Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): darśapūrṇamāsa iṣṭi, full-moon sacrifice

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14669
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
āśvayujyām aśvān mahayanti sarvāṇi ca vāhanāni // (1) Par.?
uttarato grāmasya vedyākṛtiṃ kṛtvā śākhābhiḥ parivāryāhataiś ca vāsobhiḥ sarvarasair ghaṭān pūrayitvā dikṣu nidadhyāt sarvabījaiś ca pātrāṇy avāntaradikṣu // (2) Par.?
tam apareṇa yathoktam upasamādhāya jayaprabhṛtibhir hutvā tisro devatā yajeta varuṇam agnim aśvināv āśvayujīṃ ca // (3) Par.?
ijyamāne 'śvān yojayanti sarvāṇi ca vāhanāni // (4) Par.?
pradakṣiṇaṃ devayajanaṃ kavacinaḥ triḥ pariyanti // (5) Par.?
praharṣān kurvanti // (6) Par.?
iṣṭe yathārthaṃ samprayānti // (7) Par.?
gaur vāsaḥ kaṃso hiraṇyaṃ ca dakṣiṇā // (8) Par.?
rasā bījāni vāsāṃsi // (9) Par.?
Duration=0.036771059036255 secs.