Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Medicine

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1396
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha mahākaṣāyāḥ // (1) Par.?
tatra jīvanīyagaṇamāha jīvantītyadi // (2) Par.?
saṃgrahe tu ānantyādau ṣadhānāmāmayānāṃ cānantā eva kaṣāyāḥ // (3) Par.?
ye tu sutarāmupayogavantaḥ prakarṣavartino vā te jīvanīyādisaṃjñāḥ // (4) Par.?
pratyekaṃ daśakaṣāyasaṃyo // (5) Par.?
tatpratipattyarthameva mandabuddhīnām // (6) Par.?
buddhimatāṃ tūdāharaṇamātradarśānārtham // (7) Par.?
śakyaṃ hi buddhimadbhiḥ svādusnigdhaśītādīn jīvantyādiṣu sādhāraṇān guṇānālocya kṣīrekṣukṣaudradrākṣākṣoḍavidarikandadiṣvapi tadguṇeṣu jīvanīyāditvam avadhārayitum // (8) Par.?
yathoktānusaraṇameva śreyo mandabuddhiriti // (9) Par.?
vyastāśca te catvāri śatāni pañcāśadadhikāni tadabhidhānānyeva // (10) Par.?
yadyapi ca tāni tānyeva dravyāṇīti dravyasaṅkaraḥ kaṣāyeṣu tathā'pi na saṃjñāvirodhaḥ // (11) Par.?
ekasyāpi bahukāryanirvartanāt // (12) Par.?
tatra lavaṇavarjyāḥ pañca rasāḥ kalpanāyāṃ kaṣāyā ityucyante tadyonitvāt // (13) Par.?
lavaṇe tu niryāsādikalpanānām asambhavaḥ pṛthagupayogopakārarahitatvāc ca nairarthakyamiti // (14) Par.?
bhavanti cātra // (15) Par.?
jīvantī kākolyau dve mede mudgamāṣaparṇyau ca / (16.1) Par.?
ṛṣabhakajīvakamadhukaṃ ceti gaṇo jīvanīyākhyaḥ // (16.2) Par.?
vāṭyā balā payasyā kākolyāvṛṣabhavājigandhe ca / (17.1) Par.?
kṣīriṇirājakṣavake bhāradvājī ca bṛṃhaṇīyo 'yam // (17.2) Par.?
vāṭyā atibalā // (18) Par.?
payasyā ṛṣyagandhā vidārī kṣīravidārī vā // (19) Par.?
kṣīriṇī śrīparṇī // (20) Par.?
rājakṣavakaṃ dugdhikā // (21) Par.?
bhāradvājī vanakārpāsī // (22) Par.?
haimavatī ciribilvaṃ mustā kuṣṭhaṃ vacā haridre ca / (23.1) Par.?
citrakakaṭukātiviṣā vargo'yaṃ lekhnīyākhyaḥ // (23.2) Par.?
haimavatī śvetavacā // (24) Par.?
arkairaṇḍau citrā citrakaciribilvaśaṅkhinīsaralāḥ / (25.1) Par.?
hemakṣīrī kaṭukā vahnimukhī bhedanīyāni // (25.2) Par.?
citrā dantī // (26) Par.?
saralā trivṛt // (27) Par.?
vahnimukhī lāṅgalī // (28) Par.?
madhumadhukapṛśniparṇīkadaphalarodhrapriyaṅgutakyaḥ / (29.1) Par.?
ambaṣṭhakī samaṅgā mocarasaśceti sandhāntam // (29.2) Par.?
ambaṣṭhakī mācikā // (30) Par.?
hiṅgumaricāmlavetasadīpyakabhallātakāsthisaṃyogāt / (31.1) Par.?
vargaḥ sapañcakolo nirdiṣṭo dīpanīyo 'yam // (31.2) Par.?
aindratirasā payasyā ṛṣyaproktā sthirā balā'tibalā / (32.1) Par.?
iti balyo daśako'yaṃ hayagandhā rohiṇī ṛṣabhī // (32.2) Par.?
aindrī indravāruṇī // (33) Par.?
Duration=0.087998151779175 secs.