Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Marriage

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7531
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
50 parallel or similar passage(s) in this chapter
athāsyā upotthāya dakṣiṇena hastena dakṣiṇam aṃsaṃ pratibāhum anvavahṛtya hṛdayadeśam abhimṛśati mama hṛdaye hṛdayaṃ te astu mama citte cittam astu te / (1.1) Par.?
mama vācam ekamanāḥ śṛṇu mām evānuvratā sahacaryā mayā bhava iti // (1.2) Par.?
athāsyai dakṣiṇe karṇe japati // (2.1) Par.?
māṃ te manaḥ praviśatu māṃ cakṣur mām u te bhagaḥ mayi sarvāṇi bhūtāni mayi prajñānam astu te // (3.1) Par.?
madhuge madhvagāhe jihvā me madhuvādinī / (4.1) Par.?
mukhe me sāraghaṃ madhu datsu saṃvananaṃ kṛtam // (4.2) Par.?
cākravākaṃ saṃvananaṃ yan nadībhya udāhṛtam / (5.1) Par.?
yadvittau devagandharvau tena saṃvaninau svaḥ // (5.2) Par.?
spṛśāmi te 'ham aṅgāni vāyur āpaś ca mā paraḥ / (6.1) Par.?
māṃ caiva paśya sūryaṃ ca mā cānyeṣu manaḥ kṛthāḥ // (6.2) Par.?
somaḥ prathamo vivide gandharvo vivida uttaraḥ / (7.1) Par.?
tṛtīyo 'gniṣ ṭe patis turīyas te manuṣyajāḥ // (7.2) Par.?
somo 'dadad gandharvāya gandharvo 'dadad agnaye / (8.1) Par.?
rayiṃ ca putrāṃś cādād agnir mahyam atho imām // (8.2) Par.?
sarasvati predam ava subhage vājinīvati / (9.1) Par.?
tāṃ tvā viśvasya bhūtasya pragāyām asyagrataḥ iti // (9.2) Par.?
athāsyai dakṣiṇena nīcā hastena dakṣiṇam uttānaṃ hastaṃ sāṅguṣṭham abhīva lomāni gṛhṇāti gṛbhṇāmi te suprajāstvāya hastaṃ mayā patyā jaradaṣṭir yathāsaḥ / (10.1) Par.?
bhago 'ryamā savitā purandhir mahyaṃ tvādurgārhapatyāya devāḥ iti // (10.2) Par.?
athaināṃ pradakṣiṇam agniṃ paryāṇayati pari tvāgne puraṃ vayaṃ vipraṃ sahasya dhīmahi / (11.1) Par.?
dhṛṣadvarṇaṃ dive dive bhettāraṃ bhaṅgurāvataḥ iti // (11.2) Par.?
atha tathopaviśyānvārabdhāyām upayamanīr juhoti // (12.1) Par.?
agne śardha mahate saubhagāya tava dyumnāny uttamāni santu / (13.1) Par.?
sañ jāspatyaṃ suyamam ākṛṇuṣva śatrūyatām abhitiṣṭhā mahāṃsi svāhā // (13.2) Par.?
somāya janivide svāhā // (14.1) Par.?
gandharvāya janivide svāhā // (BGS, 1, 4, 15, 1) [1]
agnaye janivide svāhā // (BGS, 1, 4, 16, 1) [1]
somāya janavide svāhā / (VārGS, 14, 10, 3) [1]
gandharvāya janivide svāhā // (15.1) Par.?
agnaye janivide svāhā // (BGS, 1, 4, 16, 1) [1]
gandharvāya janavide svāhā / (VārGS, 14, 10, 4) [1]
somāya janivide svāhā // (BGS, 1, 4, 14, 1) [1]
agnaye janivide svāhā // (16.1) Par.?
agnaye janavide svāhā / (VārGS, 14, 10, 2) [1]
somāya janivide svāhā // (BGS, 1, 4, 14, 1) [1]
gandharvāya janivide svāhā // (BGS, 1, 4, 15, 1) [1]
kanyalā pitṛbhyo yatī patilokam ava dīkṣām adāstha svāhā // (17.1) Par.?
preto muñcāti nāmutas subaddhām amutas karat / (18.1) Par.?
yatheyam indra mīḍhvaḥ suputrā subhagā satī svāhā // (18.2) Par.?
imāṃ tvam indra mīḍhvaḥ suputrāṃ subhagāṃ kuru / (19.1) Par.?
daśāsyāṃ putrān ādhehi patim ekādaśaṃ svāhā // (19.2) Par.?
agnir aitu prathamo devatānāṃ so 'syai prajāṃ muñcatu mṛtyupāśāt / (20.1) Par.?
tad ayaṃ rājā varuṇo 'numanyatāṃ yatheyaṃ strī pautram aghaṃ na rodāt svāhā // (20.2) Par.?
imām agnis trāyatāṃ gārhapatyaḥ prajām asyai nayatu dīrgham āyuḥ / (21.1) Par.?
aśūnyopasthā jīvatām astu mātā pautram ānandam abhiprabudhyatām iyaṃ svāhā // (21.2) Par.?
mā te gṛhe niśi ghoṣa utthād anyatra tvad rudatyaḥ saṃviśantu / (22.1) Par.?
mā tvaṃ vikeśyura āvadhiṣṭhā jīvapatnī patiloke virāja paśyantī prajāṃ sumanasyamānā svāhā // (22.2) Par.?
aprajastāṃ pautramṛtyuṃ pāpmānam uta vāgham / (23.1) Par.?
śīrṣṇaḥ srajam ivonmucya dviṣadbhyaḥ pratimuñcāmi pāśaṃ svāhā iti // (23.2) Par.?
athainām utthāpyottareṇāgniṃ dakṣiṇena padāśmānam āsthāpayati ātiṣṭhemam aśmānam aśmeva tvaṃ sthirā bhava / (24.1) Par.?
abhitiṣṭha pṛtanyataḥ sahasva pṛtanāyataḥ iti // (24.2) Par.?
athāsyā añjalāv upastīrya tasyāḥ sodaryo dvir lājān āvapati // (25.1) Par.?
tān abhighārya juhoti iyaṃ nāry upabrūte 'gnau lājān āvapantī / (26.1) Par.?
dīrghāyur astu me patir jīvātu śaradaḥ śataṃ svāhā // (26.2) Par.?
athaināṃ pradakṣiṇam agniṃ paryāṇayati tubhyam agne paryavahan sūryāṃ vahatunā saha / (27.1) Par.?
punaḥ patibhyo jāyāṃ dā agne prajayā saha iti // (27.2) Par.?
tathāsthāpayati tathā juhoti // (28.1) Par.?
athaināṃ punaḥ pradakṣiṇam agniṃ paryāṇayati punaḥ patnīm agnir adād āyuṣā saha varcasā / (29.1) Par.?
dīrghāyur asyā yaḥ patiḥ sa etu śaradaḥ śatam iti // (29.2) Par.?
tathaivāsthāpayati tathaiva juhoti // (30.1) Par.?
athaināṃ punar eva paryāṇayati viśvā uta tvayā vayaṃ dhārā udanyā iva / (31.1) Par.?
atigāhemahi dviṣaḥ iti // (31.2) Par.?
atha tathopaviśyānvārabdhāyāṃ jayān abhyātānān rāṣṭrabhṛta iti hutvā athāmātyahomān juhoti // (32.1) Par.?
atha prājāpatyāt juhoti prajāpate na tvad etāny anyaḥ iti // (33.1) Par.?
atha sauviṣṭakṛtaṃ juhoti yad asya karmaṇo 'tyarīricaṃ yad vā nyūnam ihākaram / (34.1) Par.?
agnis tat sviṣṭakṛd vidvān sarvaṃ sviṣṭaṃ suhutaṃ karotu me / (34.2) Par.?
agnaye sviṣṭakṛte suhutahuta āhutīnāṃ kāmānāṃ samardhayitre svāhā iti // (34.3) Par.?
atha sruveṇa paridhīn anakti // (35.1) Par.?
atha paristarāt samullipyājyasthālyāṃ prastaravat barhir aktvā tṛṇaṃ pracchādyāgnāv anupraharati // (36.1) Par.?
atha śamyā apohya tathaiva pariṣiñcati / (37.1) Par.?
anvamaṃsthāḥ prāsāvīḥ iti mantrān tān saṃnamayati // (37.2) Par.?
atha praṇītādbhyo diśo vyunnīya brahmaṇe varaṃ dadāmīti gāṃ brāhmaṇebhyaḥ // (38.1) Par.?
eṣa āghāravān darvīhomaḥ // (39.1) Par.?
athāparaḥ parisamūhya paryukṣya paristīryājyaṃ vilāpyotpūya sruksruvaṃ niṣṭapya saṃmṛjya sruci caturgṛhītaṃ gṛhītvā sarvān mantrān samanudrutya sakṛd evāhutiṃ juhoti // (40.1) Par.?
agniḥ sviṣṭakṛd dvitīyaḥ // (41.1) Par.?
dvir juhoti dvir nimārṣṭi dviḥ prāśnāty utsṛpyācāmati nirleḍhīty eṣa āgnihotrikaḥ // (42.1) Par.?
athāparaḥ parisamūhya paryukṣya paristīrya prākṛtena haviṣā yāvad āmnātam āhutīr juhoty eṣa hy apūrvaḥ // (43.1) Par.?
tatrodāharanti āghāraṃ prakṛtiṃ prāha darvīhomasya bādariḥ / (44.1) Par.?
āgnihotrikaṃ tathātreyaḥ kāśakṛtsnas tv apūrvatām iti // (44.2) Par.?
Duration=0.16097807884216 secs.