Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): śrāddha

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8192
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
1 parallel or similar passage(s) in this chapter
atha śrāddham // (1.1) Par.?
amāvāsyāyāṃ pitṛbhyo dadyāt // (2.1) Par.?
pañcamīprabhṛtiṣu vāparapakṣasya // (3.1) Par.?
yathāśraddhaṃ sarvasmin vā // (4.1) Par.?
dravyadeśabrāhmaṇasaṃnidhāne vā kālaniyamaḥ // (5.1) Par.?
śaktitaḥ prakarṣed guṇasaṃskāravidhir annasya // (6.1) Par.?
navāvarān bhojayed ayujaḥ // (7.1) Par.?
navāvarān bhojayet // (ĀśvGS, 2, 5, 11, 0) [1]
yathotsāhaṃ vā // (8.1) Par.?
śrotriyān vāgrūpavayaḥśīlasampannān // (9.1) Par.?
yuvabhyo dānaṃ prathamam // (10.1) Par.?
eke pitṛvat // (11.1) Par.?
na ca tena mitrakarma kuryāt // (12.1) Par.?
putrābhāve sapiṇḍā mātṛsapiṇḍāḥ śiṣyāś ca dadyuḥ // (13.1) Par.?
tadabhāva ṛtvijācāryau // (14.1) Par.?
tilamāṣavrīhiyavodakadānair māsaṃ pitaraḥ prīṇanti / (15.1) Par.?
matsyahariṇaruruśaśakūrmavarāhameṣamāṃsaiḥ saṃvatsarāṇi / (15.2) Par.?
gavyapayaḥpāyasair dvādaśa varṣāṇi / (15.3) Par.?
vārdhrīṇasena māṃsena kālaśākachāgalohakhaḍgamāṃsair madhumiśraiś cānantyam // (15.4) Par.?
na bhojayet stenaklībapatitanāstikatadvṛttivīrahāgredidhiṣupatistrīgrāmayājakājāpālotsṛṣṭāgnimadyapakucarakūṭasākṣiprātihārikān // (16.1) Par.?
upapatiḥ / (17.1) Par.?
yasya ca saḥ // (17.2) Par.?
kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivitti parivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurvālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇijśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān // (18.1) Par.?
pitrā vākāmena vibhaktān // (19.1) Par.?
śiṣyāṃś caike sagotrāṃś ca // (20.1) Par.?
bhojayed ūrdhvaṃ tribhyaḥ / (21.1) Par.?
guṇavantam // (21.2) Par.?
sadyaḥ śrāddhī śūdrātalpagas tatpurīṣe māsaṃ nayati pitṝn // (22.1) Par.?
tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt // (23.1) Par.?
śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam // (24.1) Par.?
tasmāt pariśrite dadyāt // (25.1) Par.?
tilair vā vikiret // (26.1) Par.?
paṅktipāvano vā śamayet // (27.1) Par.?
paṅktipāvanaḥ ṣaḍaṅgavij jyeṣṭhasāmikas triṇāciketastrimadhus trisuparṇaḥ pañcāgniḥ snātako mantrabrāhmaṇavid dharmajño brahmadeyānusaṃtāna iti // (28.1) Par.?
haviḥṣu caivam // (29.1) Par.?
durbālādīn śrāddha ekaike // (30.1) Par.?
akṛtānnaśrāddhe caivaṃ caivam // (31.1) Par.?
Duration=0.079064130783081 secs.