Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7551
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha yac caturtham amṛtaṃ tan maruta upajīvanti somena mukhena / (1.1) Par.?
na vai devā aśnanti na pibanti / (1.2) Par.?
etad evāmṛtaṃ dṛṣṭvā tṛpyanti // (1.3) Par.?
ta etad eva rūpam abhisaṃviśanti / (2.1) Par.?
etasmād rūpād udyanti // (2.2) Par.?
sa ya etad evam amṛtaṃ veda marutām evaiko bhūtvā somenaiva mukhenaitad evāmṛtaṃ dṛṣṭvā tṛpyati / (3.1) Par.?
sa etad eva rūpam abhisaṃviśati / (3.2) Par.?
etasmād rūpād udeti // (3.3) Par.?
sa yāvad ādityaḥ paścād udetā purastād astam etā dvis tāvad uttarata udetā dakṣiṇato 'stam etā marutām eva tāvad ādhipatyaṃ svārājyaṃ paryetā // (4.1) Par.?
Duration=0.01589298248291 secs.