Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7284
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Construction of forts
caturdiśaṃ janapadānte sāmparāyikaṃ daivakṛtaṃ durgaṃ kārayet antardvīpaṃ sthalaṃ vā nimnāvaruddham audakam prāstaraṃ guhāṃ vā pārvatam nirudakastambam iriṇaṃ vā dhānvanam khañjanodakaṃ stambagahanaṃ vā vanadurgam // (1.1) Par.?
teṣāṃ nadīparvatadurgaṃ janapadārakṣasthānam dhānvanavanadurgam aṭavīsthānam āpadyapasāro vā // (2.1) Par.?
janapadamadhye samudayasthānaṃ sthānīyaṃ niveśayet vāstukapraśaste deśe nadīsaṅgame hradasyāviśoṣasyāṅke sarasastaṭākasya vā vṛttaṃ dīrghaṃ caturaśraṃ vā vāstuvaśena vā pradakṣiṇodakaṃ paṇyapuṭabhedanam aṃsapathavāripathābhyām upetam // (3.1) Par.?
tasya parikhāstisro daṇḍāntarāḥ kārayet caturdaśa dvādaśa daśeti daṇḍān vistīrṇāḥ vistārād avagāḍhāḥ pādonam ardhaṃ vā tribhāgamūlāḥ mūlacaturaśrā vā pāṣāṇopahitāḥ pāṣāṇeṣṭakābaddhapārśvā vā toyāntikīr āgantutoyapūrṇā vā saparivāhāḥ padmagrāhavatīśca // (4.1) Par.?
caturdaṇḍāpakṛṣṭaṃ parikhāyāḥ ṣaḍdaṇḍocchritam avaruddhaṃ taddviguṇaviṣkambhaṃ khātād vapraṃ kārayed ūrdhvacayaṃ mañcapṛṣṭhaṃ kumbhakukṣikaṃ vā hastibhir gobhiśca kṣuṇṇaṃ kaṇṭakigulmaviṣavallīpratānavantam // (5.1) Par.?
pāṃsuśeṣeṇa vāstucchidraṃ rājabhavanaṃ vā pūrayet // (6.1) Par.?
vaprasyopari prākāraṃ viṣkambhadviguṇotsedham aiṣṭakaṃ dvādaśahastād ūrdhvamojaṃ yugmaṃ vā ā caturviṃśatihastād iti kārayet rathacaryāsaṃcāraṃ tālamūlaṃ murajakaiḥ kapiśīrṣakaiścācitāgram // (7.1) Par.?
pṛthuśilāsaṃhataṃ vā śailaṃ kārayet na tveva kāṣṭhamayam // (8.1) Par.?
agnir avahito hi tasmin vasati // (9.1) Par.?
viṣkambhacaturaśram aṭṭālakam utsedhasamāvakṣepasopānaṃ kārayet triṃśaddaṇḍāntaraṃ ca // (10.1) Par.?
dvayor aṭṭālakayor madhye saharmyadvitalām adhyardhāyāmāṃ pratolīṃ kārayet // (11.1) Par.?
aṭṭālakapratolīmadhye tridhānuṣkādhiṣṭhānaṃ sāpidhānacchidraphalakasaṃhatam indrakośaṃ kārayet // (12.1) Par.?
antareṣu dvihastaviṣkambhaṃ pārśve caturguṇāyāmaṃ devapathaṃ kārayet // (13.1) Par.?
daṇḍāntarā dvidaṇḍāntarā vā caryāḥ kārayet agrāhye deśe pradhāvanikāṃ niṣkiradvāraṃ ca // (14.1) Par.?
bahirjānubhañjanīśūlaprakarakūpakūṭāvapātakaṇṭakapratisarāhipṛṣṭhatālapattraśṛṅgāṭakaśvadaṃṣṭrārgalopaskandanapādukāmbarīṣodapānakaiḥ praticchannaṃ channapathaṃ kārayet // (15.1) Par.?
prākāram ubhayato meṇḍhakam adhyardhadaṇḍaṃ kṛtvā pratolīṣaṭtulāntaraṃ dvāraṃ niveśayet pañcadaṇḍād ekottaram ā aṣṭadaṇḍād iti caturaśraṃ ṣaḍbhāgam āyāmādadhikam aṣṭabhāgaṃ vā // (16.1) Par.?
pañcadaśahastād ekottaram ā aṣṭādaśahastād iti talotsedhaḥ // (17.1) Par.?
stambhasya parikṣepaḥ ṣaḍāyāmo dviguṇo nikhātaḥ cūlikāyāścaturbhāgaḥ // (18.1) Par.?
āditalasya pañcabhāgāḥ śālā vāpī sīmāgṛhaṃ ca // (19.1) Par.?
daśabhāgikau dvau pratimañcau antaram āṇīharmyaṃ ca // (20.1) Par.?
samucchrayād ardhatale sthūṇābandhaśca // (21.1) Par.?
ardhavāstukam uttamāgāram tribhāgāntaraṃ vā iṣṭakāvabaddhapārśvam vāmataḥ pradakṣiṇasopānaṃ gūḍhabhittisopānam itarataḥ // (22.1) Par.?
dvihastaṃ toraṇaśiraḥ // (23.1) Par.?
tripañcabhāgikau dvau kapāṭayogau // (24.1) Par.?
dvau parighau // (25.1) Par.?
aratnir indrakīlaḥ // (26.1) Par.?
pañcahastam āṇidvāram // (27.1) Par.?
catvāro hastiparighāḥ // (28.1) Par.?
niveśārdhaṃ hastinakham // (29.1) Par.?
mukhasamaḥ saṃkramaḥ saṃhāryo bhūmimayo vā nirudake // (30.1) Par.?
prākārasamaṃ mukham avasthāpya tribhāgagodhāmukhaṃ gopuraṃ kārayet // (31.1) Par.?
prākāramadhye vāpīṃ kṛtvā puṣkariṇīdvāram catuḥśālam adhyardhāntaraṃ sāṇikaṃ kumārīpuram muṇḍaharmyadvitalaṃ muṇḍakadvāram bhūmidravyavaśena vā niveśayet // (32.1) Par.?
tribhāgādhikāyāmā bhāṇḍavāhinīḥ kulyāḥ kārayet // (33.1) Par.?
tāsu pāṣāṇakuddālāḥ kuṭhārīkāṇḍakalpanāḥ / (34.1) Par.?
muṣuṇḍhīmudgarā daṇḍāścakrayantraśataghnayaḥ // (34.2) Par.?
kāryāḥ kārmārikāḥ śūlā vedhanāgrāśca veṇavaḥ / (35.1) Par.?
uṣṭragrīvyo 'gnisaṃyogāḥ kupyakalpe ca yo vidhiḥ // (35.2) Par.?
Duration=0.12119007110596 secs.