Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Dharmaśāstra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5523
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha karmabhir ātmakṛtair gurum ātmānaṃ manyetātmārthe prasṛtiyāvakaṃ śrapayet // (1.1) Par.?
na tato 'gnau juhuyāt // (2.1) Par.?
na cātra balikarma // (3.1) Par.?
aśṛtaṃ śrapyamāṇaṃ śṛtaṃ cābhimantrayet // (4.1) Par.?
śrapyamāṇe rakṣāṃ kuryāt // (5.1) Par.?
brahmā devānāṃ padavīḥ kavīnām ṛṣir viprāṇāṃ mahiṣo mṛgāṇām / (6.1) Par.?
śyeno gṛdhrāṇāṃ svadhitir vanānāṃ somaḥ pavitram atyeti rebhan // (6.2) Par.?
iti darbhān badhnāti // (7.1) Par.?
śṛtaṃ ca tam aśnīyāt pātre niṣicya // (8.1) Par.?
ye devā manojātā manojuṣaḥ sudakṣā dakṣapitaras te naḥ pāntu te no 'vantu tebhyo namas tebhyaḥ svāhety ātmani juhuyāt // (9.1) Par.?
athācānto nābhim ālabheta // (10.1) Par.?
snātāḥ pītā bhavata yūyam āpo 'smākam udare yavāḥ tā asmabhyam anamīvā ayakṣmā anāgasaḥ santu devīr amṛtā ṛtāvṛdha iti // (11.1) Par.?
trirātraṃ medhārthī // (12.1) Par.?
ṣaḍrātraṃ pāpakṛt // (13.1) Par.?
saptarātraṃ pītvā mahāpātakinām anyatamaṃ punāti // (14.1) Par.?
dvādaśarātreṇa pūrvapuruṣakṛtam api pāpaṃ nirdahati // (15.1) Par.?
māsaṃ pītvā sarvapāpāni // (16.1) Par.?
gonihāramuktānāṃ yavānām ekaviṃśatirātraṃ ca // (17.1) Par.?
yavo 'si dhānyarājo 'si vāruṇo madhusaṃyutaḥ / (18.1) Par.?
nirṇodaḥ sarvapāpānāṃ pavitram ṛṣibhir dhṛtam // (18.2) Par.?
ghṛtaṃ yavā madhu yavā āpo vā amṛtaṃ yavāḥ / (19.1) Par.?
sarve punīta me pāpaṃ yan me kiṃcana duṣkṛtam // (19.2) Par.?
vācā kṛtaṃ karmakṛtaṃ manasā durvicintitam / (20.1) Par.?
alakṣmīṃ kālakarṇīṃ ca nāśayadhvaṃ yavā mama // (20.2) Par.?
śvasūkarāvalīḍhaṃ ca ucchiṣṭopahataṃ ca yat / (21.1) Par.?
mātāpitror aśuśrūṣāṃ tat punīdhvaṃ yavā mama // (21.2) Par.?
gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca śūdrānnaṃ śrāddhasūtakam / (22.1) Par.?
caurasyānnaṃ navaśrāddhaṃ punīdhvaṃ ca yavā mama // (22.2) Par.?
bāladhūrtam adharmaṃ ca rājadvārakṛtaṃ ca yat / (23.1) Par.?
suvarṇastainyam avrātyam ayājyasya ca yājanam / (23.2) Par.?
brāhmaṇānāṃ parīvādaṃ punīdhvaṃ ca yavā mama // (23.3) Par.?
Duration=0.099097013473511 secs.