Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9056
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
25 parallel or similar passage(s) in this chapter
athānyadā sā calitā / (1.1) Par.?
śukaḥ prāha / (1.2) Par.?
viparīte samāyāte yadi vetsi tvam uttaram / (1.3) Par.?
yathā śobhikayā proktaṃ vavvūle carite sati // (1.4) Par.?
astyatra nalauḍāgrāme kulālo mahādhanaḥ / (2.1) Par.?
tasya bhāryā śobhikā nāma paraṃ kulaṭā naralampaṭā ca / (2.2) Par.?
sā patyau bahirgate upapatisahitā gṛhāntaḥ krīḍati / (2.3) Par.?
tasyāścaivaṃ sthitāyā bhartā gṛhaṃ samāgamat / (2.4) Par.?
tadanantaraṃ sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ // (2.5) Par.?
śukaḥ prāha yadā ca tayā sa āgacchan jñānastadā upapatiruktaḥ ca tvaṃ vavvūlavṛkṣam / (3.1) Par.?
evaṃ ca sa tayo proktastathā cakāra / (3.2) Par.?
tasya ca vṛkṣe caṭataḥ paridhānavastraṃ vilagnaṃ nagno 'pi vṛkṣamārūḍhaḥ / (3.3) Par.?
tasmiṃśca vṛkṣamārūḍhe patiḥ prāha kamidamiti / (3.4) Par.?
sā āha ayaṃ śatrubhirabhibhūto 'dhovastram api tyaktvā vavvūlamadhirūḍhaḥ / (3.5) Par.?
tataḥ samāgatya tasyāḥ patinā vṛkṣānmandaṃ mandamuttārya sa svagṛhaṃ preṣitaḥ / (3.6) Par.?
tayā dhūrtayā ca sahahastatālaṃ hasitam / (3.7) Par.?
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (3.8) Par.?
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 13, 2, 14) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 14, 7, 15) [0]
iti śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 15, 6, 24) [1]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 16, 2, 18) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 17, 5, 1) [0]
iti śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 18, 3, 2) [1]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 19, 3, 9) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 20, 2, 11) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 21, 15, 5) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 22, 3, 13) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 23, 42, 14) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 24, 2, 13) [0]
iti śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 25, 2, 11) [1]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 26, 3, 4) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 27, 2, 19) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 28, 2, 17) [0]
iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / (Śusa, 2, 6, 1) [1]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 3, 3, 14) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 4, 9, 1) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 6, 12, 0) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 7, 12, 6) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 8, 4, 3) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 9, 5, 1) [0]
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 10, 3, 6) [0]
iti śrutvā prabhāvatī suptā // (Śusa, 11, 23, 12) [1]
Duration=0.03357982635498 secs.