Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): marriage, wedding

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7530
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha śucau same deśe agnyāyatanadeśaṃ śakalena triḥ prācīnam ullikhet trir udīcīnam // (1.1) Par.?
athādbhir abhyukṣya śakalaṃ nirasyāpa upaspṛśya yājñikāt kāṣṭhād agniṃ mathitvā śrotriyāgārād vāhṛtya vyāhṛtibhir nirupyopasamādhāyopatiṣṭhate // (2.1) Par.?
juṣṭo damūnā atithiduroṇa imaṃ no yajñam upayāhi vidvān / (3.1) Par.?
viśvā agne 'bhiyujo vihatya śatrūyatām ābharā bhojanāni iti // (3.2) Par.?
athainaṃ pradakṣiṇamagniṃ parisamūhya paryṛkṣya paristīrya prāgagrairdarbhair agniṃ paristṛṇāti // (4.1) Par.?
api vodagagrāḥ paścāc ca purastāc ca bhavanti // (5.1) Par.?
dakṣiṇān uttarān uttarān adharān yadi prāgudagagrāḥ // (6.1) Par.?
uttareṇāgniṃ prāgagrān darbhān saṃstīrya teṣu dvandvaṃ nyañci pātrāṇi saṃsādayati devasaṃyuktāny ekaikaśaḥ pitṛsaṃyuktāni sakṛd eva manuṣyasaṃyuktāni // (7.1) Par.?
yat saha sarvāṇi mānuṣāṇi ity etasmād brāhmaṇāt // (8.1) Par.?
pavitre kṛtvā tūṣṇīṃ saṃskṛtābhir adbhir uttānāni pātrāṇi kṛtvā prokṣya visrasyedhmaṃ tris sarvābhiḥ prokṣati // (9.1) Par.?
darbheṣu dakṣiṇato brāhmaṇa upaviśati utarata udapātram // (10.1) Par.?
atha tiraḥpavitramājyasthālyām ājyaṃ nirupyodīco 'ṅgārānnirūhya vyantān kṛtvā teṣv adhiśrityābhidyotanenābhidyotya dve darbhāgre pracchidya prakṣālya pratyasya punar abhidyotya triḥ paryagnikṛtvā vartma kurvann udagudvāsya pratyūhyāṅgārān barhir āstīrya athainad udīcīnāgrābhyāṃ pavitrābhyāṃ punar āhāraṃ trir utpūya visrasya pavitre 'dbhiḥ saṃspṛśyāgnāv anupraharati // (11.1) Par.?
atha darvīṃ niṣṭapya darbhaiḥ saṃmṛjyādbhiḥ saṃspṛśya punar niṣṭapya prokṣya nidhāya darbhān adbhiḥ saṃspṛśyāgnāv anupraharati // (12.1) Par.?
atha śamyāḥ paridhāti khādirī darvī tejaskāmasyaudumbaryannādyakāmasya pālāśī brahmavarcasakāmasya iti // (13.1) Par.?
atha haikeṣāṃ vijñāyate nirṛtigṛhitā vai darvī yad darvyā juhuyān nirṛtyā 'sya yajñaṃ grāhayet tasmāt sruveṇaiva hotavyam iti // (14.1) Par.?
pālāśena sruveṇety ātreyaḥ // (15.1) Par.?
khādireṇety āṅgirasaḥ // (16.1) Par.?
tāmrāyasenety ātharvaṇaḥ // (17.1) Par.?
kārṣṇāyasenābhicarann iti sārvatrikam // (18.1) Par.?
anyo vāsyaitāvat kṛtvāgamanaṃ kāṅkṣet // (19.1) Par.?
apareṇāgnim udīcīnapratiṣevaṇām erakāṃ sādhivāsām āstīrya tasyāṃ prāñcāv upaviśata uttarataḥ patir dakṣiṇā patnī // (20.1) Par.?
athānvārabdhāyāṃ pradakṣiṇam agniṃ pariṣiñcati // (21.1) Par.?
adite 'numanyasva iti dakṣiṇataḥ prācīnam // (22.1) Par.?
anumate 'numanyasva iti paścād udīcīnam // (23.1) Par.?
sarasvate 'numanyasva ity uttarataḥ prācīnam // (24.1) Par.?
deva savitaḥ prasuva iti samantaṃ pradakṣiṇaṃ samantam eva vā tūṣṇīm // (25.1) Par.?
athedhmam abhyajya pari samidhaṃ śinaṣṭi svāhākāreṇābhyādhāyāghārāv āghārayati // (26.1) Par.?
prajāpataye svāhā iti manasottare paridhisandhau saṃspṛśyākṣṇayā santatam // (27.1) Par.?
indrāya svāhā ity upāṃśu dakṣiṇe paridhisandhau saṃspṛśyākṣṇayā santatam // (28.1) Par.?
athājyabhāgau juhoti // (29.1) Par.?
agnaye svāhā ity uttarārdhapūrvārdhe // (30.1) Par.?
somāya svāhā iti dakṣiṇārdhapūrvārdhe // (31.1) Par.?
athāgnimukhaṃ juhoti // (32.1) Par.?
yukto vaha jātavedaḥ purastād agne viddhi karma kriyamāṇaṃ yathedam / (33.1) Par.?
tvaṃ bhiṣagbheṣajasyāsi kartā tvayā gā aśvān puruṣān sanemi svāhā // (33.2) Par.?
catasra āśāḥ pracarantv agnaya imaṃ no yajñaṃ nayatu prajānan / (34.1) Par.?
ghṛtaṃ pibann ajaraṃ suvīraṃ brahma samidbhavaty āhutīnāṃ svāhā // (34.2) Par.?
ā no bhadrāḥ kratavo yantu viśvato 'dabdhāso aparītāsa udbhidaḥ / (35.1) Par.?
devā no yathā sadamidvṛdhe san na prāyuvo rakṣitāro dive dive svāhā // (35.2) Par.?
virūpākṣa mā vibādhiṣṭhā mā vibādha vibādhithāḥ / (36.1) Par.?
nirṛtyai tvā putram āhuḥ sa naḥ marmāṇi dhāraya svāhā // (36.2) Par.?
virūpākṣam ahaṃ yaje nijaṅghaṃ śabaᄆodaram / (37.1) Par.?
yo māyaṃ paribādhate śriyai puṣṭyai ca nityadā tasmai svāhā // (37.2) Par.?
yā tiraścī nipadyase 'haṃ vidharaṇī iti / (38.1) Par.?
tāṃ tvā ghṛtasya dhārayāgnau saṃrādhinīṃ yaje svāhā // (38.2) Par.?
saṃrādhinyai devyai svāhā / (39.1) Par.?
prasādhinyai devyai svāhā / (39.2) Par.?
bhūḥ svāhā / (39.3) Par.?
bhuvaḥ svāhā / (39.4) Par.?
suvaḥ svāhā bhūr bhuvaḥ suvaḥ svāhā ity etāvat sarvadarvīhomānām eṣa kalpaḥ // (39.5) Par.?
Duration=0.11849498748779 secs.