Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Asceticism, tapas, begging, bhikṣu, bhikṣā, āśrama

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8158
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tasyāśramavikalpam eke bruvate // (1.1) Par.?
brahmacārī gṛhastho bhikṣur vaikhānasaḥ // (2.1) Par.?
teṣāṃ gṛhastho yonir aprajanatvād itareṣām // (3.1) Par.?
tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ // (4.1) Par.?
ācāryādhīnatvam āntam // (5.1) Par.?
guroḥ karmaśeṣeṇa japet // (6.1) Par.?
gurvabhāve tadapatyavṛttis tadabhāve vṛddhe sabrahmacāriṇyagnau vā // (7.1) Par.?
evaṃvṛtto brahmalokam āpnoti jitendriyaḥ // (8.1) Par.?
uttareṣāṃ caitadavirodhi // (9.1) Par.?
anicayo bhikṣuḥ // (10.1) Par.?
ūrdhvaretāḥ // (11.1) Par.?
dhruvaśīlo varṣāsu // (12.1) Par.?
bhikṣārthī grāmam iyāt // (13.1) Par.?
jaghanyam anivṛttaṃ caret // (14.1) Par.?
nivṛttāśīḥ // (15.1) Par.?
vākcakṣuḥkarmasaṃyataḥ // (16.1) Par.?
kaupīnācchādanārthe vāso bibhṛyāt // (17.1) Par.?
prahīṇam eke nirṇijya // (18.1) Par.?
nāviprayuktam oṣadhivanaspatīnām aṅgam upādadīta // (19.1) Par.?
na dvitīyām apartu rātriṃ grāme vaset // (20.1) Par.?
muṇḍaḥ śikhī vā // (21.1) Par.?
varjayed bījavadham // (22.1) Par.?
samo bhūteṣu hiṃsānugrahayoḥ // (23.1) Par.?
anārambhī // (24.1) Par.?
vaikhānaso vane mūlaphalāśī tapaḥśīlaḥ // (25.1) Par.?
śrāvaṇakenāgnim ādhāya // (26.1) Par.?
agrāmyabhojī // (27.1) Par.?
devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ // (28.1) Par.?
sarvātithiḥ pratiṣiddhavarjam // (29.1) Par.?
vaiṣkam apyupayuñjīta // (30.1) Par.?
na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet // (31.1) Par.?
grāmaṃ ca na praviśet // (32.1) Par.?
jaṭilaś cīrājinavāsāḥ // (33.1) Par.?
nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta // (34.1) Par.?
ekāśramyaṃ tvācāryāḥ pratyakṣavidhānād gārhasthasya gārhasthasya // (35.1) Par.?
Duration=0.27559089660645 secs.