Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8344
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
matuvaso ru sambuddhau chandasi // (1.0) Par.?
atrānunāsikaḥ pūrvasya tu vā // (2.0) Par.?
āto 'ṭi nityam // (3.0) Par.?
anunāsikāt paro 'nusvāraḥ // (4.0) Par.?
samaḥ suṭi // (5.0) Par.?
pumaḥ khayy ampare // (6.0) Par.?
naś chavy apraśān // (7.0) Par.?
ubhayatharkṣu // (8.0) Par.?
dīrghād aṭi samānapāde // (9.0) Par.?
nṝn pe // (10.0) Par.?
svatavān pāyau // (11.0) Par.?
kān āmreḍite // (12.0) Par.?
ḍho ḍhe lopaḥ // (13.0) Par.?
ro ri // (14.0) Par.?
kharavasānayor visarjanīyaḥ // (15.0) Par.?
roḥ supi // (16.0) Par.?
bhobhagoaghoapūrvasya yo 'śi // (17.0) Par.?
vyor laghuprayatnataraḥ śākaṭāyanasya // (18.0) Par.?
lopaḥ śākalyasya // (19.0) Par.?
oto gārgyasya // (20.0) Par.?
uñi ca pade // (21.0) Par.?
hali sarveṣāṃ // (22.0) Par.?
mo 'nusvāraḥ // (23.0) Par.?
naś ca apadāntasya jhali // (24.0) Par.?
mo rāji samaḥ kvau // (25.0) Par.?
he mapare vā // (26.0) Par.?
napare naḥ // (27.0) Par.?
ṅṇoḥ kukṭuk śari // (28.0) Par.?
ḍaḥ si dhuṭ // (29.0) Par.?
naś ca // (30.0) Par.?
śi tuk // (31.0) Par.?
ṅamo hrasvād aci ṅamuṇ nityam // (32.0) Par.?
maya uño vo vā // (33.0) Par.?
visarjanīyasya saḥ // (34.0) Par.?
śarpare visarjanīyaḥ // (35.0) Par.?
vā śari // (36.0) Par.?
kupvoḥ ḥkaḥpau ca // (37.0) Par.?
so 'padādau // (38.0) Par.?
iṇaḥ ṣaḥ // (39.0) Par.?
namaspurasor gatyoḥ // (40.0) Par.?
idudupadhasya ca apratyayasya // (41.0) Par.?
tiraso 'nyatarasyām // (42.0) Par.?
dvistriścatur iti kṛtvo 'rthe // (43.0) Par.?
isusoḥ sāmarthye // (44.0) Par.?
nityaṃ samāse 'nuttarapadasthasya // (45.0) Par.?
ataḥ kṛkamikaṃsakumbhapātrakuśākarṇīṣv anavyayasya // (46.0) Par.?
adhaḥśirasī pade // (47.0) Par.?
kaskādiṣu ca // (48.0) Par.?
chandasi vāprāmreḍitayoḥ // (49.0) Par.?
kaḥkaratkaratikṛdhikṛteṣv anaditeḥ // (50.0) Par.?
pañcamyāḥ parāvadhyarthe // (51.0) Par.?
pātau ca bahulam // (52.0) Par.?
ṣaṣṭhyāḥ patiputrapṛṣṭhapārapadapayaspoṣeṣu // (53.0) Par.?
iḍāyā vā // (54.0) Par.?
apadāntasya mūrdhanyaḥ // (55.0) Par.?
saheḥ sāḍaḥ saḥ // (56.0) Par.?
iṇkoḥ // (57.0) Par.?
numvisarjanīyaśarvyavāye 'pi // (58.0) Par.?
ādeśapratyayayoḥ // (59.0) Par.?
śāsivasighasīnāṃ ca // (60.0) Par.?
stautiṇyor eva ṣaṇy abhyāsāt // (61.0) Par.?
saḥ svidisvadisahīnāṃ ca // (62.0) Par.?
prāk sitād aḍvyavāye 'pi // (63.0) Par.?
sthādiṣv abhyāsena ca abhyāsasya // (64.0) Par.?
upasargāt sunotisuvatisyatistautistobhatisthāsenayasedhasicasañjasvañjām // (65.0) Par.?
sadir aprateḥ // (66.0) Par.?
stanbheḥ // (67.0) Par.?
avāc ca ālambanāvidūryayoḥ // (68.0) Par.?
veś ca svano bhojane // (69.0) Par.?
parinivibhyaḥ sevasitasayasivusahasuṭstusvañjām // (70.0) Par.?
sivādīnāṃ vā aḍvyavāye 'pi // (71.0) Par.?
anuviparyabhinibhyaḥ syandater aprāṇiṣu // (72.0) Par.?
veḥ skander aniṣṭhāyām // (73.0) Par.?
pareś ca // (74.0) Par.?
pariskandaḥ prācyabharateṣu // (75.0) Par.?
sphuratisphulatyor nirnivibhyaḥ // (76.0) Par.?
veḥ skabhnāter nityam // (77.0) Par.?
iṇaḥ ṣīdhvaṃluṅliṭāṃ dho 'ṅgāt // (78.0) Par.?
vibhāṣeṭaḥ // (79.0) Par.?
samāse 'ṅguleḥ saṅgaḥ // (80.0) Par.?
bhīroḥ sthānam // (81.0) Par.?
agneḥ stutstomasomāḥ // (82.0) Par.?
jyotirāyuṣaḥ stomaḥ // (83.0) Par.?
mātṛpitṛbhyāṃ svasā // (84.0) Par.?
mātuḥpiturbhyām anyatarasyām // (85.0) Par.?
abhinisaḥ stanaḥ śabdasañjñāyām // (86.0) Par.?
upasargaprādurbhyām astir yacparaḥ // (87.0) Par.?
suvinirdurbhyaḥ supisūtisamāḥ // (88.0) Par.?
ninadībhyāṃ snāteḥ kauśale // (89.0) Par.?
sūtraṃ pratiṣṇātam // (90.0) Par.?
kapiṣṭhalo gotre // (91.0) Par.?
praṣṭho 'gragāmini // (92.0) Par.?
vṛkṣāsanayor viṣṭaraḥ // (93.0) Par.?
chandonāmni ca // (94.0) Par.?
gaviyudhibhyāṃ sthiraḥ // (95.0) Par.?
vikuśamiparibhyaḥ sthalam // (96.0) Par.?
ambāmbagobhūmisavyāpadvitrikuśekuśaṅkvaṅgumañjipuñjiparamebarhirdivyagnibhyaḥ sthaḥ // (97.0) Par.?
suṣāmādiṣu ca // (98.0) Par.?
eti saṃjñāyām agāt // (99.0) Par.?
nakṣatrād vā // (100.0) Par.?
hrasvāt tādau taddhite // (101.0) Par.?
nisas tapatāv anāsevane // (102.0) Par.?
yuṣmattattatakṣuḥṣv antaḥpādam // (103.0) Par.?
yajuṣy ekeṣām // (104.0) Par.?
stutastomayoś chandasi // (105.0) Par.?
pūrvapadāt // (106.0) Par.?
suñaḥ // (107.0) Par.?
sanoter anaḥ // (108.0) Par.?
saheḥ pṛtanartābhyāṃ ca // (109.0) Par.?
na raparasṛpisṛjispṛśispṛhisavanādīnām // (110.0) Par.?
sātpadādyoḥ // (111.0) Par.?
sico yaṅi // (112.0) Par.?
sedhater gatau // (113.0) Par.?
pratistabdhanistabdhau ca // (114.0) Par.?
soḍhaḥ // (115.0) Par.?
stambhusivusahāṃ caṅi // (116.0) Par.?
sunoteḥ syasanoḥ // (117.0) Par.?
sadiṣvañjoḥ parasya liṭi // (118.0) Par.?
nivyabhibhyo 'ḍvyavāye vā chandasi // (119.0) Par.?
Duration=0.22082996368408 secs.