Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8344
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
matuvaso ru sambuddhau chandasi // (1) Par.?
atrānunāsikaḥ pūrvasya tu vā // (2) Par.?
āto 'ṭi nityam // (3) Par.?
anunāsikāt paro 'nusvāraḥ // (4) Par.?
samaḥ suṭi // (5) Par.?
pumaḥ khayy ampare // (6) Par.?
naś chavy apraśān // (7) Par.?
ubhayatharkṣu // (8) Par.?
dīrghād aṭi samānapāde // (9) Par.?
nṝn pe // (10) Par.?
svatavān pāyau // (11) Par.?
kān āmreḍite // (12) Par.?
ḍho ḍhe lopaḥ // (13) Par.?
ro ri // (14) Par.?
kharavasānayor visarjanīyaḥ // (15) Par.?
roḥ supi // (16) Par.?
bhobhagoaghoapūrvasya yo 'śi // (17) Par.?
vyor laghuprayatnataraḥ śākaṭāyanasya // (18) Par.?
lopaḥ śākalyasya // (19) Par.?
oto gārgyasya // (20) Par.?
uñi ca pade // (21) Par.?
hali sarveṣāṃ // (22) Par.?
mo 'nusvāraḥ // (23) Par.?
naś ca apadāntasya jhali // (24) Par.?
mo rāji samaḥ kvau // (25) Par.?
he mapare vā // (26) Par.?
napare naḥ // (27) Par.?
ṅṇoḥ kukṭuk śari // (28) Par.?
ḍaḥ si dhuṭ // (29) Par.?
naś ca // (30) Par.?
śi tuk // (31) Par.?
ṅamo hrasvād aci ṅamuṇ nityam // (32) Par.?
maya uño vo vā // (33) Par.?
visarjanīyasya saḥ // (34) Par.?
śarpare visarjanīyaḥ // (35) Par.?
vā śari // (36) Par.?
kupvoḥ ḥkaḥpau ca // (37) Par.?
so 'padādau // (38) Par.?
iṇaḥ ṣaḥ // (39) Par.?
namaspurasor gatyoḥ // (40) Par.?
idudupadhasya ca apratyayasya // (41) Par.?
tiraso 'nyatarasyām // (42) Par.?
dvistriścatur iti kṛtvo 'rthe // (43) Par.?
isusoḥ sāmarthye // (44) Par.?
nityaṃ samāse 'nuttarapadasthasya // (45) Par.?
ataḥ kṛkamikaṃsakumbhapātrakuśākarṇīṣv anavyayasya // (46) Par.?
adhaḥśirasī pade // (47) Par.?
kaskādiṣu ca // (48) Par.?
chandasi vāprāmreḍitayoḥ // (49) Par.?
kaḥkaratkaratikṛdhikṛteṣv anaditeḥ // (50) Par.?
pañcamyāḥ parāvadhyarthe // (51) Par.?
pātau ca bahulam // (52) Par.?
ṣaṣṭhyāḥ patiputrapṛṣṭhapārapadapayaspoṣeṣu // (53) Par.?
iḍāyā vā // (54) Par.?
apadāntasya mūrdhanyaḥ // (55) Par.?
saheḥ sāḍaḥ saḥ // (56) Par.?
iṇkoḥ // (57) Par.?
numvisarjanīyaśarvyavāye 'pi // (58) Par.?
ādeśapratyayayoḥ // (59) Par.?
śāsivasighasīnāṃ ca // (60) Par.?
stautiṇyor eva ṣaṇy abhyāsāt // (61) Par.?
saḥ svidisvadisahīnāṃ ca // (62) Par.?
prāk sitād aḍvyavāye 'pi // (63) Par.?
sthādiṣv abhyāsena ca abhyāsasya // (64) Par.?
upasargāt sunotisuvatisyatistautistobhatisthāsenayasedhasicasañjasvañjām // (65) Par.?
sadir aprateḥ // (66) Par.?
stanbheḥ // (67) Par.?
avāc ca ālambanāvidūryayoḥ // (68) Par.?
veś ca svano bhojane // (69) Par.?
parinivibhyaḥ sevasitasayasivusahasuṭstusvañjām // (70) Par.?
sivādīnāṃ vā aḍvyavāye 'pi // (71) Par.?
anuviparyabhinibhyaḥ syandater aprāṇiṣu // (72) Par.?
veḥ skander aniṣṭhāyām // (73) Par.?
pareś ca // (74) Par.?
pariskandaḥ prācyabharateṣu // (75) Par.?
sphuratisphulatyor nirnivibhyaḥ // (76) Par.?
veḥ skabhnāter nityam // (77) Par.?
iṇaḥ ṣīdhvaṃluṅliṭāṃ dho 'ṅgāt // (78) Par.?
vibhāṣeṭaḥ // (79) Par.?
samāse 'ṅguleḥ saṅgaḥ // (80) Par.?
bhīroḥ sthānam // (81) Par.?
agneḥ stutstomasomāḥ // (82) Par.?
jyotirāyuṣaḥ stomaḥ // (83) Par.?
mātṛpitṛbhyāṃ svasā // (84) Par.?
mātuḥpiturbhyām anyatarasyām // (85) Par.?
abhinisaḥ stanaḥ śabdasañjñāyām // (86) Par.?
upasargaprādurbhyām astir yacparaḥ // (87) Par.?
suvinirdurbhyaḥ supisūtisamāḥ // (88) Par.?
ninadībhyāṃ snāteḥ kauśale // (89) Par.?
sūtraṃ pratiṣṇātam // (90) Par.?
kapiṣṭhalo gotre // (91) Par.?
praṣṭho 'gragāmini // (92) Par.?
vṛkṣāsanayor viṣṭaraḥ // (93) Par.?
chandonāmni ca // (94) Par.?
gaviyudhibhyāṃ sthiraḥ // (95) Par.?
vikuśamiparibhyaḥ sthalam // (96) Par.?
ambāmbagobhūmisavyāpadvitrikuśekuśaṅkvaṅgumañjipuñjiparamebarhirdivyagnibhyaḥ sthaḥ // (97) Par.?
suṣāmādiṣu ca // (98) Par.?
eti saṃjñāyām agāt // (99) Par.?
nakṣatrād vā // (100) Par.?
hrasvāt tādau taddhite // (101) Par.?
nisas tapatāv anāsevane // (102) Par.?
yuṣmattattatakṣuḥṣv antaḥpādam // (103) Par.?
yajuṣy ekeṣām // (104) Par.?
stutastomayoś chandasi // (105) Par.?
pūrvapadāt // (106) Par.?
suñaḥ // (107) Par.?
sanoter anaḥ // (108) Par.?
saheḥ pṛtanartābhyāṃ ca // (109) Par.?
na raparasṛpisṛjispṛśispṛhisavanādīnām // (110) Par.?
sātpadādyoḥ // (111) Par.?
sico yaṅi // (112) Par.?
sedhater gatau // (113) Par.?
pratistabdhanistabdhau ca // (114) Par.?
soḍhaḥ // (115) Par.?
stambhusivusahāṃ caṅi // (116) Par.?
sunoteḥ syasanoḥ // (117) Par.?
sadiṣvañjoḥ parasya liṭi // (118) Par.?
nivyabhibhyo 'ḍvyavāye vā chandasi // (119) Par.?
Duration=0.30054783821106 secs.