Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9667
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
117 parallel or similar passage(s) in this chapter
davidyutaty āruceti tṛtīyasyāhnaḥ pratipad bhavati / (1.1) Par.?
davidyutatī vai gāyatrī pariṣṭobhantī triṣṭub gavāśīr jagatī trīṇi rūpāṇi samārabhate trirātrasyāvisraṃsāya / (1.2) Par.?
ete asṛgram indava ity anurūpo bhavati / (1.3) Par.?
eta iti vai prajāpatir devān asṛjatāsṛgram iti manuṣyān indava iti pitṝṃs tad eva tad abhivadati / (1.4) Par.?
pūrvam u caiva tad repam apareṇa rūpeṇānuvadati yat pūrvaṃ rūpam apareṇa rūpeṇo 'nuvadati tad anurūpasyānurūpatvam anurūpa enaṃ putro jāyate ya evaṃ veda / (1.5) Par.?
stotrīyānurūpau tṛco bhavataḥ prāṇāpānānām avaruddhyai / (1.6) Par.?
rājā medhābhir īyate pavamāno manāv adhy antarikṣeṇa yātava iti / (1.7) Par.?
antarikṣadevatyas tṛco bhavaty antarikṣadevatyam etad ahar yat tṛtīyaṃ tad eva tad abhivadati / (1.8) Par.?
pañcarcau bhavati pañcapadā paṅktiḥ pāṅktam annam annādyasyāvaruddhyai / (1.9) Par.?
tṛca uttamo bhavati yenaiva prāṇena prayanti tam abhyupayānti / (1.10) Par.?
saptadaśa eva stomo bhavati pratiṣṭhāyai prajātyai // (1.11) Par.?
agnināgniḥ samidhyata ity āgneyam ājyaṃ bhavati / (2.1) Par.?
pūrve eva tad ahanī samiddhe tṛtīyam ahar abhisamindhe / (2.2) Par.?
mitraṃ huve pūtadakṣam iti rāthantaram maitrāvaruṇam / (2.3) Par.?
huva iti vai rāthantaraṃ rūpam / (2.4) Par.?
rathantaram etat parokṣaṃ yad vairūpaṃ rāthantaram eva tad rūpaṃ nirdyotayati / (2.5) Par.?
indreṇa saṃ hi dṛkṣusa ity aindram / (2.6) Par.?
sam iva vā ime lokā dadṛśire 'ntarikṣadevatyam etad ahar yat tṛtīyaṃ tad eva tad abhivadati / (2.7) Par.?
tā huve yayor idam iti rāthantaram aindrāgnam / (2.8) Par.?
huva iti vai rāthantaraṃ rūpaṃ rathantaram etat parokṣaṃ yad vairūpaṃ rāthantaram eva tad rūpaṃ nirdyotayati stomaḥ // (2.9) Par.?
uccā te jātam andhasa iti gāyatrī bhavati / (3.1) Par.?
udvad vā etad ahar yat tṛtīyaṃ tad eva tad abhivadati / (3.2) Par.?
andhasvatī bhavaty ahar vā andho 'hna ārambhaḥ / (3.3) Par.?
abhi somāsa āyava iti / (3.4) Par.?
abhīti rathantarasya rūpaṃ bṛhad iti bṛhata ubhayoḥ saha rūpam upaityubhau hi varṇāvetad ahaḥ / (3.5) Par.?
tisro vāca īrayati pravahnir iti tṛtīyasyāhno rūpaṃ tena tṛtīyam ahar ārabhante / (3.6) Par.?
triṣṭubhaḥ satyo jagatyo rūpeṇa jāgataṃ hyetad ahaḥ / (3.7) Par.?
gāyatraṃ bhavati yad eva gāyatrasya brāhmaṇam / (3.8) Par.?
vaiṣṭambhaṃ bhavati / (3.9) Par.?
ahar vā etad avlīyata tad devā vaiṣṭambhair vyaṣṭabhnuvaṃs tad vaiṣṭambhasya vaiṣṭambhatvam / (3.10) Par.?
diśa iti nidhanam upayanti diśāṃ dhṛtyai / (3.11) Par.?
paurūmadgaṃ bhavati / (3.12) Par.?
ahar vā etad avlīyamānaṃ tad rakṣāṃsy anvasacanta tasmād devāḥ paurūmadgena rakṣāṃsyapāghnann apa pāpmānaṃ hate paurūmadgena tuṣṭuvānaḥ / (3.13) Par.?
devāś ca vāsurāś cāspardhanta te devā asurāṇāṃ paurūmadgena puro 'majjayan yat puro 'majjayaṃstasmāt paurūmadgaṃ pāpmānam evaitena bhrātṛvyaṃ majjayati / (3.14) Par.?
gautamaṃ bhavati / (3.15) Par.?
yad eva gautamasya brāhmaṇam / (3.16) Par.?
ubhayataḥ stotraṃ tathā hy etasyāhno rūpam / (3.17) Par.?
antarikṣaṃ bhavati / (3.18) Par.?
antarikṣadevatyam etad ahar yat tṛtīyam antarikṣa eva tad antarikṣeṇa stuvate pratiṣṭhāyai / (3.19) Par.?
āṣkāraṇidhanaṃ kāṇvaṃ bhavati / (3.20) Par.?
as iti vai rāthantaraṃ rūpaṃ has iti bārhataṃ tṛtīyam eva tad rūpam upayanti samṛddhyai / (3.21) Par.?
aṅgirasāṃ saṃkrośo bhavati / (3.22) Par.?
etena vā aṅgirasaḥ saṃkrośamānāḥ svargaṃ lokam āpan svargasya lokasyānukhyātyai svargāllokān na cyavate tuṣṭuvānaḥ stomaḥ // (3.23) Par.?
yady āva indra te śatam iti śatavatyo bhavanti / (4.1) Par.?
śatavad vai paśūnāṃ rūpaṃ sahasravat paśūnām evaitābhī rūpam avarundhe / (4.2) Par.?
vayaṅghatvā sutāvanta iti satobṛhatyo varṣīyaś chanda ākramate 'napabhraṃśāya / (4.3) Par.?
taraṇir it siṣāsati vājaṃ purandhyā yujā / (4.4) Par.?
āva indraṃ puruhūtaṃ na me girety āvad akṣaram uddhatam iva vai tṛtīyam ahar yad eva tāvad akṣaraṃ bhavaty ahar evaitena pratiṣṭhāpayati / (4.5) Par.?
pañcanidhanaṃ vairūpaṃ pṛṣṭhaṃ bhavati diśāṃ dhṛtyai / (4.6) Par.?
pañcapadā paṅktiḥ pāṅktam annam annāghasyāvaruddhyai / (4.7) Par.?
diśāṃ vā etat sāma yad vairūpaṃ diśo hy evaitenābhivadati / (4.8) Par.?
atha yat pañcanidhanaṃ tenartūnāṃ pañca hy ṛtavaḥ / (4.9) Par.?
ṛtubhiś ca vā ime lokā digbhiś cāvṛtās teṣv evobhayeṣu yajamānaṃ pratiṣṭhāpayati yajamānaṃ vā anupratitiṣṭhantam udgātā pratitiṣṭhati ya evaṃ vidvān vairūpeṇodgāyati / (4.10) Par.?
digvad bhavati bhrātṛvyasyāpanuttyai / (4.11) Par.?
diśaṃ viśam iti nidhanam upayanti diśāṃ dhṛtyai / (4.12) Par.?
has ity upariṣṭād diśāṃ nidhanam upayanti tena bārhatam / (4.13) Par.?
rāthantaro vā ayaṃ loko bārhato 'sāv ubhe eva tad bṛhadrathantarayo rūpeṇāparādhnoti / (4.14) Par.?
anaḍvāhau vā etau devayānau yajamānasya yad bṛhadrathantare tāv eva tad yunakti svargasya lokasya samaṣṭyai / (4.15) Par.?
aśvavad bhavati prajātyai / (4.16) Par.?
yathā maṇḍūka āṭ karoty evaṃ nidhanam upayanty ayātayāmatāyai / (4.17) Par.?
dvādaśa vairūpāṇi bhavanti dvādaśamāsāḥ saṃvatsaraḥ saṃvatsara eva pratitiṣṭhati / (4.18) Par.?
virūpaḥ saṃvatsaro virūpam annādyasyāvaruddhyai / (4.19) Par.?
mahāvaiṣṭambhaṃ brahmasāma bhavaty annādyasyāvaruddhyai / (4.20) Par.?
yadā vai puruṣo 'nnam atty athāntarato viṣṭabdhaḥ / (4.21) Par.?
diśa iti nidhanam upayanti diśāṃ dhṛtyai / (4.22) Par.?
sato bṛhatīṣu stuvanti pūrvayor ahnoḥ pratyudyamāya / (4.23) Par.?
rauravam acchāvākasāma bhavati / (4.24) Par.?
agnir vai rūro rūdro 'gniḥ / (4.25) Par.?
agnir vā etasya paśūn apakramayati yasya paśavo 'pakrāmanty agnir eva tasya paśūn abhikramayati yasya paśavo 'bhikrāmanti / (4.26) Par.?
abhy abhy evāsya paśavaḥ krāmanti ya evaṃ vidvān rauraveṇa stuvate / (4.27) Par.?
pariṣṭubdheḍaṃ tathā hy etasyāhno rūpaṃ stomaḥ // (4.28) Par.?
tisro vāca udīrata iti tṛtīyasyāhno rūpaṃ tena tṛtīyam ahar ārabhante / (5.1) Par.?
udvad vā etat trivad ahar yat tṛtīyaṃ tad eva tad abhivadati / (5.2) Par.?
ā sotā pariṣiñcata iti parivatyo bhavanti / (5.3) Par.?
anto vai tṛtīyam ahas tasyaitāḥ paryāptyai / (5.4) Par.?
sakhāya āniṣīdata ity uddhattam iva vai tṛtīyam ahar yad āha niṣīdatety ahar evaitena pratiṣṭhāpayati / (5.5) Par.?
sutāso madhumattamā ity anuṣṭubhaḥ satyo jagatyo rūpeṇa jāgataṃ hy etad ahaḥ / (5.6) Par.?
pavitraṃ te vitataṃ brahmaṇaspata iti / (5.7) Par.?
vitatam iva vā idam antarikṣam antareme antarikṣadevatyam etad ahar yat tṛtīyaṃ tad eva tad abhivadati / (5.8) Par.?
gāyatraṃ bhavati yad eva gāyatrasya brāhmaṇam / (5.9) Par.?
pāṣṭhauhaṃ bhavati / (5.10) Par.?
paṣṭhavāḍ vā etenāṅgirasaś caturthasyāhno vācaṃ vadantīm upāśṛṇot sa ho vāg iti nidhanam upait tad asyābhyuditaṃ tad ahar avasat / (5.11) Par.?
vācaḥ sāma bhavati / (5.12) Par.?
vāg vai dvādaśāho vācy eva tad vācā stuvate yajñasya prabhūtyai / (5.13) Par.?
niṣkirīyāḥ sattram āsata te tṛtīyam ahar na prājānaṃs tān etat sāma gāyamānān vāg upāplavat tena tṛtīyam ahaḥ prājānaṃs te 'bruvann iyaṃ vāva nas tṛtīyam ahar adīdṛśad iti tṛtīyasyaivaiṣāhno dṛṣṭiḥ / (5.14) Par.?
śauktaṃ bhavati / (5.15) Par.?
śuktir vā etenāṅgiraso 'ñjasā svargaṃ lokam apaśyat svargasya lokasyānukhyātyai svargāl lokān na cyavate tuṣṭuvānaḥ / (5.16) Par.?
gaurīvitaṃ bhavati yad eva gaurīvitasya brāhmaṇam / (5.17) Par.?
tvāṣṭrīsāma bhavati / (5.18) Par.?
indraṃ vā akṣyāmayiṇaṃ bhūtāni nāsvāpayaṃs tam etena tvāṣṭrayo 'svāpayaṃs tad vāva tās tarhy akāmayanta / (5.19) Par.?
kāmasani sāma tvāṣṭrīsāma kāmam evaitenāvarundhe / (5.20) Par.?
indro vṛtrād bibhyad gāṃ prāviśat taṃ tvāṣṭrayo 'bruvaṃ janayāmeti tam etaiḥ sāmabhir ajanayaṃ jāyāmahā iti vai sattram āsate jāyanta eva / (5.21) Par.?
ariṣṭaṃ bhavati / (5.22) Par.?
devāś ca vā asurāś cāspardhanta yaṃ devānām aghnan na sa samabhavad yam asurāṇāṃ saṃ so 'bhavat te devās tapo 'tapyanta ta etad ariṣṭam apaśyaṃs tato 'yaṃ devānām aghnat saṃ so 'bhavad yam asurāṇāṃ na sa samabhavad anenāriṣāmeti tad ariṣṭasyāriṣṭatvam ariṣṭayā evāriṣṭam antataḥ kriyate / (5.23) Par.?
trīḍaṃ bhavati trirātrasya dhṛtyai / (5.24) Par.?
dravantīm iḍām uttamām upayanti caturthasyāhnaḥ santatyai stomaḥ // (5.25) Par.?
pramaṃhiṣṭhīyaṃ gāyateti / (6.1) Par.?
yad gāyateti mahasa eva tad rūpaṃ kriyate / (6.2) Par.?
taṃ te mad aṅgaṇīm asīti madavad vai rasavat tṛtīyasavanaṃ madam eva tad rasaṃ dadhāti / (6.3) Par.?
śrudhī havaṃ tiraścyā iti śrutyā eva / (6.4) Par.?
pramaṃhiṣṭhīyaṃ bhavati / (6.5) Par.?
pramaṃhiṣṭhīyena vā indro vṛtrāya vajraṃ prāvartayat tam astṛṇuta bhrātṛvyavān pramaṃhiṣṭhīyenokthāni praṇayeta stṛṇute bhrātṛvyaṃ vasīyāṃ ātmanā bhavati / (6.6) Par.?
hārivarṇaṃ bhavati / (6.7) Par.?
indraś ca vai namuciś cāsuraḥ samadadhātāṃ na no naktaṃ na divāhanan nārdreṇa na śuṣkeṇeti tasya vyuṣṭāyām anudita āditye 'pāṃ phenena śiro 'chinad etad vai na naktaṃ na divā yat vyuṣṭāyām anudita āditya etan nārdraṃ na śuṣkaṃ yad apāṃ phenas tad enaṃ pāpīyāṃ vācaṃ vadad anvavartata vīrahan na druho druha iti tan narcā na sāmnāpahantum aśaknot / (6.8) Par.?
hārivarṇasyaiva nidhanenāpāhata / (6.9) Par.?
apaśucaṃhate hārivarṇasya nidhanena śriyaṃ ca haraś copaiti tuṣṭuvānaḥ / (6.10) Par.?
tairaścyaṃ bhavati / (6.11) Par.?
aṅgirasaḥ svargaṃ lokaṃ yanto rakṣāṃsy anvasacanta tāny etena tiraścāṅgirasas tiryaṅ paryavaid yat tiryaṅ aparyavait tasmāt tairaścyaṃ pāpmā vāva sa tān asacata taṃ tairaścyenāpāghnatāpa pāpmānaṃ hate tairaścyena tuṣṭuvānaḥ / (6.12) Par.?
saptadaśa eva stomo bhavati pratiṣṭhāyai prajātyai // (6.13) Par.?
pra ta āśvinīḥ pavamānadhenava iti caturthasyāhnaḥ pratipad bhavati / (7.1) Par.?
āpte trirātre rūpeṇa gāyatryo dvitīyaṃ prayanti prati vai gāyatryā rūpam / (7.2) Par.?
jagatī pratipad bhavati jāgatam etad ahar yat tṛtīyaṃ jagatyā eva taj jagatīm abhisaṃkrāmanti / (7.3) Par.?
yad ato 'nyā pratipatsyāt pratikūlaṃ vānukūlaṃ vā syāt / (7.4) Par.?
pavamāno ajījanad ity anurūpo bhavati / (7.5) Par.?
janadvad vā etad ahar yac caturtham annādyaṃ janayati virājaṃ janayaty ekaviṃśaṃ stomaṃ janayati / (7.6) Par.?
pūrvam u caiva tad rūpam apareṇa rūpeṇānuvadati tad anurūpasyānurūpatvam / (7.7) Par.?
anurūpa enaṃ putro jāyate ya evaṃ veda / (7.8) Par.?
stotrīyānurūpau tṛcau bhavataḥ prāṇāpānānām avaruddhyai / (7.9) Par.?
ṣaḍṛcau bhavata ṛtūnāṃ dhṛtyai / (7.10) Par.?
tṛca uttamo bhavati yenaiva prāṇena prayanti tam abhyudyanti / (7.11) Par.?
ekaviṃśa eva stomo bhavati pratiṣṭhāyai pratitiṣṭhati // (7.12) Par.?
janasya gopā ajaniṣṭa jāgṛviḥ ity āgneyam ājyaṃ bhavati / (8.1) Par.?
janadvad vā etad ahar yac caturtham annādyaṃ janayati virājaṃ janayaty ekaviṃśaṃ stomaṃ janayati / (8.2) Par.?
ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā iti bārhataṃ maitrāvaruṇam / (8.3) Par.?
bṛhad etat parokṣaṃ yad vairājaṃ bārhatam eva tad rūpaṃ nirdyotayati / (8.4) Par.?
indro dadhīco asthibhir iti dādhīcas tṛco bhavati / (8.5) Par.?
dadhyaṅ vā āṅgiraso devānāṃ purodhānīya āsīd annaṃ vai brahmaṇaḥ purodhā annādyasyāvaruddhyai / (8.6) Par.?
iyaṃ vāmasya manmana ity aindrāgnam / (8.7) Par.?
indrāgnī pūrvyastutir abhrād vṛṣṭir ivājani ity ānuṣṭubhī vai vṛṣṭir ānuṣṭubham etad ahar yac caturthaṃ samīcyau virājau dadhāty annādyāya stomaḥ // (8.8) Par.?
payasva dakṣasādhana iti gāyatrī bhavati siddhyai / (9.1) Par.?
yat pavasveti tad bṛhato rūpaṃ bārhataṃ hy etad ahaḥ / (9.2) Par.?
tavāhaṃ soma rarāṇa sakhya indo dive dive / (9.3) Par.?
ati hy āyañchakunā iva paptim ety ati hy apatat / (9.4) Par.?
punāno akramīd abhīti / (9.5) Par.?
gāyatryaḥ satyas triṣṭubho rūpeṇa tasmāt triṣṭubhāṃ loke kriyante / (9.6) Par.?
gāyatraṃ bhavati yad eva gāyatrasya brāhmaṇam / (9.7) Par.?
caturṇidhanam ātharvaṇaṃ bhavati catūrātrasya dhṛtyai / (9.8) Par.?
catuṣpadānuṣṭubhānuṣṭubham etad ahar yaccaturtham / (9.9) Par.?
bheṣajaṃ vātharvaṇāni bheṣajam eva tat karoti / (9.10) Par.?
nidhanakāmaṃ bhavati / (9.11) Par.?
ekaṃ vā anyena niruktena nidhanena kāmaṃ sanoty athaitan nidhanakāmaṃ sarveṣāṃ kāmānām avaruddhyai / (9.12) Par.?
āṣṭādaṃṣṭraṃ bhavati / (9.13) Par.?
yad evāṣṭādaṃṣṭrasya brāhmaṇam / (9.14) Par.?
ābhīśavaṃ bhavaty ahno dhṛtyai / (9.15) Par.?
yad vā adhṛtam abhīśunā tad dādhāra / (9.16) Par.?
anutunnaṃ gāyati tathā hy etasyāhno rūpam / (9.17) Par.?
caturṇidhanam āṅgirasaṃ bhavati catūrātrasya dhṛtyai / (9.18) Par.?
svaḥ pṛṣṭhaṃ tathā hy etasyāhno rūpam / (9.19) Par.?
sattrāsāhīyaṃ bhavati / (9.20) Par.?
yad vā asurāṇām asoḍham āsīt tad devāḥ sattrāsāhīyenāsahanta sattrainān asakṣmahīti tat sattrāsāhīyasya sattrāsāhīyatvam / (9.21) Par.?
sattrā bhrātṛvyaṃ sahate sattrāsāhīyena tuṣṭuvānaḥ / (9.22) Par.?
gāyatrīṣu stuvanti pratiṣṭhāyai brahmavarcasāya yenaiva prāṇena prayanti tam abhyudyanti / (9.23) Par.?
vṛṣaṇvatyo gāyatrayo bhavanti tad u traiṣṭubhād rūpān nayanti stomaḥ // (9.24) Par.?
pibā somam indra mandatu tvā yante suṣāva haryaśvādriḥ / (10.1) Par.?
viśvāḥ pṛtanā abhibhṛtarannara ity atijagatī varṣīyayaś chanda ākramate 'napabhraṃśāya / (10.2) Par.?
apabhraṃśa iva vā eṣa yajjyāyasaś chandasaḥ kanīyaś chanda upaiti yad eṣā caturthe 'hany atijagatī kriyate 'napabhraṃśāya / (10.3) Par.?
yo rājā carṣaṇīnām iti / (10.4) Par.?
rājye hy etarhi vāco 'gacchan rājyam evaitayā yajamānaṃ gamayanti / (10.5) Par.?
chandobhir vai devā ādityaṃ svargaṃ lokam aharan sa nādhriyata taṃ vairājasya nidhanenādṛṃhaṃs tasmāt parāṅ cārvāṅ cādityas tapati parāṅ cārvāṅ cekāraḥ / (10.6) Par.?
prastāvaṃ prastutya viṣṭambhān viṣṭabhnoti mukhata eva tad annādyaṃ dhatte mukhaṃ hi sāmnaḥ prastāvaḥ / (10.7) Par.?
daśakṛtvo viṣṭabhnoti daśākṣarā virāḍ vairājam annam annādyasyāvaruddhyai / (10.8) Par.?
triṃśatkṛtvo viṣṭabhnoti bhūyaso 'nnādyasyāvaruddhyai / (10.9) Par.?
vairājaṃ sāma bhavati virāṭsu stuvanti vairājā viṣṭambhāḥ samīcīr virājo dadhāty annādyāya / (10.10) Par.?
anutunnaṃ gāyati retodheyāyānutunnāddhi reto dhīyate / (10.11) Par.?
dakṣiṇa ūrāv udgātur agniṃ manthanti dakṣiṇato hi retaḥ sicyate / (10.12) Par.?
upākṛte 'hiṅkṛte manthanti jātam abhihiṅkaroti / (10.13) Par.?
tasmājjātaṃ putraṃ paśavo 'bhihiṅkurvanti / (10.14) Par.?
tasmai jātāyāmīmāṃsanta gārhapatye praharāmā3 āgnīdhrā3 āhavanīyā3 iti / (10.15) Par.?
āhavanīye praharanty etad āyatano vai yajamāno yadā havanīye svam eva tad āyatanaṃ jyotiṣmat karoti / (10.16) Par.?
jyotiṣmān brahmavarcasī bhavati ya evaṃ veda / (10.17) Par.?
abhijuhoti śāntyai / (10.18) Par.?
ājyenābhijuhoti tejo vā ājyaṃ teja eva tad ātman dhatte / (10.19) Par.?
preddho agne dīdihi puro na iti virājābhijuhoty annaṃ virāḍ annādyasyāvaruddhyai / (10.20) Par.?
traiśokaṃ brahmasāma bhavati / (10.21) Par.?
atijagatīṣu stuvanty ahna utkrāntyā ud vā etenāhnā krāmanti / (10.22) Par.?
diveti nidhanam upayanti pāpmano 'pahatyā apa pāpmānaṃ hate traiśokena tuṣṭuvānaḥ / (10.23) Par.?
bhāradvājasya pṛśny achāvākasāma bhavati / (10.24) Par.?
annaṃ vai devāḥ pṛśnīti vadanty annādyasyāvaruddhyai / (10.25) Par.?
iḍābhir aiḍaṃ tathā hy etasyāhno rūpaṃ stomaḥ // (10.26) Par.?
paripriyā divaḥ kavir iti parivatyo bhavanty anto vai caturtham ahas tasyaitāḥ paryāptyai / (11.1) Par.?
tvaṃ hy aṅga daivyeti tvam iti bṛhato rūpaṃ bārhataṃ hy etad ahaḥ / (11.2) Par.?
somaḥ punāna ūrmiṇā vyaṃvāraṃ vidhāvati / (11.3) Par.?
agre vācaḥ pavamānaḥ kanikradad iti / (11.4) Par.?
agraṃ hy etarhi vāco 'gacchann agram evaitayā yajamānaṃ gamayanti / (11.5) Par.?
puro jitīvo andhasā iti virājau vairājaṃ hy etad ahaḥ / (11.6) Par.?
somaḥ pavate janitā matīnām iti prātassavane ṣoḍaśinaṃ gṛhītaṃ taṃ tṛtīyasavane prajanayanti / (11.7) Par.?
triṣṭubhaḥ satyo jagatyo rūpeṇa tasmājjagatīnāṃ loke kriyante / (11.8) Par.?
gāyatraṃ bhavati yad eva gāyatrasya brāhmaṇam / (11.9) Par.?
aurṇāyavaṃ bhavati / (11.10) Par.?
aṅgiraso vai sattram āsata teṣām āptaḥ spṛtaḥ svargo loka āsīt panthānaṃ tu devayānaṃ na prājānaṃs teṣāṃ kalyāṇa āṅgiraso dhyāyam udavrajat sa ūrṇāyuṃ gandharvam apsarasāṃ madhye preṅkhayamāṇam upait sa iyām iti yāṃ yām abhyadiśat sainam akāmayata tam abhyavadat kālyāṇā3 ity āso vai vaḥ spṛtaḥ svargo lokaḥ panthānaṃ tu devayānaṃ na prajānīthedaṃ sāma svargyaṃ lokam eṣy atha mā tu voco'ham adarśam iti / (11.11) Par.?
sa ait kalyāṇaḥ so 'bravīd āpto vai naḥ spṛtaḥ svargo lokaḥ panthānaṃ tu devayānaṃ prajānīma idaṃ sāma svargyaṃ tena stutvā svargaṃ lokam eṣyāma iti kas te 'vocad ity aham evādarśam iti tena stutvā svargaṃ lokam āyann ahīyata kalyāṇo 'nṛtaṃ hi so 'vadat sa eṣaḥ śvitraḥ / (11.12) Par.?
svargyaṃ vā etat sāma svargalokaḥ puṇyaloko bhavaty aurṇāyavena tuṣṭuvānaḥ / (11.13) Par.?
bṛhatkaṃ bhavati / (11.14) Par.?
sāmārṣeyeṇa praśastaṃ tvaṃ hīty annādyasyāvaruddhyai hīti vā annaṃ pradīyate ṣoḍaśinam u caivaitenodyacchati / (11.15) Par.?
ātīṣādīyaṃ bhavati / (11.16) Par.?
āyur vā ātīṣādīyam āyuṣo 'varuddhyai / (11.17) Par.?
ātamitor nidhanam upayanty āyur eva sarvam āpnuvanti / (11.18) Par.?
nānadaṃ bhavati / (11.19) Par.?
jyāyo 'bhyārambham atihāya pañcam ahaḥ ṣaṣṭhasyāhna ārambhas tena ṣaṣṭham ahar ārabhante santatyai / (11.20) Par.?
ṣoḍaśākṣareṇa prastauti ṣoḍaśinam u caivaitenodyacchati / (11.21) Par.?
āndhīgavaṃ bhavati / (11.22) Par.?
kayor annādyam avarūndha āndhīgavena tuṣṭuvānaḥ / (11.23) Par.?
vātsapraṃ bhavati / (11.24) Par.?
etasmin vai vairājaṃ pratiṣṭhitaṃ pratitiṣṭhati vātsapreṇa tuṣṭuvānaḥ / (11.25) Par.?
vatsaprīr bhālandanaḥ śraddhāṃ nāvindata sa tapo 'tapyata sa etad vātsapram apaśyat sa śraddhām avindata śraddhā vindāmahā iti vai sattram āsate vindate śraddhām / (11.26) Par.?
īnidhanaṃ tathā hy etasyāhno rūpaṃ nidhanāntāḥ pavamānā bhavanty ahno dhṛtyai stomaḥ // (11.27) Par.?
agniṃ vo vṛdhantam iti / (12.1) Par.?
avardhanta hy etarhi yajamānam eva tathā vardhayanti / (12.2) Par.?
vayam u tvām apūrvya ity apūrvāṃ hy etarhi prajāpates tanūm agacchann apūrvam evaitayā yajamānaṃ gamayanti / (12.3) Par.?
imam indra sutaṃ piba jyeṣṭham amartyaṃ madam iti jyaiṣṭhaṃ hy etarhi vāco 'gacchan jyaiṣṭhyam evaitayā yajamānaṃ gamayanti / (12.4) Par.?
saindhukṣitaṃ bhavati / (12.5) Par.?
sindhukṣid vai rājanyarṣir jyog aparuddhaś caran sa etat saindhukṣitam apaśyat so 'vāgacchat pratyatiṣṭhad avagacchati pratitiṣṭhati saindhukṣitena tuṣṭuvānaḥ / (12.6) Par.?
saubharaṃ bhavati bṛhatas tejaḥ / (12.7) Par.?
pannam iva vai caturtham ahas tad etena bṛhatas tejasottabhnoti saubhareṇa / (12.8) Par.?
vasiṣṭhasya priyaṃ bhavati / (12.9) Par.?
etena vai vasiṣṭha indrasya premāṇam agacchat premāṇaṃ devatānāṃ gacchati vāsiṣṭhena tuṣṭuvānaḥ stomaḥ // (12.10) Par.?
indraśca bṛhacca samabhavatāṃ tam indraṃ bṛhad ekayā tanvātyaricyata tasyā abibhedanayā mābhibhaviṣyatīti so 'bravīt ṣoḍaśī te 'yaṃ yajñakratur astv iti sa ṣoḍaśy abhavat tad asya janma / (13.1) Par.?
ati śriyā bhrātṛvyaṃ ricyate yo gāyatrīṣu dvipadāsu bṛhatā ṣoḍaśinā stute / (13.2) Par.?
upa no haribhiḥ stutam ity etā vai gāyatryo dvipadā etāsu stotavyam / (13.3) Par.?
indraḥ prajāpatim upādhāvad vṛtraṃ hanānīti tasmā etām anuṣṭubham apaharasaṃ prāyacchat tayā nāstṛṇuta yad astṛtā vyanadat tan nānadasya nānadatvam / (13.4) Par.?
taṃ punar upādhāvat tasmai saptānāṃ hotrāṇāṃ haro nirmāya prāyacchat tam astṛṇuta / (13.5) Par.?
stṛṇute taṃ yaṃ tustūrṣate ya evaṃ veda / (13.6) Par.?
tasmāddharivatīṣu stuvanti harivatīḥ śaṃsanti harivatīṣu graho gṛhyate haro hy asmai nirmāya prāyacchat / (13.7) Par.?
ekaviṃśāyatano vā eṣa yat ṣoḍaśī sapta hi prātassavane hotrā vaṣaṭkurvanti sapta mādhyandine savane sapta tṛtīyasavane / (13.8) Par.?
gaurīvitaṃ bhavati / (13.9) Par.?
gaurīvitirvā etacchāktyo brahmaṇo 'tiriktam apaśyat tad gaurīvitam abhavad atiriktaṃ etad atiriktena stuvanti yad gaurīvitena ṣoḍaśinaṃ śvastanavān bhavaty api prajāyā upakᄆptaḥ / (13.10) Par.?
viśālaṃ libjayā śrutyābhyadhād iti hovācopoditir gopāleyo 'nuṣṭubhi nānadam akar gaurīvitena ṣoḍaśinam astoṣṭāñjasā śriyam upāgān na śriyā avapadyata iti / (13.11) Par.?
eṣa vai viśālaṃ libjayā bhūtyābhidadhāti yo 'nuṣṭubhi nānadaṃ kṛtvā gaurīvitena ṣoḍaśinā stute 'ñjasā śriyam upaiti na śriyā avapadyate / (13.12) Par.?
śakvarīṣu ṣoḍaśinā stuvīta yaḥ kāmayeta vajrī syām iti / (13.13) Par.?
vajro vai ṣoḍaśī vajraḥ śakvaryo vajreṇaivāsmai vajraṃ spṛṇoti vajrī bhavati / (13.14) Par.?
anuṣṭupsu ṣoḍaśinā stuvīta yaḥ kāmayeta na mā vāg ativadet / (13.15) Par.?
vajro vai ṣoḍaśī vāg anuṣṭub vajreṇaivāsmai vācaṃ spṛṇoti nainaṃ vāg ativadati / (13.16) Par.?
asāvi soma indra ta ity etāsu stotavyam / (13.17) Par.?
virāṭsv annādyakāmaḥ ṣoḍaśinā stuvīta vajro vai ṣoḍaśī vairājam annaṃ vajreṇaivāsmā annaṃ spṛṇoty annādo bhavati / (13.18) Par.?
pra vo mahe vṛdhe bharadhvam ity etāsu stotavyam / (13.19) Par.?
trayastriṃśadakṣarā vā etā virājo yad ekaviṃśatiḥ pratiṣṭhā sā yad dvādaśa prajātiḥ sā / (13.20) Par.?
pratiṣṭhāya prajāyate no cāntasthāyāṃ jīryate ya evaṃ veda / (13.21) Par.?
atha vā etā ekapadās tryakṣarā viṣṇoś chando bhurijaḥ śakvaryaḥ / (13.22) Par.?
etābhir vā indro vṛtram ahan kṣipraṃ vā etābhiḥ pāpmānaṃ hanti kṣipraṃ vasīyān bhavati / (13.23) Par.?
catustriṃśadakṣarāḥ saṃstuto bhavati trayastriṃśaddevattāḥ prajāpatiś catustriṃśo devatānāṃ prajāpatim evopayanty ariṣṭyai / (13.24) Par.?
hiraṇyaṃ sampradāyaṃ ṣoḍaśinā stuvate jyotiṣmān asya ṣoḍaśī bhavati / (13.25) Par.?
aśvaḥ kṛṣṇa upatiṣṭhati sāmyekṣayāya bhrātṛvyalokam eva sa vidhamaṃs tiṣṭhati / (13.26) Par.?
ekākṣaraṃ vai devānām avamaṃ chanda āsīt saptākṣaraṃ paramaṃ navākṣaram asurāṇām avamaṃ chanda āsīt pañcadaśākṣaraṃ paramaṃ devāś ca vā asurāś cāspardhanta tān prajāpatir ānuṣṭubho bhūtvāntarātiṣṭhat taṃ devāsurā vyahvayanta sa devān upāvartata tato devā abhavan parāsurāḥ / (13.27) Par.?
bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati ya evaṃ veda / (13.28) Par.?
te devā asurāṇām ekākṣareṇaiva pañcadaśākṣaram avṛñjata dvyakṣareṇa caturdaśākṣaraṃ tryakṣareṇa trayodaśākṣaraṃ caturakṣareṇa dvādaśākṣaraṃ pañcākṣareṇaikādaśākṣaraṃ ṣaḍakṣareṇa daśākṣaraṃ saptākṣareṇa navākṣaram aṣṭābhir evāṣṭāv avṛñjata / (13.29) Par.?
evam eva bhrātṛvyād bhūtiṃ vṛṅkte ya evaṃ veda / (13.30) Par.?
aparuddhayajña iva vā eṣa yat ṣoḍaśī kanīyasvina iva vai tarhi devā āsan bhūyasvino 'surāḥ kanīyasvinaḥ bhūyasvinaṃ bhrātṛvyaṃ vṛṅkte ya evaṃ veda / (13.31) Par.?
yasmād anyo na paro 'sti jāto ya ābabhūva bhuvanāni viśvā / (13.32) Par.?
jyotiṣmān asya ṣoḍaśī bhavati ya evaṃ veda / (13.33) Par.?
ekaviṃśa eva stomo bhavati pratiṣṭhāyai pratitiṣṭhati // (13.34) Par.?
Duration=0.5524890422821 secs.