Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): water, rain

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8470
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
parāśara uvāca / (1.1) Par.?
tārāmayaṃ bhagavataḥ śiśumārākṛti prabhoḥ / (1.2) Par.?
divi rūpaṃ hareryattu tasya pucche sthito dhruvaḥ // (1.3) Par.?
eṣa bhramanbhrāmayati candrādityādikāngrahān / (2.1) Par.?
bhramantam anu taṃ yānti nakṣatrāṇi ca cakravat // (2.2) Par.?
sūryācandramasau tārā nakṣatrāṇi grahaiḥ saha / (3.1) Par.?
vātānīkamayairbandhairdhruve baddhāni tāni vai // (3.2) Par.?
śiśumārākṛti proktaṃ yadrūpaṃ jyotiṣāṃ divi / (4.1) Par.?
nārāyaṇo 'yanaṃ dhāmnāṃ tasyādhāraḥ svayaṃ hṛdi // (4.2) Par.?
uttānapādaputrastu tamārādhya jagatpatim / (5.1) Par.?
satārāśiśumārasya dhruvaḥ pucche vyavasthitaḥ // (5.2) Par.?
ādhāraḥ śiśumārasya sarvādhyakṣo janārdanaḥ / (6.1) Par.?
dhruvasya śiśumāraśca dhruve bhānurvyavasthitaḥ // (6.2) Par.?
tadādhāraṃ jagaccedaṃ sadevāsuramānuṣam // (7.1) Par.?
yena vipra vidhānena tan mamaikamanāḥ śṛṇu / (8.1) Par.?
vivasvān aṣṭabhirmāsairādāyāpo rasānvitāḥ / (8.2) Par.?
varṣatyambu tataścānnam annādapyakhilaṃ jagat // (8.3) Par.?
vivasvān aṃśubhistīkṣṇairādāya jagato jalam / (9.1) Par.?
some muñcatyathenduśca vāyunāḍīmayair divi / (9.2) Par.?
nālair vikṣipate 'bhreṣu dhūmāgnyanilamūrtiṣu // (9.3) Par.?
na bhraśyanti yatastebhyo jalānyabhrāṇi tānyataḥ / (10.1) Par.?
abhrasthāḥ prapatantyāpo vāyunā samudīritāḥ / (10.2) Par.?
saṃskāraṃ kālajanitaṃ maitreyāsādya nirmalāḥ // (10.3) Par.?
saritsamudrabhaumāstu tathāpaḥ prāṇisaṃbhavāḥ / (11.1) Par.?
catuṣprakārā bhagavānādatte savitā mune // (11.2) Par.?
ākāśagaṅgāsalilaṃ tathādāya gabhastimān / (12.1) Par.?
anabhragatamevorvyāṃ sadyaḥ kṣipati raśmibhiḥ // (12.2) Par.?
tasya saṃsparśanirdhūtapāpapaṅko dvijottama / (13.1) Par.?
na yāti narakaṃ martyo divyaṃ snānaṃ hi tatsmṛtam // (13.2) Par.?
dṛṣṭasūryaṃ hi yad vāri patatyabhrairvinā divaḥ / (14.1) Par.?
ākāśagaṅgāsalilaṃ tadgobhiḥ kṣipyate raveḥ // (14.2) Par.?
kṛttikādiṣu ṛkṣeṣu viṣameṣvambu yaddivaḥ / (15.1) Par.?
dṛṣṭārkaṃ patitaṃ jñeyaṃ tadgāṅgaṃ diggajojjhitam // (15.2) Par.?
yugmarkṣeṣu tu yattoyaṃ patatyarkojjhitaṃ divaḥ / (16.1) Par.?
tatsūryaraśmibhiḥ sadyaḥ samādāya nirasyate // (16.2) Par.?
ubhayaṃ puṇyamatyarthaṃ nṛṇāṃ pāpaharaṃ dvija / (17.1) Par.?
ākāśagaṅgāsalilaṃ divyaṃ snānaṃ mahāmune // (17.2) Par.?
yattu meghaiḥ samutsṛṣṭaṃ vāri tatprāṇināṃ dvija / (18.1) Par.?
puṣṇātyoṣadhayaḥ sarvā jīvanāyāmṛtaṃ hi tat // (18.2) Par.?
tena vṛddhiṃ parāṃ nītaḥ salilenauṣadhīgaṇaḥ / (19.1) Par.?
sādhakaḥ phalapākāntaḥ prajānāṃ dvija jāyate // (19.2) Par.?
tena yajñānyathāproktān mānavāḥ śāstracakṣuṣaḥ / (20.1) Par.?
kurvantyaharahastaiśca devān āpyāyayanti te // (20.2) Par.?
evaṃ yajñāśca vedāśca varṇāśca dvijapūrvakāḥ / (21.1) Par.?
sarve devanikāyāśca paśubhūtagaṇāśca ye // (21.2) Par.?
vṛṣṭyā dhṛtamidaṃ sarvamannaṃ niṣpādyate yayā / (22.1) Par.?
sāpi niṣpādyate vṛṣṭiḥ savitrā munisattama // (22.2) Par.?
ādhārabhūtaḥ saviturdhruvo munivarottama / (23.1) Par.?
dhruvasya śiśumāro 'sau so 'pi nārāyaṇāśrayaḥ // (23.2) Par.?
hṛdi nārāyaṇastasya śiśumārasya saṃsthitaḥ / (24.1) Par.?
bibhartā sarvabhūtānāmādibhūtaḥ sanātanaḥ // (24.2) Par.?
Duration=0.15815186500549 secs.