Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8343
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
pūrvatra asiddham // (1) Par.?
nalopaḥ supsvarasañjñātugvidhiṣu kṛti // (2) Par.?
na mu ne // (3) Par.?
udāttasvaritayor yaṇaḥ svarito 'nudāttasya // (4) Par.?
ekādeśa udāttenodāttaḥ // (5) Par.?
svarito vā 'nudātte padādau // (6) Par.?
nalopaḥ prātipadikāntasya // (7) Par.?
na ṅisambuddhyoḥ // (8) Par.?
mādupadhāyāś ca mator vo 'yavādibhyaḥ // (9) Par.?
jhayaḥ // (10) Par.?
sañjñāyām // (11) Par.?
āsandīvadaṣṭhīvaccakrīvatkakṣīvadrumaṇvaccarmaṇvatī // (12) Par.?
udanvan udadhau ca // (13) Par.?
rājanvān saurājye // (14) Par.?
chandasi iraḥ // (15) Par.?
ano nuṭ // (16) Par.?
nād ghasya // (17) Par.?
kṛpo ro laḥ // (18) Par.?
upasargasya ayatau // (19) Par.?
gro yaṅi // (20) Par.?
aci vibhāṣā // (21) Par.?
pareś ca ghāṅkayoḥ // (22) Par.?
saṃyogāntasya lopaḥ // (23) Par.?
rāt sasya // (24) Par.?
dhi ca // (25) Par.?
jhalo jhali // (26) Par.?
hrasvād aṅgāt // (27) Par.?
iṭa īṭi // (28) Par.?
skoḥ saṃyogādyor ante ca // (29) Par.?
coḥ kuḥ // (30) Par.?
ho ḍhaḥ // (31) Par.?
dāder dhātor ghaḥ // (32) Par.?
vā druhamuhaṣṇuhaṣṇihām // (33) Par.?
naho dhaḥ // (34) Par.?
āhasthaḥ // (35) Par.?
vraścabhrasjasṛjamṛjayajarājabhrājacchaśāṃ ṣaḥ // (36) Par.?
ekāco baśo bhaṣ jhaṣantasya sdhvoḥ // (37) Par.?
dadhas tathoś ca // (38) Par.?
jhalāṃ jaśo 'nte // (39) Par.?
jhaṣas tathor dho 'dhaḥ // (40) Par.?
ṣaḍhoḥ kaḥ si // (41) Par.?
radābhyāṃ niṣṭhāto naḥ pūrvasya ca daḥ // (42) Par.?
saṃyogāder āto dhātor yaṇvataḥ // (43) Par.?
lvādibhyaḥ // (44) Par.?
oditaś ca // (45) Par.?
kṣiyo dīrghāt // (46) Par.?
śyo 'sparśe // (47) Par.?
añco 'napādāne // (48) Par.?
divo 'vijigīṣāyām // (49) Par.?
nirvāṇo 'vāte // (50) Par.?
śuṣaḥ kaḥ // (51) Par.?
paco vaḥ // (52) Par.?
kṣāyo maḥ // (53) Par.?
prastyo 'nyatarasyām // (54) Par.?
anupasargāt phullakṣībakṛśollāghāḥ // (55) Par.?
nudavidondatrāghrāhrībhyo 'nyatarasyām // (56) Par.?
na dhyākhyāpṝmūrcchimadām // (57) Par.?
vitto bhogapratyayayoḥ // (58) Par.?
bhittaṃ śakalam // (59) Par.?
ṛṇam ādhamarṇye // (60) Par.?
nasattaniṣattānuttapratūrtasūrtagūrtāni chandasi // (61) Par.?
kvinpratyayasya kuḥ // (62) Par.?
naśer vā // (63) Par.?
mo no dhātoḥ // (64) Par.?
mvoś ca // (65) Par.?
sasajuṣo ruḥ // (66) Par.?
avayāḥ śvetavāḥ puroḍāś ca // (67) Par.?
ahan // (68) Par.?
ro 'supi // (69) Par.?
amnarūdharavar ity ubhayathā chandasi // (70) Par.?
bhuvaś ca mahāvyāhṛteḥ // (71) Par.?
vasusraṃsudhvaṃsvanaḍuhāṃ daḥ // (72) Par.?
tipy anasteḥ // (73) Par.?
sipi dhāto rurvā // (74) Par.?
daś ca // (75) Par.?
rvor upadhāyā dīrgha ikaḥ // (76) Par.?
hali ca // (77) Par.?
upadhāyāṃ ca // (78) Par.?
na bhakurchurām // (79) Par.?
adaso 'ser dād u do maḥ // (80) Par.?
eta īd bahuvacane // (81) Par.?
vākyasya ṭeḥ pluta udāttaḥ // (82) Par.?
pratyabhivāde 'śūdre // (83) Par.?
dūrāddhūte ca // (84) Par.?
haiheprayoge haihayoḥ // (85) Par.?
guror anṛto 'nantyasya apy ekaikasya prācām // (86) Par.?
om abhyādāne // (87) Par.?
ye yajñakarmaṇi // (88) Par.?
praṇavaṣ ṭeḥ // (89) Par.?
yājyāntaḥ // (90) Par.?
brūhipreṣyaśrauṣaḍvauṣaḍāvahānām ādeḥ // (91) Par.?
agnītpreṣaṇe parasya ca // (92) Par.?
vibhāṣā pṛṣṭaprativacane heḥ // (93) Par.?
nigṛhyānuyoge ca // (94) Par.?
āmreḍitaṃ bhartsane // (95) Par.?
aṅgayuktaṃ tiṅ ākāṅkṣam // (96) Par.?
vicāryamāṇānām // (97) Par.?
pūrvaṃ tu bhāṣāyām // (98) Par.?
pratiśravaṇe ca // (99) Par.?
anudāttaṃ praśnāntābhipūjitayoḥ // (100) Par.?
cid iti upamārthe prayujyamāne // (101) Par.?
uparisvid āsīd iti ca // (102) Par.?
svaritam āmreḍite 'sūyāsammatikopakutsaneṣu // (103) Par.?
kṣiyāśīḥpraiṣeṣu tiṅ ākāṅkṣam // (104) Par.?
anantyasya api praśnākhyānayoḥ // (105) Par.?
plutāv aica idutau // (106) Par.?
eco 'pragṛhyasya adūrāddhūte pūrvasya ardhasya ād uttarasya idutau // (107) Par.?
tayor yvāv aci saṃhitāyām // (108) Par.?
Duration=0.76873302459717 secs.