Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Kashmirian Shivaism

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 335
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
jñānaṃ bāhyākṣajaṃ jāgrat sarvasādhāraṇārthakam // (1) Par.?
svapnaḥ svātmaiva samprokto vikalpāḥ svātmasambhavāḥ // (2) Par.?
aviveko nijākhyātir māyā mohas tadātmakaḥ // (3) Par.?
sauṣuptaṃ yoginām etat tritayaṃ dhāraṇādikam // (4) Par.?
īśvarapratyabhijñāyāṃ jāgarādy api lakṣitam // (5) Par.?
śūnye buddhyādyabhāvātmany ahaṃtākartṛtāpade // (6) Par.?
asphuṭārūpasaṃskāramātriṇi jñeyaśūnyatā // (7) Par.?
sākṣāṇām āntarī vṛttiḥ prāṇādiprerikā matā // (8) Par.?
jīvanākhyāthavā prāṇe 'haṃtā puryaṣṭakātmikā // (9) Par.?
tāvan mātrasthitau proktaṃ sauṣuptaṃ pralayopamam // (10) Par.?
savedyam apavedyaṃ ca māyāmalayutāyutam // (11) Par.?
manomātrapathe 'py akṣaviṣayatvena vibhramāt // (12) Par.?
spaṣṭāvabhāsā bhāvānāṃ sṛṣṭiḥ svapnapadaṃ matam // (13) Par.?
sarvākṣagocaratvena yā tu bāhyatayā sthirā // (14) Par.?
sṛṣṭiḥ sādhāraṇī sarvapramātṝṇāṃ sa jāgaraḥ // (15) Par.?
iti vistarataḥ prokte lokayogyanusārataḥ // (16) Par.?
jāgarāditraye 'muṣminn avadhānena jāgrataḥ // (17) Par.?
śakticakrānusaṃdhānād viśvasaṃhārakāraṇāt // (18) Par.?
turyābhogamayābhedakhyātir akhyātihāriṇī // (19) Par.?
sphuraty avirataṃ yasya sa taddhārādhirohataḥ // (20) Par.?
turyātītamayaṃ yogī proktacaitanyam āmṛśan // (21) Par.?
Duration=0.075772047042847 secs.