Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar, Phonetics

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8843
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
raṣābhyāṃ no ṇaḥ samānapade // (1.0) Par.?
aṭkupvāṅnumvyavāye 'pi // (2.0) Par.?
pūrvapadāt sañjñāyām agaḥ // (3.0) Par.?
vanaṃ puragāmiśrakāsidhrakāśārikākoṭarāgrebhyaḥ // (4.0) Par.?
pranirantaḥśarekṣuplakṣāmrakārṣyakhadirapīyūkṣābhyo 'sañjñāyām api // (5.0) Par.?
vibhāṣauṣadhivanaspatibhyaḥ // (6.0) Par.?
ahno 'dantāt // (7.0) Par.?
vāhanam āhitāt // (8.0) Par.?
pānaṃ deśe // (9.0) Par.?
vā bhāvakaraṇayoḥ // (10.0) Par.?
prātipadikāntanumvibhaktiṣu ca // (11.0) Par.?
ekājuttarapade ṇaḥ // (12.0) Par.?
kumati ca // (13.0) Par.?
upasargād asamāse 'pi ṇopadeśasya // (14.0) Par.?
hinumīnā // (15.0) Par.?
āni loṭ // (16.0) Par.?
ner gadanadapatapadaghumāsyatihantiyātivātidrātipsātivapativahatiśāmyaticinotidegdhiṣu ca // (17.0) Par.?
śeṣe vibhāṣā 'kakhādāvaṣānta upadeśe // (18.0) Par.?
aniteḥ // (19.0) Par.?
antaḥ // (20.0) Par.?
ubhau sābhyāsasya // (21.0) Par.?
hanter atpūrvasya // (22.0) Par.?
vamor vā // (23.0) Par.?
antar adeśe // (24.0) Par.?
ayanaṃ ca // (25.0) Par.?
chandasy ṛdavagrahāt // (26.0) Par.?
naś ca dhātusthoruṣubhyaḥ // (27.0) Par.?
upasargād bahulam // (28.0) Par.?
kṛty acaḥ // (29.0) Par.?
ṇer vibhāṣā // (30.0) Par.?
halaścejupadhāt // (31.0) Par.?
ijādeḥ sanumaḥ // (32.0) Par.?
vā niṃsanikṣanindām // (33.0) Par.?
na bhābhūpūkamigamipyāyivepām // (34.0) Par.?
ṣāt padāntāt // (35.0) Par.?
naśeḥ ṣāntasya // (36.0) Par.?
padāntasya // (37.0) Par.?
padavyavāye 'pi // (38.0) Par.?
kṣubhnādiṣu ca // (39.0) Par.?
stoḥ ścunā ścuḥ // (40.0) Par.?
ṣṭunā ṣṭuḥ // (41.0) Par.?
na padāntāṭ ṭor anām // (42.0) Par.?
toḥ ṣi // (43.0) Par.?
śāt // (44.0) Par.?
yaro 'nunāsike 'nunāsiko vā // (45.0) Par.?
aco rahābhyāṃ dve // (46.0) Par.?
anaci ca // (47.0) Par.?
na ādinyākrośe putrasya // (48.0) Par.?
śaro 'ci // (49.0) Par.?
triprabhṛtiṣu śākaṭāyanasya // (50.0) Par.?
sarvatra śākalyasya // (51.0) Par.?
dīrghād ācāryāṇām // (52.0) Par.?
jhalāṃ jaś jhaśi // (53.0) Par.?
abhyāse car ca // (54.0) Par.?
khari ca // (55.0) Par.?
vāvasāne // (56.0) Par.?
aṇo 'pragṛhyasya anunāsikaḥ // (57.0) Par.?
anusvārasya yayi parasavarṇaḥ // (58.0) Par.?
vā padāntasya // (59.0) Par.?
tor li // (60.0) Par.?
udaḥ sthāstambhoḥ pūrvasya // (61.0) Par.?
jhayo ho 'nyatarasyām // (62.0) Par.?
śaścho 'ṭi // (63.0) Par.?
halo yamāṃ yami lopaḥ // (64.0) Par.?
jharo jhari savarṇe // (65.0) Par.?
udāttād anudāttasya svaritaḥ // (66.0) Par.?
nodāttasvaritodayam agārgyakāśyapagālavānām // (67.0) Par.?
a a iti // (68.0) Par.?
Duration=0.12382102012634 secs.