Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Brideship and marriage, Marriage

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5758
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
snātaṃ kṛtamaṅgalaṃ varam avidhavāḥ subhagā yuvatyaḥ kumāryai veśma prapādayanti // (1.1) Par.?
tāsām apratikūlaḥ syād anyatrābhakṣyapātakebhyaḥ // (2.1) Par.?
tābhir anujñāto 'thāsyai vāsaḥ prayacchati raibhy āsīd iti // (3.1) Par.?
cittir ā upabarhaṇam ityāñjanakośam ādatte // (4.1) Par.?
samañjantu viśve devā iti samañjanīyā // (5.1) Par.?
yatheyaṃ śacīṃ vāvātāṃ suputrāṃ ca yathāditim / (6.1) Par.?
avidhavāṃ cāpālām evaṃ tvām iha rakṣatād imaṃ iti / (6.2) Par.?
dakṣiṇe pāṇau śalalīṃ trivṛtaṃ dadāti // (6.3) Par.?
rūpaṃ rūpam ityādarśaṃ savye // (7.1) Par.?
raktakṛṣṇam āvikaṃ kṣaumaṃ vā trimaṇiṃ pratisaraṃ jñātayo 'syā badhnanti nīlalohitam iti // (8.0) Par.?
madhumatīr oṣadhīr iti madhūkāni badhnāti // (9.1) Par.?
vivāhe gām arhayitvā gṛheṣu gāṃ te mādhuparkikyau // (10.1) Par.?
paścād agneḥ kanyām upaveśyānvārabdhāyāṃ mahāvyāhṛtibhis tisro juhoti // (11.1) Par.?
samastābhiścaturthīṃ pratīyetaitasyāṃ codanāyām // (12.1) Par.?
evam anādeśe sarveṣu bhūtikarmasu purastāccopariṣṭāc caitābhir eva juhuyāt // (13.1) Par.?
Duration=0.046065807342529 secs.