Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9671
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
88 parallel or similar passage(s) in this chapter
āpyante vā etat stomāś chandāṃsi yat ṣaḍaha āpyate / (1.1) Par.?
āpte ṣaḍahe chandāṃsi stomān kṛtvā prayanti / (1.2) Par.?
pra kāvyam uśanevara bruvāṇa iti gāyatryā rūpeṇa prayanti / (1.3) Par.?
iyaṃ vai gāyatry asyām eva pratiṣṭhāya prayanti / (1.4) Par.?
triṣṭup pratipad bhavati / (1.5) Par.?
ojo vīryaṃ triṣṭubojasyeva vīrye parākramya prayanti / (1.6) Par.?
stotrīyas tṛco bhavati prāṇāpānānām avaruddhyai / (1.7) Par.?
harivatyo bhavanti chandomānām ayātayāmatāyai / (1.8) Par.?
dvādaśarcau bhavataḥ / (1.9) Par.?
dvādaśa māsāḥ saṃvatsaraḥ saṃvatsaram eva tatpūrvasmai ṣaḍahāya pratyudyacchati savīvadhatāyai / (1.10) Par.?
caturviṃśatir bhavanti caturviṃśatir ardhamāsāḥ saṃvatsaraḥ saṃvatsaram eva tatpūrvasmai ṣaḍahāya pratyudyacchati savīvadhatāyai / (1.11) Par.?
dṛta aindrota iti hovācābhipratārī kākṣasenir ye mahāvṛkṣasyāgraṃ gacchanti ka te tato bhavanti pra rājan pakṣiṇaḥ patanty avāpakṣāḥ padyante / (1.12) Par.?
ye vai vidvāṃsas te pakṣiṇo ye 'vidvāṃsas te 'pakṣās trivṛt pañcadaśāv eva stomau pakṣau kṛtvā svargaṃ lokaṃ prayanti / (1.13) Par.?
caturviṃśa eva stomo bhavati tejase brahmavarcasāya // (1.14) Par.?
mūrdhānaṃ divo aratim pṛthivyā ity āgneyam ājyaṃ bhavati / (2.1) Par.?
mūrdhā vā eṣa divo yas tṛtīyas trirātraḥ / (2.2) Par.?
vaiśvānaram ṛta ājātam agnim iti vaiśvānara iti vā agneḥ priyaṃ dhāma priyeṇaivainaṃ tad dhāmnā parokṣam upaśikṣati / (2.3) Par.?
pra vo mitrāya gāyata iti dyāvāpṛthivīyaṃ maitrāvaruṇaṃ dyāvāpṛthivī vai mitrāvaruṇayoḥ priyaṃ dhāma priyeṇaivainau tad dhāmnā parokṣam upaśikṣati / (2.4) Par.?
indrāyāhi citrabhānav ity ārbhavam aindram ṛbhavo vā indrasya priyaṃ dhāma priyeṇaivainaṃ tad dhāmnā parokṣam upaśikṣati / (2.5) Par.?
tam īḍiṣva yo arciṣā ity aniruktam aindrāgnaṃ devatānām anabhidharṣāyottamārdhe 'nirāha devatānām apraṇāśāya stomaḥ // (2.6) Par.?
vṛṣā pavasva dhāraya iti gāyatrī bhavatyahno dhṛtyai / (3.1) Par.?
vṛṣaṇvatyas triṣṭubho rūpeṇa traiṣṭubhaṃ hyetad ahaḥ / (3.2) Par.?
punānaḥ soma dhāraya iti dhṛtyai / (3.3) Par.?
pro ayāsīd indur indrasya niṣkṛtam iti pravatyo bhavanti praṇinīṣeṇyam iva hyetad ahaḥ / (3.4) Par.?
jagatyaḥ satyas triṣṭubho rūpeṇa tasmāt triṣṭubhāṃ loke kriyante / (3.5) Par.?
santani bhavati saptamasyāhnaḥ santatyai / (3.6) Par.?
yathā vai vyokasau vipradravata evam ete ṣaṣṭhaṃ cāhaḥ saptamaṃ ca vipradravatas tau yathā samānīya saṃyujyād evam evaite etena sāmnā saṃyunakti / (3.7) Par.?
yajño vai devebhyo 'pākrāmat sa suparṇarūpaṃ kṛtvācarat taṃ devā etaiḥ sāmabhirārabhanta yajña iva vā eṣa yacchandomā yajñasyaivaiṣa ārambhaḥ / (3.8) Par.?
rohitakūlīyaṃ bhavaty ājijityāyai / (3.9) Par.?
ājigaṃ bhavaty ājijityāyai // (PB, 15, 9, 6, 0) [1]
etena vai viśvāmitro rohitābhyāṃ rohitakūla ājim ajayat / (3.10) Par.?
viśvāmitro bharatānāṃ manassatyāyāt so 'dantibhir nāma janatayāṃśaṃ prāsyate māṃ māṃ yūyaṃ astikāṃ jayāthemāni mahyaṃ yūyaṃ pūrayātha yadīmāvidaṃ rohitāvaśmācitaṃ kūlam udvahāta iti sa ete sāmanī apaśyat tābhyāṃ yuktvā prāsedhat sa udajayat / (3.11) Par.?
ājir vā eṣa pratato yad dvādaśāhas tasyaite ujjityai / (3.12) Par.?
kaṇvarathantaraṃ bhavati tejo vā etad rathantarasya yat kaṇvarathantaram / (3.13) Par.?
sarasam eva tad rathantaraṃ prayuṅkte yat kaṇvarathantareṇa saptame 'hani stuvate / (3.14) Par.?
jāmi dvādaśāhasyāstīti ha smāhogradevo rājanir bārhataṃ ṣaṣṭham ahar bārhataṃ saptamaṃ yat kaṇvarathantaraṃ bhavati tenājāmi / (3.15) Par.?
gauṅgavaṃ bhavati / (3.16) Par.?
agnir akāmayatānnādaḥ syām iti sa tapo 'tapyata sa etad gauṅgavam apaśyat tenānnādo 'bhavad yad annaṃ vitvā gardadyad agaṅgūyat tad gauṅgavasya gauṅgavatvam annādyasyāvaruddhyai gauṅgavaṃ kiyate / (3.17) Par.?
yat sāma devatā praśaṃyati tena yajamānāḥ satyāśiṣaḥ satyāśiṣo 'sāmeti vai sattram āsate satyāśiṣa eva bhavanti / (3.18) Par.?
āyāsyaṃ bhavati tiraścīnanidhanaṃ pratiṣṭhāyai / (3.19) Par.?
ayāsyo vā āṅgirasa ādityānāṃ dīkṣitānām annam āśnāt sa vyabhraṃśata sa etāny āyāsyāny apaśyat tair ātmānaṃ samaśrīṇād vibhraṣṭam iva vai saptamam ahar yad etat sāma bhavaty ahar eva tena saṃśrīṇāti / (3.20) Par.?
pravadbhargavaṃ bhavati // (3.21) Par.?
vayaṃ ghatvā sutāvanta iti bṛhatyo varṣīyaśchanda ākramate 'napabhraṃśāya / (4.1) Par.?
nakiṣṭaṃ karmaṇā naśad iti bṛhatyaḥ satyo 'bhyārambheṇa jagatyaḥ / (4.2) Par.?
apabhraṃśa iva vā eṣa yajjyāyasaḥ stomāt kanīyāṃsaṃ stomam upayanti yad etā abhyārambheṇa jagatyo bhavanty ahna eva pratyuttambhāya / (4.3) Par.?
abhinidhanaṃ kāṇvaṃ bhavati / (4.4) Par.?
abhinidhanena vā indro vṛtrāya vajraṃ prāharat tam astṛṇuta stṛṇute bhrātṛvyam abhinidhanena tuṣṭuvānaḥ / (4.5) Par.?
vaikhānasā vā ṛṣaya indrasya priyā āsaṃs tān rahasyur devamalimluḍ munimaraṇe 'mārayat taṃ devā abruvan kva tarṣayo 'bhūvānn iti tān praiṣam aicchat tān nāvindat sa imān lokān ekadhāreṇāpunāt tān munimaraṇe 'vindat tān etena sāmnā samairayat tad vāva sa tarhy akāmayata kāmasani sāma vaikhānasaṃ kāmam evaitenāvarundhe stomaḥ // (4.6) Par.?
yas te mado vareṇya iti gāyatrī bhavati madavad vai rasavat tṛtīyasavanaṃ madam eva tad rasaṃ dadhāti / (5.1) Par.?
eṣasya dhārayā suta iti kakubhaḥ satyo 'bhyārambheṇa triṣṭubhaḥ / (5.2) Par.?
apabhraṃśa iva vā eṣa yat jyāyasaḥ stomāt kanīyāṃsaṃ stomam upayanti yad etā abhyārambheṇa triṣṭubho bhavanty ahna eva pratyuttambhāya / (5.3) Par.?
sakhāya āniṣīdata iti vālakhilyā vālakhilyāv etau tṛcau ṣaṣṭhe cāhani saptame ca yad etau vālakhilyau tṛcau bhavato 'hnor eva vyatiṣaṅgāyāvyavasraṃsāya santatyai / (5.4) Par.?
purojitī vo andhasa iti virāḍ annaṃ virāḍ annādyasyāvaruddhyai / (5.5) Par.?
pra vājy akṣār ity akṣarapaṅktiḥ stomānāṃ prabhūtiḥ / (5.6) Par.?
atho etaddhyevaitarhi chando 'yātayāma yad akṣarapaṅktis tena chandomā ayātayāmānaḥ kriyante / (5.7) Par.?
brahmavādino vadanti yat ṣaḍahe stomāś chandāṃsy āpyante kiṃ chandasaś chandomā ityetacchandaso yad etā akṣarapaṅktaya iti brūyāt / (5.8) Par.?
ye somāsaḥ parāvati iti parāvatam iva vā etarhi yajño gatas tam evaitenānvicchanti / (5.9) Par.?
dakṣaṇidhanaṃ bhavati / (5.10) Par.?
prajāpatiḥ prajā asṛjata tā asmāt sṛṣṭā abalā ivācchādayaṃstāsv etena sāmnā dakṣāyety ojo vīryam adadhād yad etat sāma bhavaty oja eva vīryam ātman dhatte / (5.11) Par.?
śārkaraṃ bhavati / (5.12) Par.?
indraṃ sarvāṇi bhūtāny astuvan sa śarkaraṃ śiśumārarṣim upetyābravīt stuhi meti so 'paḥ praskandann abravīd etāvato 'haṃ tvāṃ stuyām iti tasmād apāṃ vegam avejayat sa hīna ivāmanyata sa etat sāmāpaśyat tenāpo 'nusamāśnuta tad vāva sa tarhyakāmayata kāmasani sāma śārkaraṃ kāmam evaitenāvarundhe / (5.13) Par.?
plavo bhavati / (5.14) Par.?
samudraṃ vā ete prasnāntīty āhur ye dvādaśāham upayantīti yo vā aplavaḥ samudraṃ prarunāti na sa tata udeti yataḥ plavo bhavati svargasya lokasya samaṣṭyai / (5.15) Par.?
ativiśvāni duritā taremeti yad evaiṣāṃ duṣṭutaṃ duśśastaṃ tad etena taranti / (5.16) Par.?
ekādaśākṣaraṇidhano bhavaty ekādaśākṣarā triṣṭub ojīvīryaṃ triṣṭub ojasy eva vīrye pratitiṣṭhati / (5.17) Par.?
gaurīvitaṃ bhavati yad eva gaurīvitasya brāhmaṇam / (5.18) Par.?
kārtayaśaṃ bhavati / (5.19) Par.?
hīti nidhanam upayanti pāpmano 'pahatyai / (5.20) Par.?
apa pāpmānaṃ hate kārtayaśena tuṣṭuvānaḥ / (5.21) Par.?
sauhaviṣaṃ bhavati / (5.22) Par.?
suhavir vā etenāṅgiraso 'ñjasā svargaṃ lokam apaśyat svargasya lokasyānukhyātyai svargāllokān na cyavate tuṣṭuvānaḥ / (5.23) Par.?
brahmavādino vadanti yat ṣaḍahe stomāś chandāṃsy āpyante kiṃ chandasaś chandomā iti puruṣaś chandasa iti brūyāt puruṣo vai pāṅktaḥ puruṣo dvipadā chandomānām ayātayāmatāyai / (5.24) Par.?
jarābodhīyaṃ bhavaty annādyasyāvaruddhyai / (5.25) Par.?
nihavo bhavaty annādyasyāvaruddhyai // (PB, 15, 5, 21, 0) [1]
annaṃ vai jarābodhīyaṃ mukhaṃ gāyatrī mukha eva tad annaṃ dhatte 'nnam atti / (5.26) Par.?
annādo bhavati ya evaṃ veda / (5.27) Par.?
gāyatrīṣu stuvanti pratiṣṭhāyai brahmavarcasāya yenaiva prāṇena prayanti tam abhyudyanti / (5.28) Par.?
iḍāntāḥ pāvamānā bhavanti paśavo vā iḍāḥ paśavaś chandomāḥ paśuṣv eva tat paśūn dadhāti stomaḥ // (5.29) Par.?
ā te vatso mano yamad ity apacchid iva vā etad yajñakāṇḍaṃ yad ukthāni yad eti salomatvāyaiva / (6.1) Par.?
tvaṃ na indrābhara iti pūrṇāḥ kakubhaḥ / (6.2) Par.?
apabhraṃśa iva vā eṣa yajjyāyasaḥ stomāt kanīyāṃsaṃ stomam upayanti yad etāḥ pūrṇāḥ kakubho bhavanty anapabhraṃśāya / (6.3) Par.?
vatsaś ca vai medhātithiś ca kāṇvāv āstāṃ taṃ vatsaṃ medhātithir ākrośad abrāhmaṇo 'si śūdrāputra iti so 'bravīd ṛtenāgniṃ vyayāva yataro nau brahmīyān iti vātsena vatso vyain maidhātithena medhātithis tasya na loma ca nauṣat tad vāva sa tarhy akāmayata kāmasani sāma vātsaṃ kāmam evaitenāvarundhe / (6.4) Par.?
sauśravasaṃ bhavati / (6.5) Par.?
upagur vai sauśravasaḥ kutsasyauravasya purohita āsīt sa kutsaḥ paryaśapad ya indraṃ yajātā iti sa indraḥ suśravasam upetyābravīd yajasva māśanāyāmivā iti tam ayajata sa indraḥ puroḍāśas taḥ kutsam upetyābravīd ayakṣata mā kva te pariśaptam abhūd iti kas tvā yaṣṭeti suśravā iti sa kutsa aurava upāgāḥ sauśravasasyodgāyata audumbaryā śiro 'chinat sa suśravā indram abravīt tvattanād vai medam īdṛg upāgād iti tam etena sāmnā samairayat tad vāva sa tarhy akāmayata kāmasani sāma sauśravasaṃ kāmam evaitenāvarundhe / (6.6) Par.?
vīṅkaṃ bhavati / (6.7) Par.?
cyavano vai dādhīco 'śvinoḥ priya āsīt so 'jīryat tam etena sāmnāpsu vyaiṅkayatāṃ taṃ punaryuvānam akurutāṃ tad vāva tau tarhy akāmayetāṃ kāmasani sāma vīṅkaṃ kāmam evaitenāvarundhe / (6.8) Par.?
caturviṃśa eva stomo bhavati tejase brahmavarcasāya // (6.9) Par.?
śiśuṃ jajñānaṃ haryataṃ mṛjanti ity aṣṭamasyāhnaḥ pratid bhavati / (7.1) Par.?
śiśur iva vā eṣa saptamenāhnā jāyate tam aṣṭamenāhnā mṛjanti / (7.2) Par.?
stotrīyas tṛco bhavati prāṇāpānānām avaruddhyai / (7.3) Par.?
harivatyo bhavanti chandomānām ayātayāmatāyai / (7.4) Par.?
navarcā bhavanti / (7.5) Par.?
pañcarco bhavati pañcapadā paṅktiḥ pāṅktam annam annādyasyāvaruddhyai / (7.6) Par.?
bāṇavān bhavaty anto vai bāṇo 'nta etad aṣṭamam ahnām anta eva tad antena stuvate pratiṣṭhāyai / (7.7) Par.?
trayas tṛcā bhavanti prāṇāpānānāṃ santatyai // (7.8) Par.?
agniṃ vo devam agnibhiḥ sajoṣā ity āgneyam ājyaṃ bhavati / (8.1) Par.?
agnibhir ity eva pūrvāṇy ahāni abhisamiddhānyaṣṭamam ahar abhisamindhe / (8.2) Par.?
mitraṃ vayaṃ havāmaha iti bārhataṃ maitrāvaruṇam / (8.3) Par.?
ugragādham iva vā etacchandomāstad yathāta ugragādhe vyatiṣajya gāhanta evam evaitad rūpe vyatiṣajati chandomānām asaṃvyāthāya / (8.4) Par.?
tam indraṃ vājayāmasi ityaindram / (8.5) Par.?
aṣṭamena vai devā ahnendram avājayan navamena pāpmānam aghnann ahar evaitena vājayanti / (8.6) Par.?
indre agnā namo bṛhad iti bārhatam aindrāgnam / (8.7) Par.?
ugragādham iva vā etad yacchandomās tad yathāta ugragādhe vyatiṣajya gāhanta evam evaitad rūpe vyatiṣajati chandomānām asaṃvyāthāya stomaḥ // (8.8) Par.?
adhvaryo adribhiḥ sutam iti gāyatrī bhavaty ahno dhṛtyai / (9.1) Par.?
gāyatryaḥ satyas triṣṭubhorūpeṇa traiṣṭubhaṃ hy etad ahaḥ / (9.2) Par.?
abhi somāsa āyava ity abhīti rathantarasya rūpaṃ bṛhad iti bṛhata ubhayoḥ saha rūpam upaity ubhau hi varṇāv etad ahaḥ / (9.3) Par.?
dhartā divaḥ pavate kṛtvyo rasa ity adhṛta iva vā eṣas tryaho yad dharteti dhṛtyā eva / (9.4) Par.?
jagatyaḥ satyas triṣṭubho rūpeṇa tasmāt triṣṭubho loke kriyante / (9.5) Par.?
gāyatraṃ bhavati yad eva gāyatrasya brāhmaṇam / (9.6) Par.?
vairūpaṃ bhavati / (9.7) Par.?
paśavo vai vairūpaṃ paśūnām avaruddhyai virūpaḥ saṃvatsaro virūpam annam annādyasyāvaruddhyai / (9.8) Par.?
āśu bhārgavaṃ bhavati / (9.9) Par.?
ahar vā etad avlīyata tad devā āśunābhyadhinvaṃs tad āśor āśutvam / (9.10) Par.?
mārgīyavaṃ bhavati / (9.11) Par.?
devaṃ vā etaṃ mṛgayur iti vadanty etena vai sa ubhayeṣāṃ paśūnām ādhipatyam āśnutobhayeṣāṃ paśūnām ādhipatyam aśnute mārgīyaveṇa tuṣṭuvānaḥ / (9.12) Par.?
saumitraṃ bhavati / (9.13) Par.?
yad eva saumitrasya brāhmaṇam / (9.14) Par.?
aiṭataṃ bhavati / (9.15) Par.?
iṭan vā etena kāvyo 'ñjasā svargaṃ lokam apaśyat svargasya lokasyānukhyātyai svargāl lokān na cyavate tuṣṭuvānaḥ / (9.16) Par.?
sākamaśvaṃ bhavati yad eva sākamaśvasya brāhmaṇam / (9.17) Par.?
tad u dhurāṃ sāmety āhuḥ prāṇā vai dhuraḥ prāṇānām avaruddhyai / (9.18) Par.?
vilambasauparṇaṃ bhavati / (9.19) Par.?
ātmā vā eṣa sauparṇānāṃ yad aṣṭame 'hani pakṣāv etāv abhito bhavato ye saptamanavamayor vīva vā antarātmā pakṣau lambate yadantarātmā pakṣau vilambate tasmād vilambasauparṇam / (9.20) Par.?
svargasya lokasya samaṣṭyai sauparṇaṃ kriyate / (9.21) Par.?
dvitīyaṃ hy etad rūpaṃ yac chandomāḥ / (9.22) Par.?
paśavo vai vāmadevyaṃ paśavaś chandomāḥ paśuṣv eva tat paśūn saṃdadhāti / (9.23) Par.?
gāyatrapārśvaṃ bhavati / (9.24) Par.?
ahar vā etad avlīyata tad devā gāyatrapārśvena samatanvaṃs tasmād gāyatrapārśvam / (9.25) Par.?
trirātro yad vyaśīryata tam etaiḥ sāmabhir abhiṣajyan gāyatrapārśvenopāyacchan santaninā samatanvan saṃkṛtinā samaskurvan pratiṣṭhitau pūrvau trirātrāv apratiṣṭhita eṣa yad etāny eva sāmāni kriyanta etasyaiva pratiṣṭhityai / (9.26) Par.?
pauruhanmanaṃ bhavati / (9.27) Par.?
puruhanmā vā etena vaikhānaso 'ñjasā svargaṃ lokam apaśyat svargasya lokasyānukhyātyai svargāl lokān na cyavate tuṣṭuvānaḥ / (9.28) Par.?
abhyāghātyaṃ bhavaty abhyāghātyasāmāno hi chandomāḥ / (9.29) Par.?
dvaigataṃ bhavati / (9.30) Par.?
dvigad vā etena bhārgavo dviḥ svargaṃ lokam agacchad āgatya punar agacchat dvayoḥ kāmayor avaruddhyai dvaigataṃ kriyate / (9.31) Par.?
hārāyaṇaṃ bhavati / (9.32) Par.?
indras tejaskāmo haraskāmas tapo 'tapyata sa etaddhārāyaṇam apaśyat tena tejo haro 'vārundha tejasvī harasvī bhavati hārāyaṇena tuṣṭuvānaḥ / (9.33) Par.?
achidraṃ bhavati / (9.34) Par.?
yad vā etasyāhnaś chidram āsīt tad devā acchidreṇāpy auhaṃs tad acchidrasyācchidratvam / (9.35) Par.?
bārhadukthaṃ bhavati / (9.36) Par.?
bṛhaduktho vā etena vāmneyo 'nnasya purodhām agacchad annaṃ vai brahmaṇaḥ purodhām annādyasyāvaruddhyai / (9.37) Par.?
udvad bhārgavaṃ bhavati / (9.38) Par.?
pravatā vai devāḥ svargaṃ lokaṃ prāyann udvatodāyan / (9.39) Par.?
nidhanāntāḥ pavamānā bhavanty ahno dhṛtyai stomaḥ // (9.40) Par.?
ka īṃ veda sute sacā iti satobṛhatyaḥ / (10.1) Par.?
apabhraṃśa iva vā eṣa yas saptame 'hani satobṛhatyo bhavanti nāṣṭame tasmād aṣṭame kāryā anapabhraṃśāya / (10.2) Par.?
tadāhuḥ śithilam iva vā etacchando yat satobṛhatītyeṣā vai pratiṣṭhitā bṛhatī yā punaḥpadā yad indra prāg apāg udag iti diśāṃ vimarśaḥ pratiṣṭhityai / (10.3) Par.?
tāsu naipātithaṃ brahmasāma / (10.4) Par.?
sāmārṣeyavat svargāya yujyate svargāllokān na cyavate tuṣṭuvānaḥ / (10.5) Par.?
ubhayaṃ śṛṇavacca na iti / (10.6) Par.?
yacca pṛṣṭhāni yāni caitānyahāni teṣām ubhayeṣāṃ santatyai / (10.7) Par.?
tāsu vaiyaśvam / (10.8) Par.?
vyaśvo vā etenāṅgiraso 'ñjasā svargaṃ lokam apaśyat svargasya lokasyānukhyātyā etat pṛṣṭhānām antataḥ kriyate stomaḥ // (10.9) Par.?
pavasva deva āyuṣag indraṃ gacchatu te mada iti gāyatrī bhavati madavad vai rasavat tṛtīyasavanaṃ madam eva tad rasaṃ dadhāti / (11.1) Par.?
prāṇā śiśur mahīnām iti prāṇavatyo bhavanti prāṇān eva tad yajamāne dadhāti / (11.2) Par.?
abhī no vājasātamam ityabhīti rathantarasya rūpaṃ rāthantaraṃ hy etad ahaḥ / (11.3) Par.?
pavasva soma mahān samudra ity akṣarapaṅktiḥ stomānāṃ prabhūtir atho etaddhyevaitarhi chando 'yātayāma yad akṣarapaṅktis tena chandomā ayātayāmānaḥ kriyante brahmavādino vadanti yat ṣaḍahe stomāśchandāṃsyāpyante kiṃ chandasaśchandomā ityetacchandaso yad etā akṣarapaṅktaya iti brūyāt / (11.4) Par.?
hinvanti sūram usraya iti gāyatryaḥ satyo jagatyo rūpeṇa tasmājjagatīnāṃ loke kriyante / (11.5) Par.?
gāyatraṃ bhavati yad eva gāyatrasya brāhmaṇam / (11.6) Par.?
svāśirām arko bhavati / (11.7) Par.?
annaṃ vā arko 'nnādyasyāvaruddhyai prāṇā vai svāśiraḥ prāṇānām avaruddhyai / (11.8) Par.?
surūpaṃ bhavati / (11.9) Par.?
paśavo vai surūpaṃ paśūnām avaruddhyai / (11.10) Par.?
bhāsaṃ bhavati bhāti tuṣṭuvānaḥ / (11.11) Par.?
padanidhanaṃ rāthantaraṃ hy etad ahaḥ / (11.12) Par.?
svarbhānur vā āsura ādityaṃ tamasāvidhyat sa na vyarocata tasyātrir bhāsena tamo 'pāhan sa vyarocata yad vai tad bhā abhavat tad bhāsasya bhāsatvam / (11.13) Par.?
tama iva vā etāny ahāni yacchandomās tebhya etena sāmnā vivāsayati / (11.14) Par.?
kākṣīvataṃ bhavati / (11.15) Par.?
kākṣīvān vā etenauśijaḥ prajātiṃ bhūmānam agacchat prajāyate bahur bhavati kākṣīvatena tuṣṭuvānaḥ / (11.16) Par.?
āsitaṃ bhavati / (11.17) Par.?
asito vā etena daivalas trayāṇāṃ lokānāṃ dṛṣṭim apaśyat trayāṇāṃ kāmānām avaruddhyā āsitaṃ kriyate / (11.18) Par.?
aiṣiraṃ bhavati / (11.19) Par.?
traitaṃ bhavati pratiṣṭhāyai / (11.20) Par.?
padanidhanaṃ rāthantaraṃ rāthantaraṃ hy etad ahaḥ / (11.21) Par.?
nāthavindu sāma vindate nāthaṃ nāthavindūny etānyahāni yat chandomā nātham evaitair vindate / (11.22) Par.?
gaurīvitaṃ bhavati yad eva gaurīvitasya brāhmaṇam / (11.23) Par.?
kautsaṃ bhavati / (11.24) Par.?
etena vai kutso 'ndhaso vipānam apaśyat sa ha sma vai surādṛtinopavasathaṃ dhārayaty ubhayasyānnādyasyāvaruddhyai kautsaṃ kriyate / (11.25) Par.?
śuddhāśuddhīyaṃ bhavati / (11.26) Par.?
indro yatīn sālāvṛkebhyaḥ prāyacchat tam aślīlā vāg abhyavadat so 'śuddho 'manyata sa etacchuddhāśuddhīyam apaśyat tenāśudhyacchudhyati śuddhāśuddhīyena tuṣṭuvānaḥ / (11.27) Par.?
krauñcaṃ bhavati yad eva krauñcasya brāhmaṇaṃ yat dvitīye 'hani / (11.28) Par.?
rayiṣṭhaṃ bhavati / (11.29) Par.?
paśavo vai rayiṣṭhaṃ paśūnām avaruddhyai / (11.30) Par.?
audalaṃ bhavati / (11.31) Par.?
udalo vā etena vaiśvāmitraḥ prajātiṃ bhūmānam agacchat prajāyate bahur bhavatyaudalena tuṣṭuvānaḥ / (11.32) Par.?
brahmavādino vadanti yat ṣaḍahe stomāś chandāṃsy āpyante kiṃ chandasaś chandomā iti puruṣachandasa iti brūyāt puruṣo vai pāṅktaḥ puruṣo dvipadāśchandomānām ayātayāmatayau / (11.33) Par.?
viśoviśīyaṃ bhavati / (11.34) Par.?
agnir akāmayata viśo viśo 'tithis syāṃ viśo viśa ātithyam aśnuvīyeti sa tapo 'tapyata sa etad viśoviśīyam apaśyat tena viśo viśo 'tithir abhavat viśo viśa ātithyam aśnuta viśo viśo 'tithir bhavati viśo viśa ātithyam aśnute viśoviśīyena tuṣṭuvānaḥ / (11.35) Par.?
gāyatrīṣu stuvanti pratiṣṭhāyai brahmavarcasāya yenaiva prāṇena prayanti tam abhyudyanti / (11.36) Par.?
iḍāntāḥ pavamānā bhavanti paśavo vā iḍā paśavaśchandomāḥ paśuṣv eva tat paśūn dadhāti stomaḥ // (11.37) Par.?
preṣṭhaṃ vo atithim ityātithyasyaiva tad rūpaṃ kriyate / (12.1) Par.?
aindra no gadhi priya itīndriyasya vīryasyāvaruddhyai / (12.2) Par.?
purāṃ bhindur yuvā kavir amitaujā ajāyata / (12.3) Par.?
auśanaṃ bhavati / (12.4) Par.?
uśanā vai kāvyo 'kāmayata yāvān itareṣāṃ kāvyānāṃ lokas tāvantaṃ spṛṇuyām iti sa tapo 'tapyata sa etad auśanam apaśyat tena tāvantaṃ lokam aspṛṇod yāvān itareṣāṃ kāvyānām āsīt tad vāva sa tarhyakāmayata kāmasani sāmauśanaṃ kāmam evaitenāvarundhe / (12.5) Par.?
sāṃvartaṃ bhavati / (12.6) Par.?
devānāṃ vai yajñaṃ rakṣāṃsyajighāṃsaṃs tānyetena indraḥ saṃvartam apāvapad yat saṃvartam apāvapat tasmāt sāṃvartaṃ pāpmā vāva sa tān asacata taṃ sāṃvartenāpāghnatāpa pāpmānaṃ hate sāṃvartena tuṣṭuvānaḥ / (12.7) Par.?
mārutaṃ bhavati / (12.8) Par.?
māsā vai raśmayo maruto raśmayo maruto vai devānāṃ bhūyiṣṭhā bhūyiṣṭhā asāmeti vai sattram āsate bhūyiṣṭhā eva bhavantyṛtumanti pūrvāṇyahānyanṛtavaḥ chandomā yad etat sāma bhavati tenaitānyahānyahānyṛtumanti bhavanti / (12.9) Par.?
catuścatvāriṃśa eva stomo bhavatyojasyeva tad vīrye pratitiṣṭhatyojo vīrye triṣṭup // (12.10) Par.?
Duration=0.45410418510437 secs.