Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): birth, pregnancy, puṃsavana

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14732
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha puṃsavanam // (1.1) Par.?
tṛtīye māsi caturthādau vā tiṣyeṇa vā hastena vānurādhair vottarair vā proṣṭhapadaiḥ // (2.1) Par.?
nyagrodhāvarodham āhṛtyānavasnātayā kumāryā dṛṣatputre dṛṣatputreṇa peṣayitvāntarāgāre 'gnim upasamādhāya jayābhyātānān rāṣṭrabhṛta iti hutvaitā āhutīr juhoti yas tvā hṛdā kiriṇeti catasraḥ // (3.1) Par.?
apareṇāgniṃ prācīm uttānāṃ nipātyāthāsyā dakṣiṇe nāsikāchidre 'ṅguṣṭhenānunayati puṃsavanam asy amuṣyā iti // (4.1) Par.?
sā hety āha // (5.1) Par.?
pumāṃsam eva janayati // (6.1) Par.?
atha kṣipraṃsuvanam // (7.1) Par.?
yajñopavītaṃ kṛtvāpa ācamyānāprītena śarāveṇānusrotasam udakam āhṛtya pattas tūryantīṃ nidhāya mūrdhañchoṣyantīm abhimṛśati daśabhis tvāṅgulibhir abhimṛśāmi daśamāsyāya sūtavā iti // (8.1) Par.?
athainām adbhir avokṣati / (9.1) Par.?
yathaiva vātaḥ pavate yathā samudra ejati / (9.2) Par.?
evaṃ kumāra ejatu saha jarāyuṇāvapadyatām iti // (9.3) Par.?
atha yadyaparā na patet pāṇinodakam ādāya mūrdhanyenām avasiñcet tilade 'vapadyasva na māṃsam asi no dalam avapadyasvāsāviti // (10.1) Par.?
yadi garbhaḥ sraṃsed ārdreṇa pāṇinā trir ūrdhvaṃ nābher unmṛjet / (11.1) Par.?
parāñcaṃ tvā nārvāñcaṃ tvaṣṭā badhnātu bandhanaiḥ / (11.2) Par.?
sa ṛtūn upaśeṣva daśamāso 'vīraheti // (11.3) Par.?
Duration=0.054090023040771 secs.