Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Dharmaśāstra, travelling, making a journey

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5558
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha yogakṣemārtham īśvaram abhigacchet // (1.1) Par.?
naiko 'dhvānaṃ prapadyeta // (2.1) Par.?
nādhārmikaiḥ sārdham // (3.1) Par.?
na vṛṣalaiḥ // (4.1) Par.?
na dviṣadbhiḥ // (5.1) Par.?
nātipratyūṣasi // (6.1) Par.?
nātisāyam // (7.1) Par.?
na saṃdhyayoḥ // (8.1) Par.?
na madhyāhne // (9.1) Par.?
na saṃnihitapānīyam // (10.1) Par.?
nātitūrṇam // (11.1) Par.?
na satataṃ bālavyādhitārtair vāhanaiḥ // (12.1) Par.?
na hīnāṅgaiḥ // (13.1) Par.?
na dīnaiḥ // (14.1) Par.?
na gobhiḥ // (15.1) Par.?
nādāntaiḥ // (16.1) Par.?
yavasodake vāhanānām adattvā ātmanaḥ kṣuttṛṣṇāpanodanaṃ na kuryāt // (17.1) Par.?
na catuṣpatham adhitiṣṭhet // (18.1) Par.?
na rātrau vṛkṣamūle // (19.1) Par.?
na śūnyālayam // (20.1) Par.?
na tṛṇam // (21.1) Par.?
na paśūnāṃ bandhanāgāram // (22.1) Par.?
na keśatuṣakapālāsthibhasmāṅgārān // (23.1) Par.?
na kārpāsāsthi // (24.1) Par.?
catuṣpathaṃ pradakṣiṇīkuryāt // (25.1) Par.?
devatārcāṃ ca // (26.1) Par.?
prajñātāṃśca vanaspatīn // (27.1) Par.?
agnibrāhmaṇagaṇikāpūrṇakumbhādarśachatradhvajapatākāśrīvṛkṣavardhamānanandyāvartāṃśca // (28.1) Par.?
tālavṛntacāmarāśvagajājagodadhikṣīramadhusiddhārthakāṃśca // (29.1) Par.?
vīṇācandanāyudhārdragomayaphalapuṣpārdraśākagorocanādūrvāprarohāṃśca // (30.1) Par.?
uṣṇīṣālaṃkāramaṇikanakarajatavastrāsanayānāmiṣāṃśca // (31.1) Par.?
bhṛṅgāroddhṛtorvarābaddhaikapaśukumārīmīnāṃśca dṛṣṭvā prayāyād iti // (32.1) Par.?
atha mattonmattavyaṅgān dṛṣṭvā nivarteta // (33.1) Par.?
vāntaviriktamuṇḍajaṭilavāmanāṃśca // (34.1) Par.?
kāṣāyipravrajitamalināṃśca // (35.1) Par.?
tailaguḍaśuṣkagomayendhanatṛṇapalāśabhasmāṅgārāṃśca // (36.1) Par.?
lavaṇaklībāsavanapuṃsakakārpāsarajjunigaḍamuktakeśāṃśca // (37.1) Par.?
vīṇācandanārdraśākoṣṇīṣālaṃkaraṇakumārīs tu prasthānakāle abhinandayed iti // (38.1) Par.?
devabrāhmaṇagurubabhrudīkṣitānāṃ chāyāṃ nākrāmet // (39.1) Par.?
niṣṭhyūtavāntarudhiraviṇmūtrasnānodakāni ca // (40.1) Par.?
na vatsatantrīṃ laṅghayet // (41.1) Par.?
pravarṣati na dhāvet // (42.1) Par.?
na vṛthā nadīṃ taret // (43.1) Par.?
na devatābhyaḥ pitṛbhyaścodakam apradāya // (44.1) Par.?
na bāhubhyām // (45.1) Par.?
na bhinnayā nāvā // (46.1) Par.?
na kūlam adhitiṣṭhet // (47.1) Par.?
na kūpam avalokayet // (48.1) Par.?
na laṅghayet // (49.1) Par.?
vṛddhabhārinṛpasnātastrīrogivaracakriṇām / (50.1) Par.?
panthā deyā nṛpas tveṣāṃ mānyaḥ snātaśca bhūpateḥ // (50.2) Par.?
Duration=0.42182612419128 secs.