Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Accents

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8345
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bahuvrīhau prakṛtyā pūrvapadam // (1) Par.?
tatpuruṣe tulyārthatṛtīyāsaptamyupamānāvyayadvitīyākṛtyāḥ // (2) Par.?
varṇo varṇeṣv anete // (3) Par.?
gādhalavaṇayoḥ pramāṇe // (4) Par.?
dāyādyaṃ dāyāde // (5) Par.?
pratibandhi cirakṛcchrayoḥ // (6) Par.?
pade 'padeśe // (7) Par.?
nivāte vātatrāṇe // (8) Par.?
śārade 'nārtave // (9) Par.?
adhvaryukaṣāyayor jātau // (10) Par.?
sadṛśapratirūpayoḥ sādṛśye // (11) Par.?
dvigau pramāṇe // (12) Par.?
gantavyapaṇyaṃ vāṇije // (13) Par.?
mātropajñopakramacchāye napuṃsake // (14) Par.?
sukhapriyayor hite // (15) Par.?
prītau ca // (16) Par.?
svaṃ svāmini // (17) Par.?
patyāv aiśvarye // (18) Par.?
na bhūvākciddidhiṣu // (19) Par.?
vā bhuvanam // (20) Par.?
āśaṅkābādhanedīyassu sambhāvane // (21) Par.?
pūrve bhūtapūrve // (22) Par.?
savidhasanīḍasamaryādasaveśasadeśeṣu sāmīpye // (23) Par.?
vispaṣṭādīni guṇavacaneṣu // (24) Par.?
śrajyāvamakanpāpavatsu bhāve karmadhāraye // (25) Par.?
kumāraś ca // (26) Par.?
ādiḥ pratyenasi // (27) Par.?
pūgeṣv anyatarasyām // (28) Par.?
igantakālakapālabhagālaśarāveṣu dvigau // (29) Par.?
bahvanyatarasyām // (30) Par.?
diṣṭivitastyoś ca // (31) Par.?
saptamī siddhaśuṣkapakvabandheṣv akālāt // (32) Par.?
paripratyupāpā varjyamānāhorātrāvayaveṣu // (33) Par.?
rājanyabahuvacanadvandve 'ndhakavṛṣṇiṣu // (34) Par.?
saṅkhyā // (35) Par.?
ācāryopasarjanaś ca antevāsī // (36) Par.?
kārtakaujapādayaś ca // (37) Par.?
mahān vrīhyaparāhṇagṛṣṭīṣvāsajābālabhārabhāratahailihilarauravapravṛddheṣu // (38) Par.?
kṣullakaś ca vaiśvadeve // (39) Par.?
uṣṭraḥ sādivāmyoḥ // (40) Par.?
gauḥ sādasādisārathiṣu // (41) Par.?
kurugārhapatariktagurvasūtajaratyaślīladṛḍharūpāpārevaḍavātaittilakadrūḥ paṇyakambalo dāsībhārāṇāṃ ca // (42) Par.?
caturthī tadarthe // (43) Par.?
arthe // (44) Par.?
kte ca // (45) Par.?
karmadhāraye 'niṣṭhā // (46) Par.?
ahīne dvitīyā // (47) Par.?
tṛtīyā karmaṇi // (48) Par.?
gatiranantaraḥ // (49) Par.?
tādau ca niti kṛtyatau // (50) Par.?
tavai ca antaś ca yugapat // (51) Par.?
aniganto 'ñcatau vapratyaye // (52) Par.?
nyadhī ca // (53) Par.?
īṣad anyatarasyām // (54) Par.?
hiraṇyaparimāṇaṃ dhane // (55) Par.?
prathamo 'ciropasampattau // (56) Par.?
katarakatamau karmadhāraye // (57) Par.?
āryo brāhmaṇakumārayoḥ // (58) Par.?
rājā ca // (59) Par.?
ṣaṣṭhī pratyenasi // (60) Par.?
kte nityārthe // (61) Par.?
grāmaḥ śilpini // (62) Par.?
rājā ca praśaṃsāyām // (63) Par.?
ādir udāttaḥ // (64) Par.?
saptamīhāriṇau dharmye 'haraṇe // (65) Par.?
yukte ca // (66) Par.?
vibhāṣā adhyakṣe // (67) Par.?
pāpaṃ ca śilpini // (68) Par.?
gotrāntevāsimānavabrāhmaṇeṣu kṣepe // (69) Par.?
aṅgāni maireye // (70) Par.?
bhaktākhyās tadartheṣu // (71) Par.?
gobiḍālasiṃhasaindhaveṣu upamāne // (72) Par.?
ake jīvikārthe // (73) Par.?
prācāṃ krīḍāyāṃ // (74) Par.?
aṇi niyukte // (75) Par.?
śilpini ca akṛñaḥ // (76) Par.?
sañjñāyāṃ ca // (77) Par.?
gotantiyavaṃ pāle // (78) Par.?
ṇini // (79) Par.?
upamānaṃ śabdārthaprakṛtāv eva // (80) Par.?
yuktārohyādayaś ca // (81) Par.?
dīrghakāśatuṣabhrāṣṭravaṭaṃ je // (82) Par.?
antyāt pūrvaṃ bahvacaḥ // (83) Par.?
grāme 'nivasantaḥ // (84) Par.?
ghoṣādiṣu ca // (85) Par.?
chātryādayaḥ śālāyām // (86) Par.?
prasthe 'vṛddham akarkyādīnām // (87) Par.?
mālādīnāṃ ca // (88) Par.?
amahannavaṃ nagare 'nudīcām // (89) Par.?
arme ca avarṇam dvyac tryac // (90) Par.?
na bhūtādhikasaṃjīvamadrāśmakajjalam // (91) Par.?
antaḥ // (92) Par.?
sarvaṃ guṇakārtsnye // (93) Par.?
sañjñāyāṃ girinikāyayoḥ // (94) Par.?
kumāryām vayasi // (95) Par.?
udake 'kevale // (96) Par.?
dvigau kratau // (97) Par.?
sabhāyāṃ napuṃsake // (98) Par.?
pure prācām // (99) Par.?
ariṣṭagauḍapūrve ca // (100) Par.?
na hāstinaphalakamārdeyāḥ // (101) Par.?
kusūlakūpakumbhaśālaṃ bile // (102) Par.?
dikśabdā grāmajanapadākhyānacānarāṭeṣu // (103) Par.?
ācāryopasarjanaś ca antevāsini // (104) Par.?
uttarapadavṛddhau sarvaṃ ca // (105) Par.?
bahuvrīhau viśvaṃ sañjñāyāṃ // (106) Par.?
udarāśveṣuṣu // (107) Par.?
kṣepe // (108) Par.?
nadī bandhuni // (109) Par.?
niṣṭhopasargapūrvam anyatarasyām // (110) Par.?
uttarapadādiḥ // (111) Par.?
karṇo varṇalakṣaṇāt // (112) Par.?
sañjñaupamyayoś ca // (113) Par.?
kaṇṭhapṛṣṭhagrīvājaṅghaṃ ca // (114) Par.?
śṛṅgam avasthāyāṃ ca // (115) Par.?
naño jaramaramitramṛtāḥ // (116) Par.?
sor manasī alomoṣasī // (117) Par.?
kratvādayaś ca // (118) Par.?
ādyudāttaṃ dvyac chandasi // (119) Par.?
vīravīryau ca // (120) Par.?
kūlatīratūlamūlaśālākṣasamam avyayībhāve // (121) Par.?
kaṃsamanthaśūrpapāyyakāṇḍaṃ dvigau // (122) Par.?
tatpuruṣe śālāyāṃ napuṃsake // (123) Par.?
kanthā ca // (124) Par.?
ādiś cihaṇādīnām // (125) Par.?
celakheṭakaṭukakāṇḍaṃ garhāyām // (126) Par.?
cīram upamānam // (127) Par.?
palalasūpaśākaṃ miśre // (128) Par.?
kūlasūdasthalakarṣāḥ sañjñāyām // (129) Par.?
akarmadhāraye rājyam // (130) Par.?
vargyādayaś ca // (131) Par.?
putraḥ puṃbhyaḥ // (132) Par.?
na ācāryarājartviksaṃyuktajñātyākhyebhyaḥ // (133) Par.?
cūrṇādīny aprāṇiṣaṣṭhyāḥ // (134) Par.?
ṣaṭ ca kāṇḍādīni // (135) Par.?
kuṇḍaṃ vanam // (136) Par.?
prakṛtyā bhagālam // (137) Par.?
śiter nityābahvaj bahuvrīhāv abhasat // (138) Par.?
gatikārakopapadāt kṛt // (139) Par.?
ubhe vanaspatyādiṣu yugapat // (140) Par.?
devatādvandve ca // (141) Par.?
nottarapade 'nudāttādāv apṛthivīrudrapūṣamanthiṣu // (142) Par.?
antaḥ // (143) Par.?
thāthaghañktājabitrakāṇām // (144) Par.?
sūpamānāt ktaḥ // (145) Par.?
sañjñāyām anācitādīnām // (146) Par.?
pravṛddhādīnāṃ ca // (147) Par.?
kārakād dattaśrutayor eva āśiṣi // (148) Par.?
itthaṃbhūtena kṛtam iti ca // (149) Par.?
ano bhāvakarmavacanaḥ // (150) Par.?
manktinvyākhyānaśayanāsanasthānayājakādikrītāḥ // (151) Par.?
saptamyāḥ puṇyam // (152) Par.?
ūnārthakalahaṃ tṛtīyāyāḥ // (153) Par.?
miśraṃ ca anupasargam asandhau // (154) Par.?
naño guṇapratiṣedhe sampādyarhahitālamarthās taddhitāḥ // (155) Par.?
yayatoś ca atadarthe // (156) Par.?
ackāv aśaktau // (157) Par.?
ākrośe ca // (158) Par.?
sañjñāyām // (159) Par.?
kṛtyokeṣṇuccārvādayaś ca // (160) Par.?
vibhāṣā tṛnnannatīkṣṇaśuciṣu // (161) Par.?
bahuvrīhāv idametattadbhyaḥ prathamapūraṇayoḥ kriyāgaṇane // (162) Par.?
saṅkhyāyāḥ stanaḥ // (163) Par.?
vibhāṣā chandasi // (164) Par.?
sañjñāyāṃ mitrājinayoḥ // (165) Par.?
vyavāyino 'ntaram // (166) Par.?
mukhaṃ svāṅgaṃ // (167) Par.?
na avyayadikśabdagomahatsthūlamuṣṭipṛthuvatsebhyaḥ // (168) Par.?
niṣṭhopamānād anyatarasyām // (169) Par.?
jātikālasukhādibhyo 'nācchādanāt kto 'kṛtamitapratipannāḥ // (170) Par.?
vā jāte // (171) Par.?
nañsubhyām // (172) Par.?
kapi pūrvam // (173) Par.?
hrasvānte 'ntyāt pūrvam // (174) Par.?
bahor nañvad uttarapadabhūmni // (175) Par.?
na guṇādayo 'vayavāḥ // (176) Par.?
upasargāt svāṅgaṃ dhruvam aparśu // (177) Par.?
vanaṃ samāse // (178) Par.?
antaḥ // (179) Par.?
antaś ca // (180) Par.?
na nivibhyām // (181) Par.?
parer abhitobhāvi maṇḍalam // (182) Par.?
prād asvāṅgaṃ sañjñāyām // (183) Par.?
nirudakādīni ca // (184) Par.?
abher mukham // (185) Par.?
apāc ca // (186) Par.?
sphigapūtavīṇāñjo'dhvakukṣisīranāma nāma ca // (187) Par.?
adher uparistham // (188) Par.?
anor apradhānakanīyasī // (189) Par.?
puruṣaś ca anvādiṣṭaḥ // (190) Par.?
ater akṛtpade // (191) Par.?
ner anidhāne // (192) Par.?
prater aṃśvādayas tatpuruṣe // (193) Par.?
upād dvyajajinam agaurādayaḥ // (194) Par.?
sor avakṣepaṇe // (195) Par.?
vibhāṣotpucche // (196) Par.?
dvitribhyāṃ pāddanmūrdhasu bahuvrīhau // (197) Par.?
sakthaṃ ca akrāntāt // (198) Par.?
parādiś chandasi bahulam // (199) Par.?
Duration=0.39863610267639 secs.