Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8891
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
karmaṇy aṇ // (1) Par.?
hvāvāmaś ca // (2) Par.?
āto 'nupasarge kaḥ // (3) Par.?
supi sthaḥ // (4) Par.?
tundaśokayoḥ parimṛjāpanudoḥ // (5) Par.?
pre dājñaḥ // (6) Par.?
sami khyaḥ // (7) Par.?
gāpoṣ ṭak // (8) Par.?
harater anudyamane 'c // (9) Par.?
vayasi ca // (10) Par.?
āṅi tācchīlye // (11) Par.?
arhaḥ // (12) Par.?
stambakarṇayo ramijapoḥ // (13) Par.?
śami dhātoḥ sañjñāyām // (14) Par.?
adhikaraṇe śeteḥ // (15) Par.?
careṣ ṭaḥ // (16) Par.?
bhikṣāsenādāyeṣu ca // (17) Par.?
puro'grato'greṣu sarteḥ // (18) Par.?
pūrve kartari // (19) Par.?
kṛño hetutācchīlyānulomyeṣu // (20) Par.?
divāvibhāniśāprabhābhāskārāntānantādibahunāndīkiṃlipilibibalibhaktikartṛcitrakṣetrasaṅkhyājaṅghābāhvaharyattaddhanuraruṣṣu // (21) Par.?
karmaṇi bhṛtau // (22) Par.?
na śabdaślokakalahagāthāvairacāṭusūtramantrapadeṣu // (23) Par.?
stambaśakṛtor in // (24) Par.?
harater dṛtināthayoḥ paśau // (25) Par.?
phalegrahir ātmambhariś ca // (26) Par.?
chandasi vanasanarakṣimathām // (27) Par.?
ejeḥ khaś // (28) Par.?
nāsikāstanayor dhmādheṭoḥ // (29) Par.?
nāḍīmuṣṭyoś ca // (30) Par.?
udi kūle rujivahoḥ // (31) Par.?
vahābhre lihaḥ // (32) Par.?
parimāṇe pacaḥ // (33) Par.?
mitanakhe ca // (34) Par.?
vidhvaruṣos tudaḥ // (35) Par.?
asūryalalāṭayor dṛśitapoḥ // (36) Par.?
ugrampaśyerammadapāṇindhamāś ca // (37) Par.?
priyavaśe vadaḥ khac // (38) Par.?
dviṣatparayos tāpeḥ // (39) Par.?
vāci yamo vrate // (40) Par.?
pūḥsarvayor dārisahoḥ // (41) Par.?
sarvakūlābhrakarīṣeṣu kaṣaḥ // (42) Par.?
meghartibhayeṣu kṛñaḥ // (43) Par.?
kṣemapriyamadre 'ṇ ca // (44) Par.?
āśite bhuvaḥ karaṇabhāvayoḥ // (45) Par.?
sañjñāyāṃ bhṛtṝvṛjidhārisahitapidamaḥ // (46) Par.?
gamaś ca // (47) Par.?
antātyantādhvadūrapārasarvānanteṣu ḍaḥ // (48) Par.?
āśiṣi hanaḥ // (49) Par.?
ape kleśatamasoḥ // (50) Par.?
kumāraśīrṣayor ṇiniḥ // (51) Par.?
lakṣaṇe jāyāpatyoṣ ṭak // (52) Par.?
amanuṣyakartṛke ca // (53) Par.?
śaktau hastikapāṭayoḥ // (54) Par.?
pāṇighatāḍaghau śilpini // (55) Par.?
āḍhyasubhagasthūlapalitanagnāndhapriyeṣu cvyartheṣv acvau kṛñaḥ karaṇe khyun // (56) Par.?
kartari bhuvaḥ khiṣṇuckhukañau // (57) Par.?
spṛśo 'nudake kvin // (58) Par.?
ṛtvigdadhṛksragdiguṣṇigañcuyujikruñcāṃ ca // (59) Par.?
tyadādiṣu dṛśo 'nālocane kañ ca // (60) Par.?
satsūdviṣadruhaduhayujavidabhidacchidajinīrājām upasarge 'pi kvip // (61) Par.?
bhajo ṇviḥ // (62) Par.?
chandasi sahaḥ // (63) Par.?
vahaś ca // (64) Par.?
kavyapurīṣapurīṣyeṣu ñyuṭ // (65) Par.?
havye 'nantaḥpādam // (66) Par.?
janasanakhanakramagamo viṭ // (67) Par.?
ado 'nanne // (68) Par.?
kravye ca // (69) Par.?
duhaḥ kab ghaś ca // (70) Par.?
mantre śvetavahokthaśaspuroḍāśo ṇvin // (71) Par.?
ave yajaḥ // (72) Par.?
vij upe chandasi // (73) Par.?
āto maninkvanibvanipaś ca // (74) Par.?
anyebhyo 'pi dṛśyante // (75) Par.?
kvip ca // (76) Par.?
sthaḥ ka ca // (77) Par.?
supy ajātau ṇinis tācchīlye // (78) Par.?
kartary upamāne // (79) Par.?
vrate // (80) Par.?
bahulam ābhīkṣṇye // (81) Par.?
manaḥ // (82) Par.?
ātmamāne khaś ca // (83) Par.?
bhūte // (84) Par.?
karaṇe yajaḥ // (85) Par.?
karmaṇi hanaḥ // (86) Par.?
brahmabhrūṇavṛtreṣu kvip // (87) Par.?
bahulaṃ chandasi // (88) Par.?
sukarmapāpamantrapuṇyeṣu kṛñaḥ // (89) Par.?
some suñaḥ // (90) Par.?
agnau ceḥ // (91) Par.?
karmaṇy agnyākhyāyām // (92) Par.?
karmaṇi inir vikriyaḥ // (93) Par.?
dṛśeḥ kvanip // (94) Par.?
rājani yudhikṛñaḥ // (95) Par.?
sahe ca // (96) Par.?
saptamyāṃ janer ḍaḥ // (97) Par.?
pañcamyām ajātau // (98) Par.?
upasarge ca sañjñāyām // (99) Par.?
anau karmaṇi // (100) Par.?
anyeṣv api dṛśyate // (101) Par.?
niṣṭhā // (102) Par.?
suyajor ṅvanip // (103) Par.?
jīryater atṛn // (104) Par.?
chandasi liṭ // (105) Par.?
liṭaḥ kānaj vā // (106) Par.?
kvasuś ca // (107) Par.?
bhāṣāyāṃ sadavasaśruvaḥ // (108) Par.?
upeyivān anāśvān anūcānaś ca // (109) Par.?
luṅ // (110) Par.?
anadyatane laṅ // (111) Par.?
abhijñāvacane lṛṭ // (112) Par.?
na yadi // (113) Par.?
vibhāṣā sākāṅkṣe // (114) Par.?
parokṣe liṭ // (115) Par.?
haśaśvator laṅ ca // (116) Par.?
praśne ca āsannakāle // (117) Par.?
laṭ sme // (118) Par.?
aparokṣe ca // (119) Par.?
nanau pṛṣṭaprativacane // (120) Par.?
nanvor vibhāṣā // (121) Par.?
puri luṅ ca asme // (122) Par.?
vartamāne laṭ // (123) Par.?
laṭaḥ śatṛśānacāv aprathamāsamānādhikaraṇe // (124) Par.?
sambodhane ca // (125) Par.?
lakṣaṇahetvoḥ kriyāyāḥ // (126) Par.?
tau sat // (127) Par.?
pūṅyajoḥ śānan // (128) Par.?
tācchīlyavayovacanaśaktiṣu cānaś // (129) Par.?
iṅdhāryoḥ śatrakṛcchriṇi // (130) Par.?
dviṣo 'mitre // (131) Par.?
suño yajñasaṃyoge // (132) Par.?
arhaḥ praśaṃsāyām // (133) Par.?
ā kveḥ tacchīlataddharmatatsādhukāriṣu // (134) Par.?
tṛn // (135) Par.?
alaṃkṛñnirākṛñprajanotpacotpatonmadarucyapatrapavṛtuvṛdhusahacara iṣṇuc // (136) Par.?
ṇeś chandasi // (137) Par.?
bhuvaś ca // (138) Par.?
glājisthaś ca ksnuḥ // (139) Par.?
trasigṛdhidhṛṣikṣipeḥ knuḥ // (140) Par.?
śamity aṣṭābhyo ghinuṇ // (141) Par.?
saṃpṛcānurudhāṅyamāṅyasaparisṛsaṃsṛjaparidevisaṃjvaraparikṣipapariraṭaparivadaparidahaparimuhaduṣadviṣadruhaduhayujākrīḍavivicatyajarajabhajāticarāpacarāmuṣābhyāhanaś ca // (142) Par.?
vau kaṣalasakatthasrambhaḥ // (143) Par.?
ape ca laṣaḥ // (144) Par.?
pre lapasṛdrumathavadavasaḥ // (145) Par.?
nindahiṃsakliśakhādavināśaparikliśapariraṭaparivādivyābhāṣāsūyo vuñ // (146) Par.?
devikruśoś copasarge // (147) Par.?
calanaśabdārthād akarmakād yuc // (148) Par.?
anudāttetaś ca halādeḥ // (149) Par.?
jucaṅkramyadandramyasṛgṛdhijvalaśucalaṣapatapadaḥ // (150) Par.?
krudhamaṇḍārthebhyaś ca // (151) Par.?
na yaḥ // (152) Par.?
sūdadīpadīkṣaś ca // (153) Par.?
laṣapatapadasthābhūvṛṣahanakamagamaśṝbhya ukañ // (154) Par.?
jalpabhikṣakuṭṭaluṇṭavṛṅaḥ ṣākan // (155) Par.?
prajor iniḥ // (156) Par.?
jidṛkṣiviśrīṇvamāvyathābhyamaparibhūprasūbhyaś ca // (157) Par.?
spṛhigṛhipatidayinidrātandrāśraddhābhya āluc // (158) Par.?
dādheṭsiśadasado ruḥ // (159) Par.?
sṛghasyadaḥ kmarac // (160) Par.?
bhañjabhāsamido ghurac // (161) Par.?
vidibhidichideḥ kurac // (162) Par.?
iṇnaśjisartibhyaḥ kvarap // (163) Par.?
gatvaraś ca // (164) Par.?
jāgur ūkaḥ // (165) Par.?
yajajapadaśāṃ yaṅaḥ // (166) Par.?
namikampismyajasakamahiṃsadīpo raḥ // (167) Par.?
sanāśaṃsabhikṣa uḥ // (168) Par.?
vindur icchuḥ // (169) Par.?
kyāc chandasi // (170) Par.?
ādṛgamahanajanaḥ kikinau liṭ ca // (171) Par.?
svapitṛṣornajiṅ // (172) Par.?
śṝvandyor āruḥ // (173) Par.?
bhiyaḥ kruklukanau // (174) Par.?
sthāīśabhāsapisakaso varac // (175) Par.?
yaś ca yaṅaḥ // (176) Par.?
bhrājabhāsadhurvidyutorjipṝjugrāvastuvaḥ kvip // (177) Par.?
anyebhyo 'pi dṛśyate // (178) Par.?
bhuvaḥ sañjñāntarayoḥ // (179) Par.?
viprasambhyo ḍv asañjñāyām // (180) Par.?
dhaḥ karmaṇi ṣṭran // (181) Par.?
dāmnīśasayuyujastutudasisicamihapatadaśanahaḥ karaṇe // (182) Par.?
halasūkarayoḥ puvaḥ // (183) Par.?
artilūdhūsūkhanasahacara itraḥ // (184) Par.?
puvaḥ sañjñāyām // (185) Par.?
kartari carṣidevatayoḥ // (186) Par.?
ñītaḥ ktaḥ // (187) Par.?
matibuddhipūjārthebhyaś ca // (188) Par.?
Duration=0.30484104156494 secs.