Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4981
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bhajanīlakṣaṇamāha bhāgādrūpyādhiketi // (1) Par.?
anuvarṇasuvarṇake hīnavarṇasuvarṇe hemakṛṣṭiṃ dattvā śatāṃśavidhinā raktapītavarṇotkarṣārthaṃ yatamānena sādhakena pramādātkāraṇāntareṇa vā yadā rūpyasya yo bhāgaḥ śāstra uktastaṃ vihāya pramāṇāpekṣayādhikaḥ kṣipyate tādṛśakṣepaṃ kṛtvā yadā varṇikāhrāse prāgavasthitapītavarṇasyāpi hrāsaḥ kṣayo bhavati // (2) Par.?
athavā dravyair vedhādāvanupadiṣṭadravyair vaṅganīlāñjanādibhiḥ saṃmīlanenāpi yo varṇikāhrāsaḥ sā rasaśāstre bhañjanīti kathyate // (3) Par.?
hemakṛṣṭerlakṣaṇaṃ tu // (4) Par.?
rūpyaṃ vā jātarūpaṃ vā rasagandhādibhirhatam / (5.1) Par.?
samutthitaṃ ca bahuśaḥ sā kṛṣṭī hematārayoḥ // (5.2) Par.?
iti prāguktameva // (6) Par.?
atra vidhau hemakṛṣṭiḥ // (7) Par.?
rasadaradatāpyagandhakamanaḥśilārājavartakaṃ vimalam / (8.1) Par.?
puṭamṛtaśulbaṃ tāre nirvyūḍhaṃ hemakṛṣṭiriyam // (8.2) Par.?
iti // (9) Par.?
rasadaradādīnāṃ puṭena mṛtaṃ yacchulbaṃ tattāre nirvāhitaṃ kuryāt // (10) Par.?
śatāṃśavidhiśca / (11.1) Par.?
aṣṭānavatir bhāgāstārastveko'pi kanakabhāgaḥ syāt / (11.2) Par.?
sūtasyaiko bhāgaḥ śatāṃśavidhireṣa vikhyātaḥ // (11.3) Par.?
iti rasahṛdaye // (12) Par.?
tatra nirvyūḍhatārabhāgasyādhikakṣepeṇānu varṇasuvarṇe varṇanāśaḥ spaṣṭa eva // (13) Par.?
Duration=0.029417037963867 secs.