) Par.?
sarpākṣī haṃsapādī ca vanakuṣmāṇḍavallikā // (18.2) Par.?
markasphoṭī dhanvayāsaḥ pāgavaḥ sthalasāriṇī / (19.1) Par.?
ardhacandrā hemapuṣpī mohinī vajrakandikā // (19.2) Par.?
alambuṣā ca halinī rasacitrā ca nandinī / (20.1) Par.?
vṛścikālī guḍūcī ca vāsā śṛṅgī ca kathyate // (20.2) Par.?
aṣṭaṣaṣṭiriti proktā rasauṣadhyo mahābalāḥ / (21.1) Par.?
sūtasya māraṇe proktā jāraṇe ca niyāmane // (21.2) Par.?
mahauṣadhyaḥ
aṣṭaṣaṣṭir mahauṣadhyaḥ procyante rasaśāstrataḥ / (22.1) Par.?
ṛddhiḥ śoṣiṇyadhoguptā śrāvaṇī sārivā tathā // (22.2) Par.?
jyotiṣmatī tejavatī rāsnā bākucī bimbikā / (23.1) Par.?
viṣāṇikā cāśvagandhā varṣābhūḥ śarapuṣpikā // (23.2) Par.?
balā cātibalā nāgabalā dantī mahābalā / (24.1) Par.?
dravantī nīlinī caiva śatapuṣpā prasāraṇī // (24.2) Par.?
varā śatāvarī cailā hapuṣā sātalā trivṛt / (25.1) Par.?
svarṇakṣīrī tugā pṛthvī viśālā nalikāmalī // (25.2) Par.?
indravāruṇikākāhve sinduvāro'jamodikā / (26.1) Par.?
trāyamāṇāsurī śaṃkhapuṣpī ca girikarṇikā // (26.2) Par.?
dhātakī kadalī dūrvā amlikā kāsamardikā / (27.1) Par.?
jantupādī ca nirguṇḍī drākṣā nīlotpalaṃ śamī // (27.2) Par.?
nālikerī ca kharjūrī phalguḥ śiṃśī ca mallikā / (28.1) Par.?
vārṣikī śālmalī jātī grīṣmavarṣā tu yūthikā // (28.2) Par.?
kekicūḍājagandhā ca lakṣmaṇā taruṇīti ca / (29.1) Par.?
aṣṭaṣaṣṭiriti proktā mahauṣadhyo mahābalāḥ // (29.2) Par.?
siddhauṣadhyaḥ
athedānīṃ pravakṣyāmi siddhauṣadhyo rasādhikāḥ / (30.1) Par.?
devīlatā kālavarṇī vijayāsurī siṃhikā // (30.2) Par.?
pālāśatilakā kṣetrī saṃvīrā tāmravallikā / (31.1) Par.?
nāhī kanyā tathā somarājikā ca ṭuṭumbhaṭī // (31.2) Par.?
kuberākṣī gṛdhranakhī parpaṭī chidralambikā / (32.1) Par.?
kṣutkārī dugdhikā bhṛṃgī gaṅgeṭī śarapuṅkhikā // (32.2) Par.?
aṣṭāvallī rājaśamī panasī ca jayantikā / (33.1) Par.?
viṣakharparikāvantī kākāṇḍolāmbumūlikā // (33.2) Par.?
siddheśvarī haṃsapādī khoṭakā śṛṅgarīṭikā / (34.1) Par.?
adhaḥpuṣpī madhurākhyā śṛṅkhalā gṛñjanīti ca // (34.2) Par.?
jārāvalī mahārāṣṭrī sahadeveśvarī tathā / (35.1) Par.?
kāṣṭhagodhāmatī devagāndhārī rajanīṅgudī // (35.2) Par.?
palāśinī nākulī ca kāmbojikāśvinī tathā / (36.1) Par.?
cakravallī sarpadaṃṣṭrā śallakī rohitā tathā // (36.2) Par.?
tauvarī vaṅgajā rājapadmā jambīravallikā / (37.1) Par.?
gajapippalikā bhṛṃgavallī caivārkavallikā // (37.2) Par.?
jantukārī śigruvallī karavīrā śivāṭikā / (38.1) Par.?
nārācī kāñcanī cājagandhā sūtendrasiddhidāḥ // (38.2) Par.?
aṣṭaṣaṣṭiriti proktāḥ siddhauṣadhyo rasādhikāḥ / (39.1) Par.?
sarvakāryakarā dehalohasiddhipradāyakāḥ // (39.2) Par.?
Duration=0.16418790817261 secs.