Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5740
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
caṇḍarocīruco gharmaghṛṇipādāścintitānāṃ manorathānāmucitaṃ yogyaṃ vo yuṣmākaṃ ceṣṭantāṃ vyāpriyantāṃ saṃpādayantu vā // (1) Par.?
kiṃ kurvatyaḥ // (2) Par.?
ācarantyo vidadhatyaḥ // (3) Par.?
kiṃ tat // (4) Par.?
cārucūḍāmaṇitvaṃ manoharaśikhāratnatvam // (5) Par.?
kva // (6) Par.?
acale parvate // (7) Par.?
kiṃbhūte // (8) Par.?
prāci pūrvadiksaṃbandhini // (9) Par.?
prākprathamam // (10) Par.?
anaticiraṃ svalpakālam // (11) Par.?
kiṃbhūtāḥ // (12) Par.?
rocanāmbho rocanājalaṃ muñcantya iva // (13) Par.?
pracuraṃ prabhūtam // (14) Par.?
diśāmāśānāṃ carcanāya bhūṣaṇāya // (15) Par.?
tādarthye caturthī // (16) Par.?
uccakair atyartham // (17) Par.?
prathamam atilohitatvāccaṇḍāṃśurociṣaḥ śiroratnatvenotprekṣitāḥ // (18) Par.?
tadanu piśaṅgyaḥ satyo rocanāmbutveneti // (19) Par.?
punaḥ kiṃbhūtāḥ // (20) Par.?
arcyamānāḥ saspṛham īkṣyamāṇāḥ // (21) Par.?
kaiḥ // (22) Par.?
cakranāmnāṃ locanāñcalairnetraprāntaiḥ // (23) Par.?
avicalairniścalaiḥ // (24) Par.?
katham // (25) Par.?
caturaṃ vidagdhaṃ yathā bhavati // (26) Par.?
cāṭūtkaiścāṭukāṅkṣibhiḥ // (27) Par.?
cakravākāṇāṃ hi bhagavati gabhastimālinyabhyudite sati viyuktānāṃ parasparaṃ samāgamo bhavatīti sādaraṃ tadruco'rcyanta ityevamabhihitam // (28) Par.?
acaramā aprācīnāḥ // (29) Par.?
Duration=0.10981202125549 secs.