Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): ṣaṣṭhī

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15413
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athātaḥ ṣaṣṭhīkalpaṃ vyākhyāsyāmaḥ // (1.1) Par.?
śuklapakṣasya pañcamyāṃ pratyaṅmukho haviṣyam annam aśnīta // (2.1) Par.?
adhaḥ śayīta darbheṣu śālipalāleṣu vā prākśirā brahmacārī // (3.1) Par.?
śvobhūta udita āditye snānaṃ pānaṃ bhojanam anulepanaṃ srajo vāsāṃsi na pratyācakṣīta // (4.1) Par.?
yāvad dadyāt tāvad aśnīyād yad yad dadyāt tat tad aśnīyād anyatrāmedhyapātakibhyo 'bhiniviṣṭakavarjam // (5.1) Par.?
astamita āditye payasi sthālīpākaṃ śrapayitvāthaitair nāmadheyair juhoti / (6.1) Par.?
dhanadāṃ vasumīśānāṃ kāmadāṃ sarvakāminām / (6.2) Par.?
puṇyāṃ yaśasvinīṃ devīṃ ṣaṣṭhīṃ śakra juṣasva me / (6.3) Par.?
nandī bhūtiśca lakṣmīś cādityā ca yaśasvinī / (6.4) Par.?
sumanā vākca siddhiśca ṣaṣṭhī me diśatāṃ dhanam / (6.5) Par.?
putrān paśūn dhanaṃ dhānyaṃ bahvaśvājagaveḍakam / (6.6) Par.?
manasā yat praṇītaṃ ca tan me diśatu havyabhuk / (6.7) Par.?
kāmadāṃ rajanīṃ viśvarūpāṃ ṣaṣṭhīm upavartatu me dhanam / (6.8) Par.?
sā me kāmā kāmapatnī ṣaṣṭhī me diśatāṃ dhanam / (6.9) Par.?
ākṛtiḥ prakṛtir vacanī dhāvaniḥ padmacāriṇī manmanā bhava svāhā / (6.10) Par.?
gandhadvārāṃ durādharṣāṃ nityapuṣṭāṃ karīṣiṇīm / (6.11) Par.?
īśvarīṃ sarvabhūtānāṃ tām ihopahvaye śriyam / (6.12) Par.?
nānāpatrakā sā devī puṣṭiś cātisarasvatī / (6.13) Par.?
ariṃ devīṃ prapadye yam upavartayatu me dhanam / (6.14) Par.?
hiraṇyaprākārā devi māṃ vara / (6.15) Par.?
āgacchatv āyur yaśaś ca svāhā / (6.16) Par.?
aśvapūrṇāṃ rathamadhyāṃ hastinādapramodinīm / (6.17) Par.?
śriyaṃ devīm upahvaye śrīr mā devī juṣatām / (6.18) Par.?
upayantu māṃ devagaṇās tyāgāś ca tapasā saha / (6.19) Par.?
prādurbhūto 'smi rāṣṭre 'smin śrīḥ śraddhāṃ dadhātu me / (6.20) Par.?
śriyai svāhā hriyai svāhā lakṣmyai svāhā upalakṣmyai svāhā nandāyai svāhā haridrāyai svāhā ṣaṣṭhyai svāhā samṛddhyai svāhā jayāyai svāhā kāmāyai svāheti // (6.21) Par.?
jayaprabhṛti samānam // (7.1) Par.?
ṣaṇmāsān prayuñjīta trīn vobhayataḥ pakṣān // (8.1) Par.?
śatasāhasrasaṃyoga ekavaro vā // (9.1) Par.?
gaur anaḍvāṃś ca dakṣiṇā // (10.1) Par.?
Duration=0.044697046279907 secs.