Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Birth, childhood, and youth, Kṛṣṇa, Viṣṇu, Vishnuism

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8521
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
parāśara uvāca / (1.1) Par.?
yathoktaṃ sā jagaddhātrī devadevena vai tadā / (1.2) Par.?
ṣaḍgarbhagarbhavinyāsaṃ cakre cānyasya karṣaṇam // (1.3) Par.?
saptame rohiṇīṃ prāpte gate garbhe tato hariḥ / (2.1) Par.?
lokatrayopakārāya devakyāḥ praviveśa vai // (2.2) Par.?
yoganidrā yaśodāyāstasmin eva tato dine / (3.1) Par.?
sambhūtā jaṭhare tadvadyathoktaṃ parameṣṭhinā // (3.2) Par.?
tato grahagaṇaḥ samyakpracacāra divi dvija / (4.1) Par.?
viṣṇoraṃśe bhuvaṃ yāte ṛtavaścābhavanśubhāḥ // (4.2) Par.?
na sehe devakīṃ draṣṭuṃ kaścidapyatitejasā / (5.1) Par.?
jājvalyamānāṃ tāṃ dṛṣṭvā manāṃsi kṣobhamāyayuḥ // (5.2) Par.?
adṛṣṭāḥ puruṣaiḥ strībhirdevakīṃ devatāgaṇāḥ / (6.1) Par.?
bibhrāṇāṃ vapuṣā viṣṇuṃ tuṣṭuvustāmaharniśam // (6.2) Par.?
devatā ūcuḥ / (7.1) Par.?
prakṛtistvaṃ parā sūkṣmā brahmagarbhābhavaḥ purā / (7.2) Par.?
tato vāṇī jagaddhātur vedagarbhātiśobhane // (7.3) Par.?
sṛjyasvarūpagarbhā ca sṛṣṭibhūtā sanātane / (8.1) Par.?
bījabhūtā tu sarvasya yajñagarbhābhavastrayī // (8.2) Par.?
phalagarbhā tvam evejyā vahnigarbhā tathāraṇiḥ / (9.1) Par.?
aditirdevagarbhā tvaṃ daityagarbhā tathā ditiḥ // (9.2) Par.?
jyotsnā vāsaragarbhā tvaṃ jñānagarbhāsi sannatiḥ / (10.1) Par.?
nayagarbhadharā nītirlajjā tvaṃ praśrayodvahā // (10.2) Par.?
kāmagarbhā tathecchā tvaṃ tvaṃ tuṣṭistoṣagarbhiṇī / (11.1) Par.?
medhā ca bodhagarbhāsi dhairyagarbhodvahā dhṛtiḥ // (11.2) Par.?
graharkṣatārakāgarbhā dyaur asyākhilahaitukī / (12.1) Par.?
etā vibhūtayo devi tathānyāśca sahasraśaḥ // (12.2) Par.?
tathāsaṃkhyā jagaddhātri sāmprataṃ jaṭhare tava / (13.1) Par.?
samudrādinadīdvīpavanapattanabhūṣaṇā / (13.2) Par.?
grāmakharvaṭakheṭāḍhyā samastā pṛthivī śubhe // (13.3) Par.?
samastavahnayo 'mbhāṃsi sakalāśca samīraṇāḥ / (14.1) Par.?
graharkṣatārakācitraṃ vimānaśatasaṃkulam / (14.2) Par.?
avakāśamaśeṣasya yaddadāti nabhaśca tat // (14.3) Par.?
bhūrloko 'tha bhuvarlokaḥ svarloko 'tha maharjanaḥ / (15.1) Par.?
tapaśca brahmalokaśca brahmāṇḍamakhilaṃ śubhe // (15.2) Par.?
tadantarye sthitā devā daityagandharvacāraṇāḥ / (16.1) Par.?
mahoragāstathā yakṣā rākṣasāḥ pretaguhyakāḥ // (16.2) Par.?
manuṣyāḥ paśavaścānye ye ca jīvā yaśasvini / (17.1) Par.?
tairantaḥsthairananto 'sau sarveśaḥ sarvabhāvanaḥ // (17.2) Par.?
rūpakarmasvarūpāṇi na paricchedagocare / (18.1) Par.?
yasyākhilapramāṇāni sa viṣṇurgarbhagastava // (18.2) Par.?
tvaṃ svāhā tvaṃ svadhā vidyā sudhā tvaṃ jyotirambare / (19.1) Par.?
tvaṃ sarvalokarakṣārtham avatīrṇā mahītale // (19.2) Par.?
prasīda devi sarvasya jagataḥ śaṃ śubhe kuru / (20.1) Par.?
prītyā taṃ dhārayeśānaṃ dhṛtaṃ yenākhilaṃ jagat // (20.2) Par.?
Duration=0.10071897506714 secs.