Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Palmistry

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8307
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
hariruvāca / (1.1) Par.?
yasyāstu kuñcitāḥ keśā mukhaṃ ca parimaṇḍalam / (1.2) Par.?
nābhiśca dakṣiṇāvartā sā kanyā kulavardhinī // (1.3) Par.?
yā ca kāñcanavarṇābhā raktahastasaroruhā / (2.1) Par.?
sahasrāṇāṃ tu nārīṇāṃ bhavetsāpi pativratā // (2.2) Par.?
vakrakeśā ca yā kanyā maṇḍalākṣī ca yā bhavet / (3.1) Par.?
bhartā ca mriyate tasyā niyataṃ duḥkhabhāginī // (3.2) Par.?
pūrṇacandramukhī kanyā bālasūryasamaprabhā / (4.1) Par.?
viśālanetrā bimboṣṭhī sā kanyā labhate sukham // (4.2) Par.?
rekhābhirbahubhiḥ kleśaṃ svalpābhir dhanahīnatā / (5.1) Par.?
raktābhiḥ sukhamāpnoti kṛṣṇābhiḥ preṣyatāṃ vrajet // (5.2) Par.?
kārye ca mantrī satstrī syātsatī syātkaraṇeṣu ca / (6.1) Par.?
streheṣu bhāryā mātā syādveśyā ca śayane śubhā // (6.2) Par.?
aṅkuśaṃ kuṇḍalaṃ cakraṃ yasyāḥ pāṇitale bhavet / (7.1) Par.?
putraṃ prasūyate nārī narendraṃ labhate patim // (7.2) Par.?
yasyāstu romaśau pārśvau romaśau ca payodharau / (8.1) Par.?
unnatau cādharoṣṭhau ca kṣipraṃ mārayate patim // (8.2) Par.?
yasyāḥ pāṇitale rekhā prākārastoraṇaṃ bhavet / (9.1) Par.?
api dāsakule jātā rājñītvamupagacchati // (9.2) Par.?
udvṛttā kapilā yasya romarājī nirantaram / (10.1) Par.?
api rājakule jātā dāsītvamupagacchati // (10.2) Par.?
yasyā anāmikāṅguṣṭhau pṛthivyāṃ naiva tiṣṭhataḥ / (11.1) Par.?
patiṃ mārayate kṣipraṃ svecchācāreṇa vartate // (11.2) Par.?
yasyā gamanamātreṇa bhūmikampaḥ prajāyate / (12.1) Par.?
patiṃ mārayate kṣipraṃ svecchācāreṇa vartate // (12.2) Par.?
cakṣuḥsnehena saubhāgyaṃ dantasnehena bhojanam / (13.1) Par.?
tvacaḥ snehena śayyāṃ ca pādasnehena vāhanam // (13.2) Par.?
snigdhonnatau tāmranakhau nāryāśca caraṇau śubhau / (14.1) Par.?
matsyāṅkuśābjacihnau ca cakralāṅgalalakṣitau // (14.2) Par.?
asvedinau mṛdutalau praśastau caraṇau striyāḥ / (15.1) Par.?
śubhe jaṅghe virome ca ūrū hastikaropamau // (15.2) Par.?
aśvatthapatrasadṛśaṃ vipulaṃ guhyamuttamam / (16.1) Par.?
nābhiḥ praśastā gambhīrā dakṣiṇāvartikā śubhā / (16.2) Par.?
aromā trivalī nāryā hṛtstanau romavarjitau // (16.3) Par.?
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥśāstre sāmudrike strīlakṣaṇanirūpaṇaṃ nāma catuḥṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // (17.1) Par.?
Duration=0.13587498664856 secs.