Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8830
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
samarthaḥ padavidhiḥ // (1) Par.?
sub āmantrite parāṅgavat svare // (2) Par.?
prāk kaḍārāt samāsaḥ // (3) Par.?
saha supā // (4) Par.?
avyayībhāvaḥ // (5) Par.?
avyayaṃ vibhaktisamīpasamṛddhivyṛddhyarthābhāvātyayāsampratiśabdaprādurbhāvapaścādyathānupūrvyayaugapadyasādṛśyasampattisākalyāntavacaneṣu // (6) Par.?
yathāsādṛśye // (7) Par.?
yāvad avadhāraṇe // (8) Par.?
sup pratinā mātrārthe // (9) Par.?
akṣaśalākāsaṅkhyāḥ pariṇā // (10) Par.?
vibhāṣā // (11) Par.?
apaparibahir añcavaḥ pañcamyā // (12) Par.?
āṅ maryādābhividhyoḥ // (13) Par.?
lakṣaṇena abhipratī ābhimukhye // (14) Par.?
anur yatsamayā // (15) Par.?
yasya ca āyāmaḥ // (16) Par.?
tiṣṭhadguprabhṛtīni ca // (17) Par.?
pāre madhye ṣaṣṭhyā vā // (18) Par.?
saṅkhyā vaṃśyena // (19) Par.?
nadībhiś ca // (20) Par.?
anyapadārthe ca sañjñāyām // (21) Par.?
tatpuruṣaḥ // (22) Par.?
dviguś ca // (23) Par.?
dvitīyā śritātītapatitagatātyastaprāptāpannaiḥ // (24) Par.?
svayaṃ ktena // (25) Par.?
khaṭvā kṣepe // (26) Par.?
sāmi // (27) Par.?
kālāḥ // (28) Par.?
atyantasaṃyoge ca // (29) Par.?
tṛtīyā tatkṛtārthena guṇavacanena // (30) Par.?
pūrvasadṛśasamaūnārthakalahanipuṇamiśraślakṣṇaiḥ // (31) Par.?
kartṛkaraṇe kṛtā bahulam // (32) Par.?
kṛtyair adhikārthavacane // (33) Par.?
annena vyañjanam // (34) Par.?
bhakṣyeṇa miśrīkaraṇam // (35) Par.?
caturthī tadarthārthabalihitasukharakṣitaiḥ // (36) Par.?
pañcamī bhayena // (37) Par.?
apetāpoḍhamuktapatitāpatrastair alpaśaḥ // (38) Par.?
stokāntikadūrārthakṛcchrāṇi ktena // (39) Par.?
saptamī śauṇḍaiḥ // (40) Par.?
siddhaśuṣkapakvabandhaiś ca // (41) Par.?
dhvāṅkṣena kṣepe // (42) Par.?
kṛtyair ṛṇe // (43) Par.?
sañjñāyām // (44) Par.?
ktena ahorātrāvayavāḥ // (45) Par.?
tatra // (46) Par.?
kṣepe // (47) Par.?
pātresamitādayaś ca // (48) Par.?
pūrvakālaikasarvajaratpurāṇanavakevalāḥ samānādhikaraṇena // (49) Par.?
diksaṅkhye sañjñāyām // (50) Par.?
taddhitārthottarapadasamāhāre ca // (51) Par.?
saṅkhyāpūrvo dviguḥ // (52) Par.?
kutsitāni kutsanaiḥ // (53) Par.?
pāpāṇake kutsitaiḥ // (54) Par.?
upamānāni sāmānyavacanaiḥ // (55) Par.?
upamitaṃ vyāghrādibhiḥ sāmānyāprayoge // (56) Par.?
viśeṣaṇaṃ viśeṣyeṇa bahulam // (57) Par.?
pūrvāparaprathamacaramajaghanyasamānamadhyamadhyamavīrāś ca // (58) Par.?
śreṇyādayaḥ kṛtādibhiḥ // (59) Par.?
ktena nañviśiṣṭena anañ // (60) Par.?
sanmahatparamottamotkṛṣṭāḥ pūjyamānaiḥ // (61) Par.?
vṛndārakanāgakuñjaraiḥ pūjyamānam // (62) Par.?
katarakatamau jātiparipraśne // (63) Par.?
kiṃ kṣepe // (64) Par.?
poṭāyuvatistokakatipayagṛṣṭidhenuvaśāvehadbaṣkayaṇīpravaktṛśrotriyādhyāpakadhūrtair jātiḥ // (65) Par.?
praśaṃsāvacanaiś ca // (66) Par.?
yuvā khalatipalitavalinajaratībhiḥ // (67) Par.?
kṛtyatulyākhyā ajātyā // (68) Par.?
varṇo varṇena // (69) Par.?
kumāraḥ śramaṇādibhiḥ // (70) Par.?
catuṣpādo garbhiṇyā // (71) Par.?
mayūravyaṃsakādayaś ca // (72) Par.?
Duration=0.19510006904602 secs.