Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Kṛṣṇa kills Naraka

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8548
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
parāśara uvāca / (1.1) Par.?
dvāravatyāṃ tataḥ śauriṃ śakrastribhuvaneśvaraḥ / (1.2) Par.?
ājagāmātha maitreya mattairāvatapṛṣṭhagaḥ // (1.3) Par.?
praviśya dvārakāṃ so 'tha sametya hariṇā tataḥ / (2.1) Par.?
kathayāmāsa daityasya narakasya viceṣṭitam // (2.2) Par.?
tvayā nāthena devānāṃ manuṣyatve 'pi tiṣṭhatā / (3.1) Par.?
praśamaṃ sarvaduḥkhāni nītāni madhusūdana // (3.2) Par.?
tapasvijananāśāya so 'riṣṭo dhenukastathā / (4.1) Par.?
pravṛtto yastathā keśī te sarve nihatāstvayā // (4.2) Par.?
kaṃsaḥ kuvalayāpīḍaḥ pūtanā bālaghātinī / (5.1) Par.?
nāśaṃ nītāstvayā sarve ye 'nye jagadupadravāḥ // (5.2) Par.?
yuṣmaddordaṇḍasadbuddhiparitrāte jagattraye / (6.1) Par.?
yajviyajñāṃśasaṃprāptyā tṛptiṃ yānti divaukasaḥ // (6.2) Par.?
so 'haṃ sāmpratamāyāto yannimittaṃ janārdana / (7.1) Par.?
tacchrutvā tatpratīkāraprayatnaṃ kartumarhasi // (7.2) Par.?
bhaumo 'yaṃ narako nāma prāgjyotiṣapureśvaraḥ / (8.1) Par.?
karoti sarvabhūtānāmupaghātamariṃdama // (8.2) Par.?
devasiddhāsurādīnāṃ nṛpāṇāṃ ca janārdana / (9.1) Par.?
hṛtvā hi so 'suraḥ kanyā rurodha nijamandire // (9.2) Par.?
chatraṃ yatsalilasrāvi tajjahāra pracetasaḥ / (10.1) Par.?
mandarasya tathā śṛṅgaṃ hṛtavānmaṇiparvatam // (10.2) Par.?
amṛtasrāviṇī divye manmātuḥ kṛṣṇa kuṇḍale / (11.1) Par.?
jahāra so 'suro 'dityā vāñchatyairāvataṃ gajam // (11.2) Par.?
durnītametadgovinda mayā tasya tavoditam / (12.1) Par.?
yadatra pratikartavyaṃ tatsvayaṃ parimṛśyatām // (12.2) Par.?
parāśara uvāca / (13.1) Par.?
iti śrutvā smitaṃ kṛtvā bhagavāndevakīsutaḥ / (13.2) Par.?
gṛhītvā vāsavaṃ haste samuttasthau varāsanāt // (13.3) Par.?
saṃcintitamupāruhya garuḍaṃ gaganecaram / (14.1) Par.?
satyabhāmāṃ samāropya yayau prāgjyotiṣaṃ puram // (14.2) Par.?
āruhyairāvataṃ nāgaṃ śakro 'pi tridiśālayam / (15.1) Par.?
tato jagāma maitreya paśyatāṃ dvārakaukasām // (15.2) Par.?
prāgjyotiṣapurasyāsīt samantācchatayojanam / (16.1) Par.?
ācitā mauravaiḥ pāśaiḥ kṣurāntairbhūrdvijottama // (16.2) Par.?
tāṃścicheda hariḥ pāśānkṣiptvā cakraṃ sudarśanam / (17.1) Par.?
tato guruḥ samuttasthau taṃ jaghāna ca keśavaḥ // (17.2) Par.?
murostu tanayānsapta sahasrāṃstāṃstato hariḥ / (18.1) Par.?
cakradhārāgninirdagdhāṃścakāra śalabhāniva // (18.2) Par.?
hatvā muruṃ hayagrīvaṃ tathā pañcajanaṃ dvija / (19.1) Par.?
prāgjyotiṣapuraṃ dhīmāṃstvarāvānsamupādravat // (19.2) Par.?
narakeṇāsya tatrābhūnmahāsainyena saṃyugaḥ / (20.1) Par.?
kṛṣṇasya yatra govindo jaghne daityānsahasraśaḥ // (20.2) Par.?
śastrāstravarṣaṃ muñcantaṃ taṃ bhaumaṃ narakaṃ balī / (21.1) Par.?
kṣiptvā cakraṃ dvidhā cakre cakrī daiteyacakrahā // (21.2) Par.?
hate tu narake bhūmirgṛhītvāditikuṇḍale / (22.1) Par.?
upatasthe jagannāthaṃ vākyaṃ cedamathābravīt // (22.2) Par.?
yadāhamuddhṛtā nātha tvayā sūkaramūrtinā / (23.1) Par.?
tvatsparśasaṃbhavaḥ putrastadāyaṃ mayyajāyata // (23.2) Par.?
so 'yaṃ tvayaiva datto me tvayaiva vinipātitaḥ / (24.1) Par.?
gṛhāṇa kuṇḍale ceme pālayāsya ca saṃtatim // (24.2) Par.?
bhārāvataraṇārthāya mamaiva bhagavānimam / (25.1) Par.?
aṃśena lokam āyātaḥ prasādasumukhaḥ prabho // (25.2) Par.?
tvaṃ kartā ca vikartā ca saṃhartā prabhavo 'pyayaḥ / (26.1) Par.?
jagatāṃ tvaṃ jagadrūpaḥ stūyate 'cyuta kiṃ tava // (26.2) Par.?
vyāpī vyāpyaḥ kriyā kartā kāryaṃ ca bhagavānyadā / (27.1) Par.?
sarvabhūtātmabhūtasya stūyate tava kiṃ tadā // (27.2) Par.?
paramātmā tvamātmā ca bhūtātmā cāvyayo bhavān / (28.1) Par.?
yadā tadā stutirnāsti kimarthā te pravartate // (28.2) Par.?
prasīda sarvabhūtātmannarakeṇa kṛtaṃ hi yat / (29.1) Par.?
tat kṣamyatāmadoṣāya tvatsutaḥ sa nipātitaḥ // (29.2) Par.?
parāśara uvāca / (30.1) Par.?
tatheti coktvā dharaṇīṃ bhagavānbhūtabhāvanaḥ / (30.2) Par.?
ratnāni narakāvāsājjagrāha munisattama // (30.3) Par.?
kanyāpure sa kanyānāṃ ṣoḍaśātulavikramaḥ / (31.1) Par.?
śatādhikāni dadṛśe sahasrāṇi mahāmune // (31.2) Par.?
caturdaṃṣṭrāngajāṃścogrān ṣaṭsahasrānsa dṛṣṭavān / (32.1) Par.?
kāmbojānāṃ tathāśvānāṃ niyutānyekaviṃśatim // (32.2) Par.?
kanyāstāś ca tathā nāgāṃstāṃścāśvāndvārakāṃ purīm / (33.1) Par.?
preṣayāmāsa govindaḥ sadyo narakakiṃkaraiḥ // (33.2) Par.?
dadṛśe vāruṇaṃ chatraṃ tathaiva maṇiparvatam / (34.1) Par.?
āropayāmāsa harirgaruḍe patageśvare // (34.2) Par.?
āruhya ca svayaṃ kṛṣṇaḥ satyabhāmāsahāyavān / (35.1) Par.?
adityāḥ kuṇḍale dātuṃ jagāma tridivālayam // (35.2) Par.?
Duration=0.1589241027832 secs.