Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Brideship and marriage, marriage, wedding

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7403
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
brahmacārī vedam adhītyopanyāhṛtya gurave 'nujñāto dārān kurvīta // (1.1) Par.?
veda
ac.s.m.
adhī
Abs., indecl.
∞ upanyāhṛ
Abs., indecl.
guru
d.s.m.
anujñā
PPP, n.s.m.
dāra
ac.p.m.
→ āplavana (2.1) [conj]
kṛ.
3. sg., Pre. opt.
root
āplavanaṃ ca // (2.1) Par.?
āplavana
ac.s.n.
← dāra (1.1) [conj]
ca.
indecl.
tayor āplavanaṃ pūrvam // (3.1) Par.?
tad
g.d.m.
āplavana
n.s.n.
pūrva.
n.s.n.
root
mantrābhivādāt tu pāṇigrahaṇasya pūrvaṃ vyākhyātam // (4.1) Par.?
mantra
comp.
∞ abhivāda
ab.s.m.
tu
indecl.
pūrvam
indecl.
vyākhyā.
PPP, n.s.n.
root
brāhmaṇaḥ sahodakumbhaḥ prāvṛto vāgyato 'greṇāgniṃ gatvodaṅmukhas tiṣṭhet // (5.1) Par.?
saha
indecl.
∞ uda
comp.
∞ kumbha
n.s.m.
prāvṛ
PPP, n.s.m.
vāgyata
n.s.m.
agreṇa
indecl.
∞ agni
ac.s.m.
gam
Abs., indecl.
∞ udañc
comp.
∞ mukha
n.s.m.
sthā.
3. sg., Pre. opt.
root
snātām ahatenācchādya yā akṛntann ity ānīyamānāyāṃ pāṇigrāho japet somo 'dadad iti // (6.1) Par.?
snā
PPP, ac.s.f.
ahata
i.s.n.
∞ ācchāday
Abs., indecl.
yad
n.p.f.
kṛt
3. pl., Impf.
iti
indecl.
ānī,
Ind. pass., l.s.f.
jap.
3. sg., Pre. opt.
root
soma
n.s.m.

3. sg., red. aor.
iti.
indecl.
pāṇigrāhasya dakṣiṇata upaveśayet // (7.1) Par.?
upaveśay.
3. sg., Pre. opt.
root
anvārabdhāyāṃ sruveṇopaghātaṃ mahāvyāhṛtibhir ājyaṃ juhuyāt // (8.1) Par.?
anvārabh
PPP, l.s.f.
sruva
i.s.m.
∞ upahan
Abs., indecl.
ājya
ac.s.n.
hu.
3. sg., Pre. opt.
root
→ caturtha (9.1) [conj]
samastābhiś caturthīm // (9.1) Par.?
samasta
i.p.f.
caturtha.
ac.s.f.
← hu (8.1) [conj]
evaṃ caulopanayanagodāneṣu // (10.1) Par.?
evam
indecl.
caula
comp.
∞ upanayana
comp.
∞ godāna.
l.p.n.
root
→ pāṇigrahaṇa (11.1) [conj]
agnir etu prathama iti ṣaḍbhiś ca pāṇigrahaṇe // (11.1) Par.?
agni
n.s.m.
i
3. sg., Pre. imp.
prathama.
n.s.m.
iti
indecl.
ṣaṣ
i.p.m.
ca
indecl.
pāṇigrahaṇa.
l.s.n.
← godāna (10.1) [conj]
nājyabhāgau na sviṣṭakṛd ājyāhutiṣv anādeśe // (12.1) Par.?
na
indecl.
∞ ājyabhāga
n.d.m.
root
na
indecl.
ājya
comp.
∞ āhuti
l.p.f.
anādeśa.
l.s.m.
sarvatropariṣṭān mahāvyāhṛtibhiḥ // (13.1) Par.?
sarvatra
indecl.
∞ upariṣṭāt
indecl.
mahāvyāhṛti.
i.p.f.
root
→ prājāpatya (14.1) [conj]
prājāpatyayā ca // (14.1) Par.?
prājāpatya
i.s.f.
← mahāvyāhṛti (13.1) [conj]
ca.
indecl.
prāyaścittaṃ juhuyāt // (15.1) Par.?
hu.
3. sg., Pre. opt.
root
hutvopottiṣṭhataḥ // (16.1) Par.?
hu
Abs., indecl.
∞ upotthā.
3. du., Pre. ind.
root
anupṛṣṭhaṃ gatvā dakṣiṇato 'vasthāya vadhvañjaliṃ gṛhṇīyāt // (17.1) Par.?
anu
indecl.
∞ pṛṣṭha
ac.s.n.
gam,
Abs., indecl.
avasthā,
Abs., indecl.
vadhū
comp.
∞ añjali
ac.s.m.
grah.
3. sg., Pre. opt.
root
pūrvā mātā śamīpalāśamiśrāṃl lājāñchūrpe kṛtvā // (18.1) Par.?
pūrva
n.s.f.
mātṛ
n.s.f.
← ākramay (19.1) [nsubj]
śamī
comp.
∞ palāśa
comp.
∞ miśra
ac.p.m.
lāja
ac.p.m.
∞ śūrpa
l.s.m.
kṛ,
Abs., indecl.
← ākramay (19.1) [advcl]
paścād agner dṛṣatputram ākramayed vadhūṃ dakṣiṇena prapadenemam aśmānam iti // (19.1) Par.?
paścāt
indecl.
agni
g.s.m.
ākramay,
3. sg., Pre. opt.
root
→ mātṛ (18.1) [nsubj]
→ kṛ (18.1) [advcl]
vadhū
ac.s.f.
prapada
i.s.n.
∞ idam
ac.s.m.
aśman
ac.s.m.
iti.
indecl.
sakṛd gṛhītam añjaliṃ lājānāṃ vadhvañjalāv āvaped bhrātā // (20.1) Par.?
sakṛt
indecl.
grah
PPP, ac.s.m.
añjali
ac.s.m.
lāja
g.p.m.
vadhū
comp.
∞ añjali
l.s.m.
āvap
3. sg., Pre. opt.
root
bhrātṛ.
n.s.m.
→ suhṛd (21.1) [conj]
suhṛd vā kaścit // (21.1) Par.?
suhṛd
n.s.m.
← bhrātṛ (20.1) [conj]

indecl.
kaścit.
n.s.m.
taṃ sāgnau juhuyād avicchidyāñjaliṃ iyaṃ nārīti // (22.1) Par.?
tad
ac.s.m.
tad
n.s.f.
∞ agni
l.s.m.
hu
3. sg., Pre. opt.
root
a
indecl.
∞ vicchid
Abs., indecl.
∞ añjali.
ac.s.m.
idam
n.s.f.
nārī
n.s.f.
∞ iti.
indecl.
aryamaṇaṃ pūṣaṇam ity uttarayoḥ // (23.1) Par.?
aryaman
ac.s.m.
pūṣaṇa.
ac.s.m.
iti
indecl.
uttara.
l.d.m.
root
hute tenaiva gatvā pradakṣiṇam agniṃ pariṇayet kanyalā pitṛbhya iti // (24.1) Par.?
hu
PPP, l.s.m.
tena
indecl.
∞ eva
indecl.
gam,
Abs., indecl.
agni
ac.s.m.
pariṇī.
3. sg., Pre. opt.
root
kanyalā
n.s.f.
pitṛ
ab.p.m.
iti.
indecl.
avasthānaprabhṛty evaṃ triḥ // (25.1) Par.?
∞ prabhṛti
n.s.n.
evam
indecl.
root
tris.
indecl.
śūrpeṇa śiṣṭān agnāv opya prāgudīcīm utkramayet ekam iṣa iti // (26.1) Par.?
śūrpa
i.s.m.
śiṣ
PPP, ac.p.m.
agni
l.s.m.
āvap,
Abs., indecl.
prāñc
comp.
∞ udañc
ac.s.f.
utkramay.
3. sg., Pre. opt.
root
eka
ac.s.m.
iṣ
d.s.f.
iti.
indecl.
īkṣakāvekṣaṇarathārohaṇadurgānumantraṇānyabhirūpābhiḥ // (27.1) Par.?
∞ avekṣaṇa
comp.
∞ ratha
comp.
∞ ārohaṇa
comp.
∞ durga
comp.
∞ anumantraṇa
n.p.n.
root
∞ abhirūpa.
i.p.f.
apareṇāgnim audako gatvā pāṇigrāhaṃ mūrdhany avasiñcet // (28.1) Par.?
apareṇa
indecl.
∞ agni
ac.s.m.
audaka
n.s.m.
gam,
Abs., indecl.
pāṇigrāha
ac.s.m.
→ vadhū (29.1) [conj]
mūrdhan
l.s.m.
avasic,
3. sg., Pre. opt.
root
vadhūṃ ca // (29.1) Par.?
vadhū
ac.s.f.
← pāṇigrāha (28.1) [conj]
ca.
indecl.
samañjantv ity avasiktaḥ // (30.1) Par.?
samañj.
3. pl., Pre. imp.
iti
indecl.
avasic.
PPP, n.s.m.
root
dakṣiṇaṃ pāṇiṃ sāṅguṣṭhaṃ gṛhṇīyāt gṛbhṇāmi ta iti ṣaḍbhiḥ // (31.1) Par.?
pāṇi
ac.s.m.
sa
indecl.
∞ aṅguṣṭha
ac.s.m.
grah.
3. sg., Pre. opt.
root
grah
1. sg., Pre. ind.
tvad
g.s.a.
iti
indecl.
ṣaṣ.
i.p.f.
Duration=0.10452890396118 secs.