Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Noun derivation

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8949
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
dhānyānāṃ bhavane kṣetre khañ // (1.0) Par.?
vrīhiśālyor ḍhak // (2.0) Par.?
yavayavakaṣaṣṭikād yat // (3.0) Par.?
vibhāṣā tilamāṣomābhaṅgāṇubhyaḥ // (4.0) Par.?
sarvacarmaṇaḥ kṛtaḥ khakhañau // (5.0) Par.?
yathāmukhasaṃmukhasya darśanaḥ khaḥ // (6.0) Par.?
tat sarvādeḥ pathyaṅgakarmapatrapātraṃ vyāpnoti // (7.0) Par.?
āprapadaṃ prāpnoti // (8.0) Par.?
anupadasarvānnāyānayaṃ baddhābhakṣayatineyeṣu // (9.0) Par.?
parovaraparamparaputrapautram anubhavati // (10.0) Par.?
avārapārātyantānukāmaṃ gāmī // (11.0) Par.?
samāṃsamāṃ vijāyate // (12.0) Par.?
adyaśvīnā avaṣṭabdhe // (13.0) Par.?
āgavīnaḥ // (14.0) Par.?
anugvalaṅgāmī // (15.0) Par.?
adhvano yatkhau // (16.0) Par.?
abhyamitrāc cha ca // (17.0) Par.?
goṣṭhāt khañ bhūtapūrve // (18.0) Par.?
aśvasyaikāhagamaḥ // (19.0) Par.?
śālīnakaupīne adhṛṣṭākāryayoḥ // (20.0) Par.?
vrātena jīvati // (21.0) Par.?
sāptapadīnaṃ sakhyam // (22.0) Par.?
haiyaṅgavīnaṃ sañjñāyām // (23.0) Par.?
tasya pākamūle pīlvādikarṇādibhyaḥ kuṇabjāhacau // (24.0) Par.?
pakṣāt tiḥ // (25.0) Par.?
tena vittaś cuñcupcaṇapau // (26.0) Par.?
vinañbhyāṃ nānāñau nasaha // (27.0) Par.?
veḥ śālacchaṅkaṭacau // (28.0) Par.?
saṃprodaś ca kaṭac // (29.0) Par.?
avāt kuṭārac ca // (30.0) Par.?
nate nāsikāyāḥ sañjñāyāṃ ṭīṭañnāṭajbhrāṭacaḥ // (31.0) Par.?
ner biḍajbirīsacau // (32.0) Par.?
inacpiṭac cikaci ca // (33.0) Par.?
upādhibhyāṃ tyakann āsannārūḍhayoḥ // (34.0) Par.?
karmaṇi ghaṭo 'ṭhac // (35.0) Par.?
tad asya saṃjātaṃ tārakādibhya itac // (36.0) Par.?
pramāṇe dvayasajdaghnañmātracaḥ // (37.0) Par.?
puruṣahastibhyām aṇ ca // (38.0) Par.?
yattadetebhyaḥ parimāṇe vatup // (39.0) Par.?
kimidambhyāṃ vo ghaḥ // (40.0) Par.?
kimaḥ saṅkhyāparimāṇe ḍati ca // (41.0) Par.?
saṅkhyāyā avayave tayap // (42.0) Par.?
dvitribhyāṃ tayasya ayaj vā // (43.0) Par.?
ubhād udātto nityam // (44.0) Par.?
tad asminn adhikam iti daśāntāḍ ḍaḥ // (45.0) Par.?
śadantaviṃśateś ca // (46.0) Par.?
saṅkhyāyā guṇasya nimāne mayaṭ // (47.0) Par.?
tasya pūraṇe ḍaṭ // (48.0) Par.?
nāntād asaṃkhyāder maṭ // (49.0) Par.?
thaṭ ca chandasi // (50.0) Par.?
ṣaṭkatikatipayacaturāṃ thuk // (51.0) Par.?
bahupūgagaṇasaṅghasya tithuk // (52.0) Par.?
vator ithuk // (53.0) Par.?
dves tīyaḥ // (54.0) Par.?
treḥ samprasāraṇaṃ ca // (55.0) Par.?
viṃśatyādibhyas tamaḍ anyatarasyām // (56.0) Par.?
nityaṃ śatādimāsārdhamāsasaṃvatsarāc ca // (57.0) Par.?
ṣaṣṭyādeś ca asaṃkhyādeḥ // (58.0) Par.?
matau chaḥ sūktasāmnoḥ // (59.0) Par.?
adhyāyānuvākayor luk // (60.0) Par.?
vimuktādibhyo 'ṇ // (61.0) Par.?
goṣadādibhyo vun // (62.0) Par.?
tatra kuśalaḥ pathaḥ // (63.0) Par.?
ākarṣādibhyaḥ kan // (64.0) Par.?
dhanahiraṇyāt kāme // (65.0) Par.?
svāṅgebhyaḥ prasite // (66.0) Par.?
udarāṭ ṭhag ādyūne // (67.0) Par.?
sasyena parijātaḥ // (68.0) Par.?
aṃśaṃ hārī // (69.0) Par.?
tantrād acirāpahṛte // (70.0) Par.?
brāhmaṇakoṣṇike sañjñāyām // (71.0) Par.?
śītoṣṇābhyāṃ kāriṇi // (72.0) Par.?
adhikam // (73.0) Par.?
anukābhikābhīkaḥ kamitā // (74.0) Par.?
pārśvena anvicchati // (75.0) Par.?
ayaḥśūladaṇḍājinābhyāṃ ṭhakṭhañau // (76.0) Par.?
tāvatithaṃ grahaṇam iti lug vā // (77.0) Par.?
sa eṣāṃ grāmaṇīḥ // (78.0) Par.?
śṛṅkhalam asya bandhanaṃ karabhe // (79.0) Par.?
utka unmanāḥ // (80.0) Par.?
kālaprayojanād roge // (81.0) Par.?
tad asminn annaṃ prāye sañjñāyām // (82.0) Par.?
kulmāṣād añ // (83.0) Par.?
śrotriyaṃ chando 'dhīte // (84.0) Par.?
śrāddham anena bhuktam iniṭhanau // (85.0) Par.?
pūrvādiniḥ // (86.0) Par.?
sapūrvāc ca // (87.0) Par.?
iṣṭādibhyaś ca // (88.0) Par.?
chandasi paripanthiparipariṇau paryavasthātari // (89.0) Par.?
anupady anveṣṭā // (90.0) Par.?
sākṣād draṣṭari sañjñāyām // (91.0) Par.?
kṣetriyac parakṣetre cikitsyaḥ // (92.0) Par.?
indriyamindraliṅgamindradṛṣṭamindrasṛṣṭamindrajuṣṭamindradattam iti vā // (93.0) Par.?
tad asya asty asminn iti matup // (94.0) Par.?
rasādibhyaś ca // (95.0) Par.?
prāṇisthād āto laj anyatarasyām // (96.0) Par.?
sidhmādibhyaś ca // (97.0) Par.?
vatsāṃsābhyāṃ kāmabale // (98.0) Par.?
phenād ilac ca // (99.0) Par.?
lomādipāmādipicchādibhyaḥ śanelacaḥ // (100.0) Par.?
prajñāśraddhārcāvṛttibhyo ṇaḥ // (101.0) Par.?
tapaḥsahasrābhyāṃ vinīnī // (102.0) Par.?
aṇ ca // (103.0) Par.?
sikatāśarkarābhyāṃ ca // (104.0) Par.?
deśe lubilacau ca // (105.0) Par.?
danta unnata urac // (106.0) Par.?
ūṣasuṣimuṣkamadho raḥ // (107.0) Par.?
dyudrubhyāṃ maḥ // (108.0) Par.?
keśād vo 'nyatarasyām // (109.0) Par.?
gāṇḍyajagāt sañjñāyām // (110.0) Par.?
kāṇḍāṇḍād īrannīracau // (111.0) Par.?
rajaḥkṛṣyāsutipariṣado valac // (112.0) Par.?
dantaśikhāt sañjñāyām // (113.0) Par.?
jyotsnātamisrāśṛṅgiṇorjasvinūrjasvalagominmalinamalīmasāḥ // (114.0) Par.?
ata iniṭhanau // (115.0) Par.?
vrīhyādibhyaś ca // (116.0) Par.?
tundādibhya ilac ca // (117.0) Par.?
ekagopūrvāṭ ṭhañ nityam // (118.0) Par.?
śatasahasrāntāc ca niṣkāt // (119.0) Par.?
rūpād āhatapraśaṃsayor yap // (120.0) Par.?
asmāyāmedhāsrajo viniḥ // (121.0) Par.?
bahulaṃ chandasi // (122.0) Par.?
ūrṇāyā yus // (123.0) Par.?
vāco gminiḥ // (124.0) Par.?
ālajāṭacau bahubhāṣiṇi // (125.0) Par.?
svāmin aiśvarye // (126.0) Par.?
arśādibhyo 'c // (127.0) Par.?
dvandvopatāpagarhyāt prāṇisthād iniḥ // (128.0) Par.?
vātātisārābhyāṃ kuk ca // (129.0) Par.?
vayasi pūraṇāt // (130.0) Par.?
sukhādibhyaś ca // (131.0) Par.?
dharmaśīlavarṇāntāc ca // (132.0) Par.?
hastāj jātau // (133.0) Par.?
varṇād brahmacāriṇi // (134.0) Par.?
puṣkarādibhyo deśe // (135.0) Par.?
balādibhyo matub anyatarasyām // (136.0) Par.?
sañjñāyāṃ manmābhyām // (137.0) Par.?
kaṃśaṃbhyāṃ babhayustitutayasaḥ // (138.0) Par.?
tundivalivaṭer bhaḥ // (139.0) Par.?
ahaṃśubhamor yus // (140.0) Par.?
Duration=0.28757190704346 secs.