Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): twelve-day Soma rite

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13382
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
indraśca bṛhacca samabhavatāṃ tam indraṃ bṛhad ekayā tanvātyaricyata tasyā abibhedanayā mābhibhaviṣyatīti so 'bravīt ṣoḍaśī te 'yaṃ yajñakratur astv iti sa ṣoḍaśy abhavat tad asya janma // (1) Par.?
ati śriyā bhrātṛvyaṃ ricyate yo gāyatrīṣu dvipadāsu bṛhatā ṣoḍaśinā stute // (2) Par.?
upa no haribhiḥ sutam ity etā vai gāyatryo dvipadā etāsu stotavyam // (3) Par.?
indraḥ prajāpatim upādhāvad vṛtraṃ hanānīti tasmā etām anuṣṭubham apaharasaṃ prāyacchat tayā nāstṛṇuta yad astṛto vyanadat tan nānadasya nānadatvam // (4) Par.?
taṃ punar upādhāvat tasmai saptānāṃ hotrāṇāṃ haro nirmāya prāyacchat tam astṛṇuta // (5) Par.?
stṛṇute taṃ yaṃ tustūrṣate ya evaṃ veda // (6) Par.?
tasmāddharivatīṣu stuvanti harivatīḥ śaṃsanti harivatīṣu graho gṛhyate haro hy asmai nirmāya prāyacchat // (7) Par.?
ekaviṃśāyatano vā eṣa yat ṣoḍaśī sapta hi prātassavane hotrā vaṣaṭkurvanti sapta mādhyandine savane sapta tṛtīyasavane // (8) Par.?
gaurīvitaṃ bhavati // (9) Par.?
gaurīvitirvā etacchāktyo brahmaṇo 'tiriktam apaśyat tad gaurīvitam abhavad atiriktaṃ etad atiriktena stuvanti yad gaurīvitena ṣoḍaśinaṃ śvastanavān bhavaty api prajāyā upakᄆptaḥ // (10) Par.?
viśālaṃ libujayā bhūtyābhyadhād iti hovācopoditir gopāleyo 'nuṣṭubhi nānadam akar gaurīvitena ṣoḍaśinam astoṣṭāñjasā śriyam upāgān na śriyā avapadyata iti // (11) Par.?
eṣa vai viśālaṃ libujayā bhūtyābhidadhāti yo 'nuṣṭubhi nānadaṃ kṛtvā gaurīvitena ṣoḍaśinā stute 'ñjasā śriyam upaiti na śriyā avapadyate // (12) Par.?
śakvarīṣu ṣoḍaśinā stuvīta yaḥ kāmayeta vajrī syām iti // (13) Par.?
vajro vai ṣoḍaśī vajraḥ śakvaryo vajreṇaivāsmai vajraṃ spṛṇoti vajrī bhavati // (14) Par.?
anuṣṭupsu ṣoḍaśinā stuvīta yaḥ kāmayeta na mā vāg ativadet // (15) Par.?
vajro vai ṣoḍaśī vāg anuṣṭub vajreṇaivāsmai vācaṃ spṛṇoti nainaṃ vāg ativadati // (16) Par.?
asāvi soma indra ta ity etāsu stotavyam // (17) Par.?
virāṭsv annādyakāmaḥ ṣoḍaśinā stuvīta vajro vai ṣoḍaśī vairājam annaṃ vajreṇaivāsmā annaṃ spṛṇoty annādo bhavati // (18) Par.?
pra vo mahe mahe vṛdhe bharadhvam ity etāsu stotavyam // (19) Par.?
trayastriṃśadakṣarā vā etā virājo yad ekaviṃśatiḥ pratiṣṭhā sā yad dvādaśa prajātiḥ sā // (20) Par.?
pratiṣṭhāya prajāyate no cāntasthāyāṃ jīyate ya evaṃ veda // (21) Par.?
atha vā etā ekapadās tryakṣarā viṣṇoś chando bhurijaḥ śakvaryaḥ // (22) Par.?
etābhir vā indro vṛtram ahan kṣipraṃ vā etābhiḥ pāpmānaṃ hanti kṣipraṃ vasīyān bhavati // (23) Par.?
catustriṃśadakṣarāḥ saṃstuto bhavati trayastriṃśad devatāḥ prajāpatiś catustriṃśo devatānāṃ prajāpatim evopayanty ariṣṭyai // (24) Par.?
hiraṇyaṃ saṃpradāyaṃ ṣoḍaśinā stuvate jyotiṣmān asya ṣoḍaśī bhavati // (25) Par.?
aśvaḥ kṛṣṇa upatiṣṭhati sāmyekṣyāya bhrātṛvyalokam eva sa vidhamaṃs tiṣṭhati // (26) Par.?
ekākṣaraṃ vai devānām avamaṃ chanda āsīt saptākṣaraṃ paramaṃ navākṣaram asurāṇām avamaṃ chanda āsīt pañcadaśākṣaraṃ paramaṃ devāś ca vā asurāś cāspardhanta tān prajāpatir ānuṣṭubho bhūtvāntarātiṣṭhat taṃ devāsurā vyahvayanta sa devān upāvartata tato devā abhavan parāsurāḥ // (27) Par.?
bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati ya evaṃ veda // (28) Par.?
te devā asurāṇām ekākṣareṇaiva pañcadaśākṣaram avṛñjata dvyakṣareṇa caturdaśākṣaraṃ tryakṣareṇa trayodaśākṣaraṃ caturakṣareṇa dvādaśākṣaraṃ pañcākṣareṇaikādaśākṣaraṃ ṣaḍakṣareṇa daśākṣaraṃ saptākṣareṇa navākṣaram aṣṭābhir evāṣṭāv avṛñjata // (29) Par.?
evam eva bhrātṛvyād bhūtiṃ vṛṅkte ya evaṃ veda // (30) Par.?
aparuddhayajña iva vā eṣa yat ṣoḍaśī kanīyasvina iva vai tarhi devā āsan bhūyasvino 'surāḥ kanīyasvinaḥ bhūyasvinaṃ bhrātṛvyaṃ vṛṅkte ya evaṃ veda // (31) Par.?
yasmād anyo na paro 'sti jāto ya ābabhūva bhuvanāni viśvā // (32) Par.?
jyotiṣmān asya ṣoḍaśī bhavati ya evaṃ veda // (33) Par.?
ekaviṃśa eva stomo bhavati pratiṣṭhāyai pratitiṣṭhati // (34) Par.?
Duration=0.16197800636292 secs.