Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar, Phonetics

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8843
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
raṣābhyāṃ no ṇaḥ samānapade // (1) Par.?
aṭkupvāṅnumvyavāye 'pi // (2) Par.?
pūrvapadāt sañjñāyām agaḥ // (3) Par.?
vanaṃ puragāmiśrakāsidhrakāśārikākoṭarāgrebhyaḥ // (4) Par.?
pranirantaḥśarekṣuplakṣāmrakārṣyakhadirapīyūkṣābhyo 'sañjñāyām api // (5) Par.?
vibhāṣauṣadhivanaspatibhyaḥ // (6) Par.?
ahno 'dantāt // (7) Par.?
vāhanam āhitāt // (8) Par.?
pānaṃ deśe // (9) Par.?
vā bhāvakaraṇayoḥ // (10) Par.?
prātipadikāntanumvibhaktiṣu ca // (11) Par.?
ekājuttarapade ṇaḥ // (12) Par.?
kumati ca // (13) Par.?
upasargād asamāse 'pi ṇopadeśasya // (14) Par.?
hinumīnā // (15) Par.?
āni loṭ // (16) Par.?
ner gadanadapatapadaghumāsyatihantiyātivātidrātipsātivapativahatiśāmyaticinotidegdhiṣu ca // (17) Par.?
śeṣe vibhāṣā 'kakhādāvaṣānta upadeśe // (18) Par.?
aniteḥ // (19) Par.?
antaḥ // (20) Par.?
ubhau sābhyāsasya // (21) Par.?
hanter atpūrvasya // (22) Par.?
vamor vā // (23) Par.?
antar adeśe // (24) Par.?
ayanaṃ ca // (25) Par.?
chandasy ṛdavagrahāt // (26) Par.?
naś ca dhātusthoruṣubhyaḥ // (27) Par.?
upasargād bahulam // (28) Par.?
kṛty acaḥ // (29) Par.?
ṇer vibhāṣā // (30) Par.?
halaścejupadhāt // (31) Par.?
ijādeḥ sanumaḥ // (32) Par.?
vā niṃsanikṣanindām // (33) Par.?
na bhābhūpūkamigamipyāyivepām // (34) Par.?
ṣāt padāntāt // (35) Par.?
naśeḥ ṣāntasya // (36) Par.?
padāntasya // (37) Par.?
padavyavāye 'pi // (38) Par.?
kṣubhnādiṣu ca // (39) Par.?
stoḥ ścunā ścuḥ // (40) Par.?
ṣṭunā ṣṭuḥ // (41) Par.?
na padāntāṭ ṭor anām // (42) Par.?
toḥ ṣi // (43) Par.?
śāt // (44) Par.?
yaro 'nunāsike 'nunāsiko vā // (45) Par.?
aco rahābhyāṃ dve // (46) Par.?
anaci ca // (47) Par.?
na ādinyākrośe putrasya // (48) Par.?
śaro 'ci // (49) Par.?
triprabhṛtiṣu śākaṭāyanasya // (50) Par.?
sarvatra śākalyasya // (51) Par.?
dīrghād ācāryāṇām // (52) Par.?
jhalāṃ jaś jhaśi // (53) Par.?
abhyāse car ca // (54) Par.?
khari ca // (55) Par.?
vāvasāne // (56) Par.?
aṇo 'pragṛhyasya anunāsikaḥ // (57) Par.?
anusvārasya yayi parasavarṇaḥ // (58) Par.?
vā padāntasya // (59) Par.?
tor li // (60) Par.?
udaḥ sthāstambhoḥ pūrvasya // (61) Par.?
jhayo ho 'nyatarasyām // (62) Par.?
śaścho 'ṭi // (63) Par.?
halo yamāṃ yami lopaḥ // (64) Par.?
jharo jhari savarṇe // (65) Par.?
udāttād anudāttasya svaritaḥ // (66) Par.?
nodāttasvaritodayam agārgyakāśyapagālavānām // (67) Par.?
a a iti // (68) Par.?
Duration=0.091341972351074 secs.