Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Kashmirian Shivaism

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 340
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yad yad dṛśyam aśeṣaṃ tac charīraṃ tasya yoginaḥ // (1) Par.?
aham ity apṛthaktvena pativat pratibhāsanāt // (2) Par.?
śarīraṃ dehadhīprāṇaśūnyarūpaṃ ghaṭādivat // (3) Par.?
dṛśyam evāsya paśuvat draṣṭṛtvena na bhāsate // (4) Par.?
evaṃ dehe ca bāhye ca sarvatraivāsya yoginaḥ // (5) Par.?
mayūrāṇḍarasanyāyāt pratipattir abhedinī // (6) Par.?
dṛśyaṃ śarīratām eti śarīraṃ cāpi dṛśyatām // (7) Par.?
ity uktaṃ yogino yat tan na durghaṭam itīryate // (8) Par.?
hṛdaye cittasaṃghaṭṭād dṛśyasvāpadarśanam // (9) Par.?
hṛdayaṃ tad vijānīyād viśvasyāyatanaṃ mahat // (10) Par.?
ity uktanītyā hṛdayaṃ viśvaviśrāntibhittibhūḥ // (11) Par.?
svasaṃvit tatra saṃghaṭṭaś cittasya calataḥ sataḥ // (12) Par.?
tadaikātmyaparāmarśajāgarūkasvabhāvatā // (13) Par.?
tasmād dṛśyasya viśvasya nīladehādirūpiṇaḥ // (14) Par.?
svāpasyaitadabhāvasya śūnyasyāpi ca darśanam // (15) Par.?
svāṅgarūpeṣu bhāveṣu pramātā kathyate patiḥ // (16) Par.?
iti śrīpratyabhijñoktanītyā patyur iva prabhoḥ // (17) Par.?
svāṅgakalpatayā tasya yathāvatprathanaṃ bhavet // (18) Par.?
ukte 'py evaṃ prameye 'sminn upāyāntaram ucyate // (19) Par.?
Duration=0.051162004470825 secs.