Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Dharmaśāstra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7481
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ityevam uktā vasumatī jānubhyāṃ śirasā ca namaskāraṃ kṛtvovāca // (1.1) Par.?
bhagavan tvatsamīpe satatam evaṃ catvāri bhūtāni kṛtālayāni ākāśaḥ śaṅkharūpī vāyuścakrarūpī tejaśca gadārūpi ambho 'mbhoruharūpi / (2.1) Par.?
aham apyanenaiva rūpeṇa bhagavatpādamadhye parivartinī bhavitum icchāmi // (2.2) Par.?
ityevam ukto bhagavāṃs tathetyuvāca // (3.1) Par.?
vasudhāpi labdhakāmā tathā cakre // (4.1) Par.?
devadevaṃ ca tuṣṭāva // (5.1) Par.?
oṃ namas te // (6.1) Par.?
devadeva // (7.1) Par.?
vāsudeva // (8.1) Par.?
ādideva // (9.1) Par.?
kāmadeva // (10.1) Par.?
kāmapāla // (11.1) Par.?
mahīpāla // (12.1) Par.?
anādimadhyanidhana // (13.1) Par.?
prajāpate // (14.1) Par.?
suprajāpate // (15.1) Par.?
mahāprajāpate // (16.1) Par.?
ūrjaspate // (17.1) Par.?
vācaspate // (18.1) Par.?
jagatpate // (19.1) Par.?
divaspate // (20.1) Par.?
vanaspate // (21.1) Par.?
payaspate // (22.1) Par.?
pṛthivīpate // (23.1) Par.?
salilapate // (24.1) Par.?
dikpate // (25.1) Par.?
mahatpate // (26.1) Par.?
marutpate // (27.1) Par.?
lakṣmīpate // (28.1) Par.?
brahmarūpa // (29.1) Par.?
brāhmaṇapriya // (30.1) Par.?
sarvaga // (31.1) Par.?
acintya // (32.1) Par.?
jñānagamya // (33.1) Par.?
puruhūta // (34.1) Par.?
puruṣṭuta // (35.1) Par.?
brahmaṇya // (36.1) Par.?
brahmapriya // (37.1) Par.?
brahmakāyika // (38.1) Par.?
mahākāyika // (39.1) Par.?
mahārājika // (40.1) Par.?
caturmahārājika // (41.1) Par.?
bhāsvara // (42.1) Par.?
mahābhāsvara // (43.1) Par.?
sapta // (44.1) Par.?
mahābhāga // (45.1) Par.?
svara // (46.1) Par.?
tuṣita // (47.1) Par.?
mahātuṣita // (48.1) Par.?
pratardana // (49.1) Par.?
parinirmita // (50.1) Par.?
aparinirmita // (51.1) Par.?
vaśavartin // (52.1) Par.?
yajña // (53.1) Par.?
mahāyajña // (54.1) Par.?
yajñayoga // (55.1) Par.?
yajñagamya // (56.1) Par.?
yajñanidhana // (57.1) Par.?
ajita // (58.1) Par.?
vaikuṇṭha // (59.1) Par.?
apāra // (60.1) Par.?
para // (61.1) Par.?
purāṇa // (62.1) Par.?
lekhya // (63.1) Par.?
prajādhara // (64.1) Par.?
citraśikhaṇḍadhara // (65.1) Par.?
yajñabhāgahara // (66.1) Par.?
puroḍāśahara // (67.1) Par.?
viśveśvara // (68.1) Par.?
viśvadhara // (69.1) Par.?
śuciśravaḥ // (70.1) Par.?
acyutārcana // (71.1) Par.?
ghṛtārciḥ // (72.1) Par.?
khaṇḍaparaśo // (73.1) Par.?
padmanābha // (74.1) Par.?
padmadhara // (75.1) Par.?
padmadhārādhara // (76.1) Par.?
hṛṣīkeśa // (77.1) Par.?
ekaśṛṅga // (78.1) Par.?
mahāvarāha // (79.1) Par.?
druhiṇa // (80.1) Par.?
acyuta // (81.1) Par.?
ananta // (82.1) Par.?
puruṣa // (83.1) Par.?
mahāpuruṣa // (84.1) Par.?
kapila // (85.1) Par.?
sāṃkhyācārya // (86.1) Par.?
viṣvaksena // (87.1) Par.?
dharma // (88.1) Par.?
dharmada // (89.1) Par.?
dharmāṅga // (90.1) Par.?
dharmavasuprada // (91.1) Par.?
varaprada // (92.1) Par.?
viṣṇo // (93.1) Par.?
jiṣṇo // (94.1) Par.?
sahiṣṇo // (95.1) Par.?
kṛṣṇa // (96.1) Par.?
puṇḍarīkākṣa // (97.1) Par.?
nārāyaṇa // (98.1) Par.?
parāyaṇa // (99.1) Par.?
jagatparāyaṇa // (100.1) Par.?
namonama iti // (101.1) Par.?
stutvā tvevaṃ prasannena manasā pṛthivī tadā / (102.1) Par.?
uvāca saṃmukhaṃ devīṃ labdhakāmā vasuṃdharā // (102.2) Par.?
Duration=0.34529781341553 secs.