Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Dharmaśāstra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5408
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
anṛtavacanam utkarṣe // (1.1) Par.?
rājagāmi paiśunyam // (2.1) Par.?
guroś cālīkanirbandhaḥ // (3.1) Par.?
vedanindā // (4.1) Par.?
adhītasya ca tyāgaḥ // (5.1) Par.?
agnipitṛmātṛsutadārāṇāṃ ca // (6.1) Par.?
abhojyānnābhakṣyabhakṣaṇam // (7.1) Par.?
parasvāpaharaṇam // (8.1) Par.?
paradārābhigamanam // (9.1) Par.?
ayājyayājanam // (10.1) Par.?
vikarmajīvanam // (11.1) Par.?
asatpratigrahaśca // (12.1) Par.?
kṣatraviṭśūdragovadhaḥ // (13.1) Par.?
avikreyavikrayaḥ // (14.1) Par.?
parivittitānujena jyeṣṭhasya // (15.1) Par.?
parivedanam // (16.1) Par.?
tasya ca kanyādānam // (17.1) Par.?
yājanaṃ ca // (18.1) Par.?
vrātyatā // (19.1) Par.?
bhṛtakādhyāpanam // (20.1) Par.?
bhṛtakāccādhyayanādānam // (21.1) Par.?
sarvākareṣvadhīkāraḥ // (22.1) Par.?
mahāyantrapravartanam // (23.1) Par.?
drumagulmavallīlatauṣadhīnāṃ hiṃsā // (24.1) Par.?
striyā jīvanam // (25.1) Par.?
abhicārabalakarmasu ca pravṛttiḥ // (26.1) Par.?
ātmārthe kriyārambhaḥ // (27.1) Par.?
anāhitāgnitā // (28.1) Par.?
devarṣipitṛṛṇānām anapakriyā // (29.1) Par.?
asatśāstrābhigamanam // (30.1) Par.?
nāstikatā // (31.1) Par.?
kuśīlavatā // (32.1) Par.?
madyapastrīniṣevaṇam // (33.1) Par.?
ityupapātakāni // (34.1) Par.?
upapātakinas tvete kuryuś cāndrāyaṇaṃ narāḥ / (35.1) Par.?
parākaṃ ca tathā kuryur yajeyur gosavena vā // (35.2) Par.?
Duration=0.049718141555786 secs.