Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Noun derivation

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8949
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
dhānyānāṃ bhavane kṣetre khañ // (1) Par.?
vrīhiśālyor ḍhak // (2) Par.?
yavayavakaṣaṣṭikād yat // (3) Par.?
vibhāṣā tilamāṣomābhaṅgāṇubhyaḥ // (4) Par.?
sarvacarmaṇaḥ kṛtaḥ khakhañau // (5) Par.?
yathāmukhasaṃmukhasya darśanaḥ khaḥ // (6) Par.?
tat sarvādeḥ pathyaṅgakarmapatrapātraṃ vyāpnoti // (7) Par.?
āprapadaṃ prāpnoti // (8) Par.?
anupadasarvānnāyānayaṃ baddhābhakṣayatineyeṣu // (9) Par.?
parovaraparamparaputrapautram anubhavati // (10) Par.?
avārapārātyantānukāmaṃ gāmī // (11) Par.?
samāṃsamāṃ vijāyate // (12) Par.?
adyaśvīnā avaṣṭabdhe // (13) Par.?
āgavīnaḥ // (14) Par.?
anugvalaṅgāmī // (15) Par.?
adhvano yatkhau // (16) Par.?
abhyamitrāc cha ca // (17) Par.?
goṣṭhāt khañ bhūtapūrve // (18) Par.?
aśvasyaikāhagamaḥ // (19) Par.?
śālīnakaupīne adhṛṣṭākāryayoḥ // (20) Par.?
vrātena jīvati // (21) Par.?
sāptapadīnaṃ sakhyam // (22) Par.?
haiyaṅgavīnaṃ sañjñāyām // (23) Par.?
tasya pākamūle pīlvādikarṇādibhyaḥ kuṇabjāhacau // (24) Par.?
pakṣāt tiḥ // (25) Par.?
tena vittaś cuñcupcaṇapau // (26) Par.?
vinañbhyāṃ nānāñau nasaha // (27) Par.?
veḥ śālacchaṅkaṭacau // (28) Par.?
saṃprodaś ca kaṭac // (29) Par.?
avāt kuṭārac ca // (30) Par.?
nate nāsikāyāḥ sañjñāyāṃ ṭīṭañnāṭajbhrāṭacaḥ // (31) Par.?
ner biḍajbirīsacau // (32) Par.?
inacpiṭac cikaci ca // (33) Par.?
upādhibhyāṃ tyakann āsannārūḍhayoḥ // (34) Par.?
karmaṇi ghaṭo 'ṭhac // (35) Par.?
tad asya saṃjātaṃ tārakādibhya itac // (36) Par.?
pramāṇe dvayasajdaghnañmātracaḥ // (37) Par.?
puruṣahastibhyām aṇ ca // (38) Par.?
yattadetebhyaḥ parimāṇe vatup // (39) Par.?
kimidambhyāṃ vo ghaḥ // (40) Par.?
kimaḥ saṅkhyāparimāṇe ḍati ca // (41) Par.?
saṅkhyāyā avayave tayap // (42) Par.?
dvitribhyāṃ tayasya ayaj vā // (43) Par.?
ubhād udātto nityam // (44) Par.?
tad asminn adhikam iti daśāntāḍ ḍaḥ // (45) Par.?
śadantaviṃśateś ca // (46) Par.?
saṅkhyāyā guṇasya nimāne mayaṭ // (47) Par.?
tasya pūraṇe ḍaṭ // (48) Par.?
nāntād asaṃkhyāder maṭ // (49) Par.?
thaṭ ca chandasi // (50) Par.?
ṣaṭkatikatipayacaturāṃ thuk // (51) Par.?
bahupūgagaṇasaṅghasya tithuk // (52) Par.?
vator ithuk // (53) Par.?
dves tīyaḥ // (54) Par.?
treḥ samprasāraṇaṃ ca // (55) Par.?
viṃśatyādibhyas tamaḍ anyatarasyām // (56) Par.?
nityaṃ śatādimāsārdhamāsasaṃvatsarāc ca // (57) Par.?
ṣaṣṭyādeś ca asaṃkhyādeḥ // (58) Par.?
matau chaḥ sūktasāmnoḥ // (59) Par.?
adhyāyānuvākayor luk // (60) Par.?
vimuktādibhyo 'ṇ // (61) Par.?
goṣadādibhyo vun // (62) Par.?
tatra kuśalaḥ pathaḥ // (63) Par.?
ākarṣādibhyaḥ kan // (64) Par.?
dhanahiraṇyāt kāme // (65) Par.?
svāṅgebhyaḥ prasite // (66) Par.?
udarāṭ ṭhag ādyūne // (67) Par.?
sasyena parijātaḥ // (68) Par.?
aṃśaṃ hārī // (69) Par.?
tantrād acirāpahṛte // (70) Par.?
brāhmaṇakoṣṇike sañjñāyām // (71) Par.?
śītoṣṇābhyāṃ kāriṇi // (72) Par.?
adhikam // (73) Par.?
anukābhikābhīkaḥ kamitā // (74) Par.?
pārśvena anvicchati // (75) Par.?
ayaḥśūladaṇḍājinābhyāṃ ṭhakṭhañau // (76) Par.?
tāvatithaṃ grahaṇam iti lug vā // (77) Par.?
sa eṣāṃ grāmaṇīḥ // (78) Par.?
śṛṅkhalam asya bandhanaṃ karabhe // (79) Par.?
utka unmanāḥ // (80) Par.?
kālaprayojanād roge // (81) Par.?
tad asminn annaṃ prāye sañjñāyām // (82) Par.?
kulmāṣād añ // (83) Par.?
śrotriyaṃ chando 'dhīte // (84) Par.?
śrāddham anena bhuktam iniṭhanau // (85) Par.?
pūrvādiniḥ // (86) Par.?
sapūrvāc ca // (87) Par.?
iṣṭādibhyaś ca // (88) Par.?
chandasi paripanthiparipariṇau paryavasthātari // (89) Par.?
anupady anveṣṭā // (90) Par.?
sākṣād draṣṭari sañjñāyām // (91) Par.?
kṣetriyac parakṣetre cikitsyaḥ // (92) Par.?
indriyamindraliṅgamindradṛṣṭamindrasṛṣṭamindrajuṣṭamindradattam iti vā // (93) Par.?
tad asya asty asminn iti matup // (94) Par.?
rasādibhyaś ca // (95) Par.?
prāṇisthād āto laj anyatarasyām // (96) Par.?
sidhmādibhyaś ca // (97) Par.?
vatsāṃsābhyāṃ kāmabale // (98) Par.?
phenād ilac ca // (99) Par.?
lomādipāmādipicchādibhyaḥ śanelacaḥ // (100) Par.?
prajñāśraddhārcāvṛttibhyo ṇaḥ // (101) Par.?
tapaḥsahasrābhyāṃ vinīnī // (102) Par.?
aṇ ca // (103) Par.?
sikatāśarkarābhyāṃ ca // (104) Par.?
deśe lubilacau ca // (105) Par.?
danta unnata urac // (106) Par.?
ūṣasuṣimuṣkamadho raḥ // (107) Par.?
dyudrubhyāṃ maḥ // (108) Par.?
keśād vo 'nyatarasyām // (109) Par.?
gāṇḍyajagāt sañjñāyām // (110) Par.?
kāṇḍāṇḍād īrannīracau // (111) Par.?
rajaḥkṛṣyāsutipariṣado valac // (112) Par.?
dantaśikhāt sañjñāyām // (113) Par.?
jyotsnātamisrāśṛṅgiṇorjasvinūrjasvalagominmalinamalīmasāḥ // (114) Par.?
ata iniṭhanau // (115) Par.?
vrīhyādibhyaś ca // (116) Par.?
tundādibhya ilac ca // (117) Par.?
ekagopūrvāṭ ṭhañ nityam // (118) Par.?
śatasahasrāntāc ca niṣkāt // (119) Par.?
rūpād āhatapraśaṃsayor yap // (120) Par.?
asmāyāmedhāsrajo viniḥ // (121) Par.?
bahulaṃ chandasi // (122) Par.?
ūrṇāyā yus // (123) Par.?
vāco gminiḥ // (124) Par.?
ālajāṭacau bahubhāṣiṇi // (125) Par.?
svāmin aiśvarye // (126) Par.?
arśādibhyo 'c // (127) Par.?
dvandvopatāpagarhyāt prāṇisthād iniḥ // (128) Par.?
vātātisārābhyāṃ kuk ca // (129) Par.?
vayasi pūraṇāt // (130) Par.?
sukhādibhyaś ca // (131) Par.?
dharmaśīlavarṇāntāc ca // (132) Par.?
hastāj jātau // (133) Par.?
varṇād brahmacāriṇi // (134) Par.?
puṣkarādibhyo deśe // (135) Par.?
balādibhyo matub anyatarasyām // (136) Par.?
sañjñāyāṃ manmābhyām // (137) Par.?
kaṃśaṃbhyāṃ babhayustitutayasaḥ // (138) Par.?
tundivalivaṭer bhaḥ // (139) Par.?
ahaṃśubhamor yus // (140) Par.?
Duration=0.32899403572083 secs.