Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Accents

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8345
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
2 parallel or similar passage(s) in this chapter
bahuvrīhau prakṛtyā pūrvapadam // (1.0) Par.?
tatpuruṣe tulyārthatṛtīyāsaptamyupamānāvyayadvitīyākṛtyāḥ // (2.0) Par.?
varṇo varṇeṣv anete // (3.0) Par.?
gādhalavaṇayoḥ pramāṇe // (4.0) Par.?
dāyādyaṃ dāyāde // (5.0) Par.?
pratibandhi cirakṛcchrayoḥ // (6.0) Par.?
pade 'padeśe // (7.0) Par.?
nivāte vātatrāṇe // (8.0) Par.?
śārade 'nārtave // (9.0) Par.?
adhvaryukaṣāyayor jātau // (10.0) Par.?
sadṛśapratirūpayoḥ sādṛśye // (11.0) Par.?
dvigau pramāṇe // (12.0) Par.?
gantavyapaṇyaṃ vāṇije // (13.0) Par.?
mātropajñopakramacchāye napuṃsake // (14.0) Par.?
sukhapriyayor hite // (15.0) Par.?
prītau ca // (16.0) Par.?
svaṃ svāmini // (17.0) Par.?
patyāv aiśvarye // (18.0) Par.?
na bhūvākciddidhiṣu // (19.0) Par.?
vā bhuvanam // (20.0) Par.?
āśaṅkābādhanedīyassu sambhāvane // (21.0) Par.?
pūrve bhūtapūrve // (22.0) Par.?
savidhasanīḍasamaryādasaveśasadeśeṣu sāmīpye // (23.0) Par.?
vispaṣṭādīni guṇavacaneṣu // (24.0) Par.?
śrajyāvamakanpāpavatsu bhāve karmadhāraye // (25.0) Par.?
kumāraś ca // (26.0) Par.?
ādiḥ pratyenasi // (27.0) Par.?
pūgeṣv anyatarasyām // (28.0) Par.?
igantakālakapālabhagālaśarāveṣu dvigau // (29.0) Par.?
bahvanyatarasyām // (30.0) Par.?
diṣṭivitastyoś ca // (31.0) Par.?
saptamī siddhaśuṣkapakvabandheṣv akālāt // (32.0) Par.?
paripratyupāpā varjyamānāhorātrāvayaveṣu // (33.0) Par.?
rājanyabahuvacanadvandve 'ndhakavṛṣṇiṣu // (34.0) Par.?
saṅkhyā // (35.0) Par.?
ācāryopasarjanaś ca antevāsī // (36.0) Par.?
ācāryopasarjanaś ca antevāsini // (Aṣṭādhyāyī, 6, 2, 104, 0) [0]
kārtakaujapādayaś ca // (37.0) Par.?
mahān vrīhyaparāhṇagṛṣṭīṣvāsajābālabhārabhāratahailihilarauravapravṛddheṣu // (38.0) Par.?
kṣullakaś ca vaiśvadeve // (39.0) Par.?
uṣṭraḥ sādivāmyoḥ // (40.0) Par.?
gauḥ sādasādisārathiṣu // (41.0) Par.?
kurugārhapatariktagurvasūtajaratyaślīladṛḍharūpāpārevaḍavātaittilakadrūḥ paṇyakambalo dāsībhārāṇāṃ ca // (42.0) Par.?
caturthī tadarthe // (43.0) Par.?
arthe // (44.0) Par.?
kte ca // (45.0) Par.?
karmadhāraye 'niṣṭhā // (46.0) Par.?
ahīne dvitīyā // (47.0) Par.?
tṛtīyā karmaṇi // (48.0) Par.?
gatiranantaraḥ // (49.0) Par.?
tādau ca niti kṛtyatau // (50.0) Par.?
tavai ca antaś ca yugapat // (51.0) Par.?
aniganto 'ñcatau vapratyaye // (52.0) Par.?
nyadhī ca // (53.0) Par.?
īṣad anyatarasyām // (54.0) Par.?
hiraṇyaparimāṇaṃ dhane // (55.0) Par.?
prathamo 'ciropasampattau // (56.0) Par.?
katarakatamau karmadhāraye // (57.0) Par.?
āryo brāhmaṇakumārayoḥ // (58.0) Par.?
rājā ca // (59.0) Par.?
ṣaṣṭhī pratyenasi // (60.0) Par.?
kte nityārthe // (61.0) Par.?
grāmaḥ śilpini // (62.0) Par.?
rājā ca praśaṃsāyām // (63.0) Par.?
ādir udāttaḥ // (64.0) Par.?
saptamīhāriṇau dharmye 'haraṇe // (65.0) Par.?
yukte ca // (66.0) Par.?
vibhāṣā adhyakṣe // (67.0) Par.?
pāpaṃ ca śilpini // (68.0) Par.?
gotrāntevāsimānavabrāhmaṇeṣu kṣepe // (69.0) Par.?
aṅgāni maireye // (70.0) Par.?
bhaktākhyās tadartheṣu // (71.0) Par.?
gobiḍālasiṃhasaindhaveṣu upamāne // (72.0) Par.?
ake jīvikārthe // (73.0) Par.?
prācāṃ krīḍāyāṃ // (74.0) Par.?
aṇi niyukte // (75.0) Par.?
śilpini ca akṛñaḥ // (76.0) Par.?
sañjñāyāṃ ca // (77.0) Par.?
gotantiyavaṃ pāle // (78.0) Par.?
ṇini // (79.0) Par.?
upamānaṃ śabdārthaprakṛtāv eva // (80.0) Par.?
yuktārohyādayaś ca // (81.0) Par.?
dīrghakāśatuṣabhrāṣṭravaṭaṃ je // (82.0) Par.?
antyāt pūrvaṃ bahvacaḥ // (83.0) Par.?
grāme 'nivasantaḥ // (84.0) Par.?
ghoṣādiṣu ca // (85.0) Par.?
chātryādayaḥ śālāyām // (86.0) Par.?
prasthe 'vṛddham akarkyādīnām // (87.0) Par.?
mālādīnāṃ ca // (88.0) Par.?
amahannavaṃ nagare 'nudīcām // (89.0) Par.?
arme ca avarṇam dvyac tryac // (90.0) Par.?
na bhūtādhikasaṃjīvamadrāśmakajjalam // (91.0) Par.?
antaḥ // (92.0) Par.?
sarvaṃ guṇakārtsnye // (93.0) Par.?
sañjñāyāṃ girinikāyayoḥ // (94.0) Par.?
kumāryām vayasi // (95.0) Par.?
udake 'kevale // (96.0) Par.?
dvigau kratau // (97.0) Par.?
sabhāyāṃ napuṃsake // (98.0) Par.?
pure prācām // (99.0) Par.?
ariṣṭagauḍapūrve ca // (100.0) Par.?
na hāstinaphalakamārdeyāḥ // (101.0) Par.?
kusūlakūpakumbhaśālaṃ bile // (102.0) Par.?
dikśabdā grāmajanapadākhyānacānarāṭeṣu // (103.0) Par.?
ācāryopasarjanaś ca antevāsini // (104.0) Par.?
ācāryopasarjanaś ca antevāsī // (Aṣṭādhyāyī, 6, 2, 36, 0) [0]
uttarapadavṛddhau sarvaṃ ca // (105.0) Par.?
bahuvrīhau viśvaṃ sañjñāyāṃ // (106.0) Par.?
udarāśveṣuṣu // (107.0) Par.?
kṣepe // (108.0) Par.?
nadī bandhuni // (109.0) Par.?
niṣṭhopasargapūrvam anyatarasyām // (110.0) Par.?
uttarapadādiḥ // (111.0) Par.?
karṇo varṇalakṣaṇāt // (112.0) Par.?
sañjñaupamyayoś ca // (113.0) Par.?
kaṇṭhapṛṣṭhagrīvājaṅghaṃ ca // (114.0) Par.?
śṛṅgam avasthāyāṃ ca // (115.0) Par.?
naño jaramaramitramṛtāḥ // (116.0) Par.?
sor manasī alomoṣasī // (117.0) Par.?
kratvādayaś ca // (118.0) Par.?
ādyudāttaṃ dvyac chandasi // (119.0) Par.?
vīravīryau ca // (120.0) Par.?
kūlatīratūlamūlaśālākṣasamam avyayībhāve // (121.0) Par.?
kaṃsamanthaśūrpapāyyakāṇḍaṃ dvigau // (122.0) Par.?
tatpuruṣe śālāyāṃ napuṃsake // (123.0) Par.?
kanthā ca // (124.0) Par.?
ādiś cihaṇādīnām // (125.0) Par.?
celakheṭakaṭukakāṇḍaṃ garhāyām // (126.0) Par.?
cīram upamānam // (127.0) Par.?
palalasūpaśākaṃ miśre // (128.0) Par.?
kūlasūdasthalakarṣāḥ sañjñāyām // (129.0) Par.?
akarmadhāraye rājyam // (130.0) Par.?
vargyādayaś ca // (131.0) Par.?
putraḥ puṃbhyaḥ // (132.0) Par.?
na ācāryarājartviksaṃyuktajñātyākhyebhyaḥ // (133.0) Par.?
cūrṇādīny aprāṇiṣaṣṭhyāḥ // (134.0) Par.?
ṣaṭ ca kāṇḍādīni // (135.0) Par.?
kuṇḍaṃ vanam // (136.0) Par.?
prakṛtyā bhagālam // (137.0) Par.?
śiter nityābahvaj bahuvrīhāv abhasat // (138.0) Par.?
gatikārakopapadāt kṛt // (139.0) Par.?
ubhe vanaspatyādiṣu yugapat // (140.0) Par.?
devatādvandve ca // (141.0) Par.?
nottarapade 'nudāttādāv apṛthivīrudrapūṣamanthiṣu // (142.0) Par.?
antaḥ // (143.0) Par.?
thāthaghañktājabitrakāṇām // (144.0) Par.?
sūpamānāt ktaḥ // (145.0) Par.?
sañjñāyām anācitādīnām // (146.0) Par.?
pravṛddhādīnāṃ ca // (147.0) Par.?
kārakād dattaśrutayor eva āśiṣi // (148.0) Par.?
itthaṃbhūtena kṛtam iti ca // (149.0) Par.?
ano bhāvakarmavacanaḥ // (150.0) Par.?
manktinvyākhyānaśayanāsanasthānayājakādikrītāḥ // (151.0) Par.?
saptamyāḥ puṇyam // (152.0) Par.?
ūnārthakalahaṃ tṛtīyāyāḥ // (153.0) Par.?
miśraṃ ca anupasargam asandhau // (154.0) Par.?
naño guṇapratiṣedhe sampādyarhahitālamarthās taddhitāḥ // (155.0) Par.?
yayatoś ca atadarthe // (156.0) Par.?
ackāv aśaktau // (157.0) Par.?
ākrośe ca // (158.0) Par.?
sañjñāyām // (159.0) Par.?
kṛtyokeṣṇuccārvādayaś ca // (160.0) Par.?
vibhāṣā tṛnnannatīkṣṇaśuciṣu // (161.0) Par.?
bahuvrīhāv idametattadbhyaḥ prathamapūraṇayoḥ kriyāgaṇane // (162.0) Par.?
saṅkhyāyāḥ stanaḥ // (163.0) Par.?
vibhāṣā chandasi // (164.0) Par.?
sañjñāyāṃ mitrājinayoḥ // (165.0) Par.?
vyavāyino 'ntaram // (166.0) Par.?
mukhaṃ svāṅgaṃ // (167.0) Par.?
na avyayadikśabdagomahatsthūlamuṣṭipṛthuvatsebhyaḥ // (168.0) Par.?
niṣṭhopamānād anyatarasyām // (169.0) Par.?
jātikālasukhādibhyo 'nācchādanāt kto 'kṛtamitapratipannāḥ // (170.0) Par.?
vā jāte // (171.0) Par.?
nañsubhyām // (172.0) Par.?
kapi pūrvam // (173.0) Par.?
hrasvānte 'ntyāt pūrvam // (174.0) Par.?
bahor nañvad uttarapadabhūmni // (175.0) Par.?
na guṇādayo 'vayavāḥ // (176.0) Par.?
upasargāt svāṅgaṃ dhruvam aparśu // (177.0) Par.?
vanaṃ samāse // (178.0) Par.?
antaḥ // (179.0) Par.?
antaś ca // (180.0) Par.?
na nivibhyām // (181.0) Par.?
parer abhitobhāvi maṇḍalam // (182.0) Par.?
prād asvāṅgaṃ sañjñāyām // (183.0) Par.?
nirudakādīni ca // (184.0) Par.?
abher mukham // (185.0) Par.?
apāc ca // (186.0) Par.?
sphigapūtavīṇāñjo'dhvakukṣisīranāma nāma ca // (187.0) Par.?
adher uparistham // (188.0) Par.?
anor apradhānakanīyasī // (189.0) Par.?
puruṣaś ca anvādiṣṭaḥ // (190.0) Par.?
ater akṛtpade // (191.0) Par.?
ner anidhāne // (192.0) Par.?
prater aṃśvādayas tatpuruṣe // (193.0) Par.?
upād dvyajajinam agaurādayaḥ // (194.0) Par.?
sor avakṣepaṇe // (195.0) Par.?
vibhāṣotpucche // (196.0) Par.?
dvitribhyāṃ pāddanmūrdhasu bahuvrīhau // (197.0) Par.?
sakthaṃ ca akrāntāt // (198.0) Par.?
parādiś chandasi bahulam // (199.0) Par.?
Duration=0.35828113555908 secs.