Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7335
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Regulations for the royal residence
vāstukapraśaste deśe saprākāraparikhādvāram anekakakṣyāparigatam antaḥpuraṃ kārayet // (1.1) Par.?
kośagṛhavidhānena madhye vāsagṛham gūḍhabhittisaṃcāraṃ mohanagṛhaṃ tanmadhye vā vāsagṛham bhūmigṛhaṃ vāsannacaityakāṣṭhadevatāpidhānadvāram anekasuruṅgāsaṃcāraṃ tasyopari prāsādaṃ gūḍhabhittisopānaṃ suṣirastambhapraveśāpasāraṃ vā vāsagṛhaṃ yantrabaddhatalāvapātaṃ kārayet āpatpratīkārārtham āpadi vā // (2.1) Par.?
ato 'nyathā vā vikalpayet sahādhyāyibhayāt // (3.1) Par.?
mānuṣeṇāgninā trir apasavyaṃ parigatam antaḥpuram agnir anyo na dahati na cātrānyo 'gnir jvalati vaidyutena bhasmanā mṛtsaṃyuktena karakavāriṇāvaliptaṃ ca // (4.1) Par.?
jīvantīśvetāmuṣkakapuṣpavandākābhir akṣīve jātasyāśvatthasya pratānena guptaṃ sarpā viṣāṇi vā na prabhavanti // (5.1) Par.?
mayūranakulapṛṣatotsargaḥ sarpān bhakṣayati // (6.1) Par.?
śukaḥ sārikā bhṛṅgarājo vā sarpaviṣaśaṅkāyāṃ krośati // (7.1) Par.?
krauñco viṣābhyāśe mādyati glāyati jīvaṃjīvakaḥ mriyate mattakokilaḥ cakorasyākṣiṇī virajyete // (8.1) Par.?
ityevam agniviṣasarpebhyaḥ pratikurvīta // (9.1) Par.?
pṛṣṭhataḥ kakṣyāvibhāge strīniveśo garbhavyādhisaṃsthā vṛkṣodakasthānaṃ ca // (10.1) Par.?
bahiḥ kanyākumārapuram // (11.1) Par.?
purastād alaṅkārabhūmir mantrabhūmir upasthānaṃ kumārādhyakṣasthānaṃ ca // (12.1) Par.?
kakṣyāntareṣvantarvaṃśikasainyaṃ tiṣṭhet // (13.1) Par.?
antargṛhagataḥ sthavirastrīpariśuddhāṃ devīṃ paśyet // (14.1) Par.?
devīgṛhe līno hi bhrātā bhadrasenaṃ jaghāna mātuḥ śayyāntargataśca putraḥ kārūṣam // (15.1) Par.?
lājān madhuneti viṣeṇa paryasya devī kāśirājam viṣadigdhena nūpureṇa vairantyam mekhalāmaṇinā sauvīram jālūtham ādarśena veṇyāṃ gūḍhaṃ śastraṃ kṛtvā devī vidūrathaṃ jaghāna // (16.1) Par.?
tasmād etānyāspadāni pariharet // (17.1) Par.?
muṇḍajaṭilakuhakapratisaṃsargaṃ bāhyābhiśca dāsībhiḥ pratiṣedhayet // (18.1) Par.?
na caināḥ kulyāḥ paśyeyuḥ anyatra garbhavyādhisaṃsthābhyaḥ // (19.1) Par.?
rūpājīvāḥ snānapragharṣaśuddhaśarīrāḥ parivartitavastrālaṃkārāḥ paśyeyuḥ // (20.1) Par.?
aśītikāḥ puruṣāḥ pañcāśatkāḥ striyo vā mātāpitṛvyañjanāḥ sthaviravarṣadharābhyāgārikāścāvarodhānāṃ śaucāśaucaṃ vidyuḥ sthāpayeyuśca svāmihite // (21.1) Par.?
svabhūmau ca vaset sarvaḥ parabhūmau na saṃcaret / (22.1) Par.?
na ca bāhyena saṃsargaṃ kaścid ābhyantaro vrajet // (22.2) Par.?
sarvaṃ cāvekṣitaṃ dravyaṃ nibaddhāgamanirgamam / (23.1) Par.?
nirgacched abhigacched vā mudrāsaṃkrāntabhūmikam // (23.2) Par.?
Duration=0.09992790222168 secs.