Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Syntax

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8639
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ā kaḍārād ekā sañjñā // (1) Par.?
vipratiṣedhe paraṃ kāryam // (2) Par.?
yū stryākhyau nadī // (3) Par.?
neyaṅuvaṅsthānāv astrī // (4) Par.?
vāmi // (5) Par.?
ṅiti hrasvaś ca // (6) Par.?
śeṣo ghyasakhi // (7) Par.?
patiḥ samāsa eva // (8) Par.?
ṣaṣṭhīyuktaś chandasi vā // (9) Par.?
hrasvaṃ laghu // (10) Par.?
saṃyoge guru // (11) Par.?
dīrghaṃ ca // (12) Par.?
yasmāt pratyayavidhis tadādi pratyaye 'ṅgam // (13) Par.?
suptiṅantaṃ padam // (14) Par.?
naḥ kye // (15) Par.?
siti ca // (16) Par.?
svādiṣv asarvanāmasthāne // (17) Par.?
yaci bham // (18) Par.?
tasau matvarthe // (19) Par.?
ayasmayādīni chandasi // (20) Par.?
bahuṣu bahuvacanam // (21) Par.?
dvyekayor dvivacanaikavacane // (22) Par.?
kārake // (23) Par.?
ablative, apādāna
dhruvam apāye 'pādānam // (24) Par.?
bhītrārthānāṃ bhayahetuḥ // (25) Par.?
parājer asoḍhaḥ // (26) Par.?
vāraṇārthānām īpsitaḥ // (27) Par.?
antardhau yena adarśanam icchati // (28) Par.?
ākhyātopayoge // (29) Par.?
janikartuḥ prakṛtiḥ // (30) Par.?
bhuvaḥ prabhavaḥ // (31) Par.?
sampradāna, dative
karmaṇā yam abhipraiti sa sampradānam // (32) Par.?
rucyarthānām prīyamāṇaḥ // (33) Par.?
ślāghahnuṅsthāśapāṃ jñīpsyamānaḥ // (34) Par.?
dhārer uttamarṇaḥ // (35) Par.?
spṛher īpsitaḥ // (36) Par.?
krudhadruherṣyāsūyārthānāṃ yaṃ prati kopaḥ // (37) Par.?
krudhadruhor upasṛṣṭayoḥ karma // (38) Par.?
rādhīkṣyor yasya vipraśnaḥ // (39) Par.?
pratyāṅbhyāṃ śruvaḥ pūrvasya kartā // (40) Par.?
anupratigṛṇaś ca // (41) Par.?
kāraṇa
sādhakatamaṃ karaṇam // (42) Par.?
divaḥ karma ca // (43) Par.?
parikrayaṇe sampradānam anyatarasyām // (44) Par.?
adhikaraṇa
ādhāro 'dhikaraṇam // (45) Par.?
adhiśīṅsthāsāṃ karma // (46) Par.?
abhiniviśaś ca // (47) Par.?
upānvadhyāṅvasaḥ // (48) Par.?
karman
kartur īpsitatamaṃ karma // (49) Par.?
tathāyuktaṃ ca anīpsitam // (50) Par.?
akathitaṃ ca // (51) Par.?
gatibuddhipratyavasānārthaśabdakarmākarmakāṇām aṇi kartā sa ṇau // (52) Par.?
hṛkror anyatarasyām // (53) Par.?
svatantraḥ kartā // (54) Par.?
tatprayojako hetuś ca // (55) Par.?
prāgrīśvarān nipātāḥ // (56) Par.?
cādayo 'sattve // (57) Par.?
prādayaḥ // (58) Par.?
upasargāḥ kriyāyoge // (59) Par.?
gatiś ca // (60) Par.?
ūryādicviḍācaś ca // (61) Par.?
anukaraṇaṃ ca anitiparam // (62) Par.?
ādarānādarayoḥ sadasatī // (63) Par.?
bhūṣaṇe 'lam // (64) Par.?
antar aparigrahe // (65) Par.?
kaṇemanasī śraddhāpratīghāte // (66) Par.?
puro 'vyayam // (67) Par.?
astaṃ ca // (68) Par.?
accha gatyarthavadeṣu // (69) Par.?
ado 'nupadeśe // (70) Par.?
tiro 'ntardhau // (71) Par.?
vibhāṣā kṛñi // (72) Par.?
upāje 'nvāje // (73) Par.?
sākṣātprabhṛtīni ca // (74) Par.?
anatyādhāna urasimanasī // (75) Par.?
madhye pade nivacane ca // (76) Par.?
nityaṃ haste pāṇāvupayamane // (77) Par.?
prādhvaṃ bandhane // (78) Par.?
jīvikopaniṣadāv aupamye // (79) Par.?
te prāg dhātoḥ // (80) Par.?
chandasi pare 'pi // (81) Par.?
vyavahitāś ca // (82) Par.?
karmapravacanīyāḥ // (83) Par.?
anur lakṣaṇe // (84) Par.?
tṛtīyārthe // (85) Par.?
hīne // (86) Par.?
upo 'dhike ca // (87) Par.?
apaparī varjane // (88) Par.?
āṅ maryādāvacane // (89) Par.?
lakṣaṇetthaṃbhūtākhyānabhāgavīpsāsu pratiparyanavaḥ // (90) Par.?
abhir abhāge // (91) Par.?
pratiḥ pratinidhipratidānayoḥ // (92) Par.?
adhiparī anarthakau // (93) Par.?
suḥ pūjāyām // (94) Par.?
atir atikramaṇe ca // (95) Par.?
apiḥ padārthasambhāvanānvavasargagarhāsamuccayeṣu // (96) Par.?
adhir īśvare // (97) Par.?
vibhāṣā kṛñi // (98) Par.?
laḥ parasmaipadam // (99) Par.?
taṅānāv ātmanepadam // (100) Par.?
tiṅas trīṇi trīṇi prathamamadhyamottamāḥ // (101) Par.?
tāny ekavacanadvivacanabahuvacanāny ekaśaḥ // (102) Par.?
supaḥ // (103) Par.?
vibhaktiś ca // (104) Par.?
yuṣmadyupapade samānādhikaraṇe sthāniny api madhyamaḥ // (105) Par.?
prahāse ca manyopapade manyater uttama ekavac ca // (106) Par.?
asmady uttamaḥ // (107) Par.?
śeṣe prathamaḥ // (108) Par.?
paraḥ saṃnikarṣaḥ saṃhitā // (109) Par.?
virāmo 'vasānam // (110) Par.?
Duration=0.19768595695496 secs.